Statens vegvesen

Fem vil drifte riksvegene i Midtre Hålogaland smart og miljøvennlig

Del

Fem entreprenører har meldt seg i konkurransen om å drifte riksvegene i Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten og Sør-Troms de neste fem årene. Presis Vegdrift AS leverte det laveste tilbudet.

Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.
Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Midtre Hålogaland blir samtidig først i landet med fast bruk av videoanalyse på brøyte- og strøbiler. Entreprenørene forplikter seg også til å bidra til mer klimavennlig vegdrift.

Tilbudene

Ved fristens utløp i dag hadde følgende meldt sin interesse for å drifte E10 mellom Å i Lofoten og Tjeldsund bru, riksveg 85 til Sortland og Lødingen samt riksveg 83 til Harstad. Alle tilbudene er uten mva.

Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva
Holdahl Maskin og Transport AS 433.778.450 kr
Mesta AS    468.214.924 kr
Presis Vegdrift AS 418.196.548 kr
Thore Magnussen og Sønn AS 530.590.162 kr
Veidekke Industri AS 496.871.700 kr

– Vi er meget godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen. Det er også veldig positivt å se at både lokale og nasjonale aktører er interessert i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren innen utgangen av april, sier kontraktsansvarlig Solveig Hansen.

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, fram til høsten 2026. Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på 1 år utover dette slik at den lengden på kontrakten kan bli inntil ni år.

Den nye driftskontrakten for Midtre Hålogaland omfatter totalt 394 kilometer riksveg, hvorav 47 kilometer gang- og sykkelveg. Forholdene er svært varierte, både når det gjelder trafikk, vegstandard, vær og føre. Entreprenøren må håndtere alt fra bølger, vind og skredutsatte partier ytterst i Lofoten til bytrafikk i Harstad.

Brøyting med video

I tillegg til tradisjonelle driftsoppgaver, blir entreprenøren i Midtre Hålogaland først i landet med fast bruk av videoanalyseverktøy til bruk ved brøyting og strøing på to av bilene. Slik får både entreprenøren og Statens vegvesen løpende informasjon om blant annet friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg og frysepunkt. Hensikten er å få enda bedre grunnlag for riktig brøyting og strøing.

I tillegg inviterer Statens vegvesen til å komme med smarte løsninger for gjenbruk av strøsand og skiltplater. Entreprenøren utfordres også til å utvikle en transportabel container for snøtining i Harstad, som kan brukes til tining av snø som ellers må kjøres til deponi.

– Statens vegvesen ønsker å bidra til bruk av ny teknologi, og det blir spennende å se hvordan videoanalyse kan brukes i et område der vinterdriften er utfordrende. Vi ser også fram til å samarbeide med entreprenøren om nye miljøløsninger, og vil belønne disse, sier Solveig Hansen.

Strengere miljøkrav

Statens vegvesen setter nye og strengere miljøkrav til drift av riksvegene. Alle entreprenører må være miljøsertifiserte, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslippene fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030. Derfor er det satt en maks grense for utslipp fra lastebiler og maskiner som brukes i vegdriften.

Det er også krav til oppsamling av slam fra tunnel, strøsand fra veg og slam fra drenskummer. I tillegg er det forbud mot salting på E10 langs Rørvikvannet i Vågen kommune, fordi dette er drikkevannskilden til Henningsvær.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene:

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.
Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksveg i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom