Statens vegvesen

Fem ønsker å bygge indrefileten på Helgeland

Del

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på ny E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn.

25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet. Foto: Statens vegvesen.
25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet. Foto: Statens vegvesen.

Den solide interessen for å få bygge de to traseene i prosjektet er godt nytt for prosjektledelsen i Statens vegvesen. De fem leverandørene er Aldesa Construcciones S.A, Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Johs. J. Syltern AS og Risa AS.

 «Vi er meget godt fornøyd med at disse 5 leverandørene ønsker å delta i vår konkurranse. Vi føler oss trygge på at de vil være godt egnet til å gjennomføre denne jobben, prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland»

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de 3 best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger. Det tas sikte på å tildele og signere kontrakt løpet av november 2022. Fysisk anleggsstart er planlagt i løpet av våren 2023, med overlevering av ferdig veg i oktober 2024.

Indrefilet med få hindringer

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millionerkroner til de to parsellene.

Nesten bare 90 sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9,5 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet. Foto: Statens vegvesen.
25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Indrefileten: Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6. Det gjør rask og effektiv utbygging mulig. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Indrefileten: Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6. Det gjør rask og effektiv utbygging mulig. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom