Kulturtanken

Fem millioner til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Del

Kulturminister Abid Raja lanserte en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg

– Deltagelse i kulturaktiviteter fremmer frihet og mulighet for den enkelte til å uttrykke seg, sa kulturminister Abid Raja under lanseringen på Ammerudklubben i Oslo fredag 28. september.

Deltakelse i kultur og frivillighet er ulik i befolkningen. Dette ble blant annet dokumentert i Frivilighetsmeldingen. Deltakelse i en del kulturaktiviteter som korps, kor, orkester og kulturskole er klart høyere blant barn og unge fra familier med høy utdanning, høy inntekt og bredt sosialt nettverk.  

Barrierer for deltakelse kan være konkrete, som økonomi, fysisk tilgjengelighet eller informasjon, men handler like ofte om relasjoner, identifikasjon, trygghet eller relevans i tilbudet.

– Dette må vi endre på. Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, sier kulturminister Abid Raja.

Bygger sosiale fellesskap og identitet


Midlene på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter. Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud.

– Kunst og kultur er viktig for å bygge sosiale fellesskap og identitet for barn og unge. Å være sammen med jevnaldrende og få muligheten til å utvikle seg selv og sine kreative evner bidrar til følelse av tilhørighet, og anerkjennelse. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til å utfolde seg gjennom kunst og kultur i oppveksten, sier Raja.

Prioriterte tiltak


Tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter eller med funksjonsnedsettelser vil bli prioritert. Samtidig vil regional spredning og mangfold i kulturuttrykk også bli lagt vekt på.

Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å organisere ordningen.

– Ordningen skal bidra til at frivilligheten kan samarbeide på tvers for å legge til rette for trygge, sosiale og utviklende miljøer som lar barn og unge føle mestring, samhold og tilhørighet gjennom deltakelse i kunst og kultur på tvers av økonomiske eller sosiale og kulturelle skiller, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Den økonomiske støtten skal sikre at barn og unge inkluderes i tilbud der de selv er aktive deltakere, og ikke bare er publikum. Et mål er at tiltakene vil føre til deltakelse i ordinær aktivitet på jevnlig basis.

Midlene skal deles ut i 2020, mens aktiviteter kan også finne sted i 2021. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 1. oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Kulturminister Abid Raja med ungdommer fra Ammerudklubben og Kulturhjerte. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Last ned bilde
Kulturministeren fikk prøve noen av Ammerudklubbens mange tilbud. Foto: Erik Fosheim Brandsborg
Kulturministeren fikk prøve noen av Ammerudklubbens mange tilbud. Foto: Erik Fosheim Brandsborg
Last ned bilde
- Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, understreket kulturminister Abid Raja. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
- Vi ønsker å sikre at kulturlivet oppleves som relevant, representativt og tilgjengelig for alle barn og unge, understreket kulturminister Abid Raja. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Last ned bilde
Mohsanah Hussain og Alikha Haider fra Grorud ungdomsråd var omvisere for kulturministeren. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Mohsanah Hussain og Alikha Haider fra Grorud ungdomsråd var omvisere for kulturministeren. Foto: Kulturtanken/Erik Fosheim Brandsborg
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg saker fra Kulturtanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturtanken

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom