Arbeidstilsynet

Fem millioner sykefraværsdager i året kan være arbeidsrelaterte

Del

Bedre arbeidsmiljø kan spare samfunnet for 75 milliarder kroner hvert år. Arbeidsmiljøportalen skal hjelpe virksomhetene med å ta tak i konkrete utfordringer på arbeidsplassen.

MYE BRA: Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel vet man at det er stort potensiale for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.
MYE BRA: Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel vet man at det er stort potensiale for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet, både for samfunnet, virksomhetene og ikke minst den enkelte arbeidstaker. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen, og sykefraværet går ned, sier Trude Vollheim som er direktør for Arbeidstilsynet.

Sammen for bedre arbeidsmiljø

Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel anslår man at én av fem sykefraværsdager, til sammen fem millioner arbeidsdager i året, er arbeidsrelaterte. Utfordringer med arbeidsmiljøet kan koste samfunnet rundt 75 milliarder kroner årlig, ifølge Oslo Economics. Kostnadene følger av blant annet økte helseutgifter, redusert produktivitet og økt sykefravær.

Mye av fraværet kunne vært unngått med tiltak som koster en brøkdel.

Med Arbeidsmiljøsatsningen går Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), NAV og Petroleumstilsynet sammen med partene i arbeidslivet for å få virksomheter til å jobbe systematisk med arbeidsmiljø (les mer i bunnen av teksten).

Nå lanseres Arbeidsmiljøportalen som er en del av Arbeidsmiljøsatsningen.

Kunnskap og nyttige verktøy

Arbeidsmiljøportalen er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø.

Målet med Arbeidsmiljøportalen er at virksomheten i størst mulig grad skal være i stand til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene selv. Gjennom verktøyene Arbeidsmiljøhjelpen og En bra dag på jobb, kan ledere, tillitsvalgte og verneombud på en enkel måte utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått i gang en sterk satsing på arbeidsmiljø under IA-avtalen, med fokus på å få opp bransjespesifikk kunnskap og treffsikre verktøy for virksomhetene. Arbeidsmiljøportalen vil forhåpentligvis bli en veldig nyttig ressurs i arbeidet med å nå de overordnede målene om å redusere sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Åtte bransjer først ute

Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er.

Arbeidsmiljøportalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer. Dette er bransjer med høy risiko for sykefravær og frafall.

Disse er:

Flere bransjer kommer i 2021.

– For å jobbe effektivt og riktig må vi legge faktakunnskap til grunn. I Arbeidsmiljøportalen presenteres bransjeprofiler med slik fakta for bransjene i Norge på en lettfattelig måte. Over tid bygges kunnskapsbaserte verktøy slik at virksomhetene kan jobbe med de faktorene som er viktige for dem – og som vi vet virker, sier direktør Pål Molander i STAMI.

Webinar om arbeidsmiljø

Mandag 7. desember inviterer Arbeidsmiljøsatsningen og partene i arbeidslivet til webinaret Arbeidsmiljø handler om arbeid. Her vil representanter fra myndighetene og partene presentere og diskutere satsingen, og det vil være mulig å stille spørsmål i chat underveis.

Les mer og meld deg på:

 Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid

Arbeidsmiljøsatsningen
  • I ny IA-avtale er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing.
  • Arbeidsmiljøsatsningen er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet.
  • Arbeidsmiljøsatsningen skal formidle forskningsbasert kunnskap som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk. 
  • Målet er å styrke og motivere til felles innsats i virksomhetene, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende.
  • Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i Arbeidsmiljøsatsningen.
Les mer om inkluderende arbeidsmiljø og Arbeidsmiljøsatsningen:

Pressekontakter: 

Arbeidstilsynet
Trine Aaen
Seniorrådgiver
Tlf.: 976 40 370
E-post: trine.aaen@arbeidstilsynet.no

STAMI
Sture Rolfheim-Bye
Kommunikasjonsdirektør
Tlf.: 924 84 243
E-post: slb@stami.no 

NAV
NAV Pressevakt
Tlf.: 400 03 144
E-post: presse@nav.no

Petroleumstilsynet
Øyvind Midttun
Pressekontakt
Tlf.:945 06 203
E-post: Oyvind.Midttun@ptil.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MYE BRA: Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel vet man at det er stort potensiale for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.
MYE BRA: Norske virksomheter er verdensledende på arbeidsmiljø. Likevel vet man at det er stort potensiale for å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.
Last ned bilde
BRANSJERETTET: Arbeidsmiljøportalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer med stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Én av disse er næringsmiddelindustrien. FOTO: Arbeidstilsynet.
BRANSJERETTET: Arbeidsmiljøportalen retter seg i første omgang mot åtte bransjer med stort forebyggingspotensial for sykefravær og frafall. Én av disse er næringsmiddelindustrien. FOTO: Arbeidstilsynet.
Last ned bilde
NYTTIGE VERKTØY: Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er. Ved lansering retter Arbeidsmiljøportalen seg særlig mot åtte bransjer. Anlegg er én av disse. FOTO: Arbeidstilsynet.
NYTTIGE VERKTØY: Fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, må tiltakene være tilpasset behovene der de er. Ved lansering retter Arbeidsmiljøportalen seg særlig mot åtte bransjer. Anlegg er én av disse. FOTO: Arbeidstilsynet.
Last ned bilde
NY SATSNING: Arbeidsmiljøportalen er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no.
NY SATSNING: Arbeidsmiljøportalen er en nettbasert portal med informasjon om typiske arbeidsmiljøutfordringer i forskjellige bransjer, i tillegg til nyttige verktøy som kan tas i bruk for å jobbe effektivt for et bedre arbeidsmiljø. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no.
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg saker fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom