Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet ble tildelt Heyerdahlprisen for satsing på null-utslippsskip

Del

Torsdag 18. mars tildelte Rederiforbundet Heyerdahlprisen til Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement for sin ambisjon og langsiktige satsing på null-utslippsfrakt langs Norskekysten.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.

– Felleskjøpet har som ambisjon å ha nullutslipp fra transport innen 2050. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip, sier Per-Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri SA. 

Tildelingen skjedde på Rederiforbundetårskonferanse. I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Ekspertkomiteen sier videre at årets vinner setter […] en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen. 

– Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre, slår Per-Kenneth fast.   

Heyerdahlprisen deles ut hvert andre år til kandidater som på fremragende vis har bidratt til det beste for det maritime miljøet. For å kvalifisere til prisen må kandidatene kunne vise til innovasjon og miljøarbeid i samsvar med Thor Heyerdahls ånd. Prisen ble etablert i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund.  

I arbeidet med årets Heyerdahlpris la ekspertkomiteen vekt på prosjekter som tar skipsfarten nærmere målet om nullutslippsløsninger som kan brukes av større skip som seiler over lengre distanser.   

Hvorfor satse på sjøtransport? 

Under tildelingen fikk Øye spørsmål om hvorfor har bondens selskap, med virksomhet knytta til jordbruk og fastlandet, valgte å gå aktivt inn i et slik prosjekt knytta til sjøtransport.  

– Det unike i dette prosjektet er at helt ulike vareeiere som først og fremst er assosiert med landjorda finner sammen på sjøen. Hovedgrunnen er at norsk maritim næring samarbeider på en måte som ikke finner sitt sidestykke noe sted i verden. Det gir stabile og langsiktige rammer for oss som vareeiere, og som igjen fører til at vi ønsker å gi tilsvarende langsiktige transportkontrakter, som muliggjør dette prosjektet, forklarte han.

Kart som viser transportveien for korn og stein.  

Offentliggjøring av skip snarlig 

Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet. HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei. Selskapene fikk overveldende respons da de sommeren 2021 gikk ut og etterlyste rederier og energileverandører som ville utvikle verdens første nullutslipps bulkskip.  

Da fristen gikk ut i oktober, hadde 31 rederier og 12 energileverandører meldt sin interesse. Det nye skipet som skal bli bygget, kommer snart til å bli offentliggjort.  

– Vi ser på de siste detaljene i disse dager, og kommer snart til å bekjentgjøre hvilket selskap som blir valgt. Det har vært stor konkurranse med mange veldig gode forslag og vser frem til å offentliggjøre det vinnende konseptet, sier Øye.    

Nøkkelord

Bilder

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.
Last ned bilde
Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet. HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei.
Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet. HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei.
Last ned bilde

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder, har en omsetning på 17,3 milliarder og 3100 ansatte. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet med i bransjesamarbeid: Reduserer soya i kyllingfôret med 75 prosent8.11.2021 15:33:38 CET | Pressemelding

Prior og Nortura har i løpet av året produsert de første to millioner kyllinger med et fôr som har betydelig redusert innhold av importert soya. Andelen erter, åkerbønner, raps og andre norske proteinråvarer i norsk kyllingfôr øker i tråd med målsettingen om enda mer bærekraftig norsk fôr. Felleskjøpet har med sitt fôrutviklingsmiljø bidratt til de nye fôr-blandingene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom