ForskningsrådetForskningsrådet

Felles innsats for norsk suksess i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram

Del

Kunnskapsdepartementet i samforståelse med Nærings- og fiskeridepartementet la i dag frem en tydeliggjøring av hovedansvaret for ulike deler av den norske oppfølgingen av EUs forskning og innovasjonsprogram.

Fra venstre: John-Arne Røttingen, leder i Forskningsrådet, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og leder i Innovasjon Norge Håkon Haugli. Foto: Joakim Birkeli Jacobsen
Fra venstre: John-Arne Røttingen, leder i Forskningsrådet, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og leder i Innovasjon Norge Håkon Haugli. Foto: Joakim Birkeli Jacobsen

For å ivareta bredden av norske interesserer og økte ambisjoner om deltakelse ønsker Regjeringen et mer omfattende samarbeid mellom hovedaktørene Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

- Forskning og utvikling er veien til store innovasjoner, og den tankegangen ser vi tydelig i oppsettet av Horisont Europa. Med denne klargjøringen er Norge nå godt posisjonert for å øke ambisjonene ytterligere. Vårt mål om en økt returandel til 2,5% er nå et mål begge organisasjoner deler, sier John-Arne Røttingen administrerende direktør i Norges Forskningsråd.

- Dette er gode nyheter for norsk næringsliv og for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer. Norge har mye å bidra med i å møte store samfunnsutfordringer. Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med Forskningsrådet og andre aktører til beste for Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

Begge organisasjoner vil øke samarbeidet for å sikre økt norsk deltakelse gjennom mobilisering og kvalifisering av norske bedrifter. Den regionale førstelinjen hos Innovasjon Norge har en viktig rolle i mobilisering, og Forskningsrådet har det overordnede koordineringsansvaret for rammeprogrammet. 

Næringslivet trenger et virkemiddelapparat som er effektivt, tilgjengelig og fleksibelt, og som kan bidra med både kunnskap og finansiering, og Norge som nasjon trenger et samlet sett av virkemidler som bidrar til grønn omstilling og konkurransekraft.

Se Kunnkapsdepartementets pressemelding

Søyle 1: Fremragende forskning: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske forskningsrådet

Forskningsrådet

Marie Skłodowska-Curie Actions

Forskningsrådet

Forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet

Søyle 2: Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Helse

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Samfunnssikkerhet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Digitalisering, næringsliv og rom

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Romsenteret

Klima, energi og mobilitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Søyle 3: Innovativt Europa: Innovasjon Norge

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

EIC Stifinner

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

EIC Akselerator

Innovasjon Norge

Forskningsrådet og Investinor

Europeiske innovasjonsøkosystemer

Innovasjon Norge

Forskningsrådet

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)

Forskningsrådet

Innovasjon Norge og Diku

 

Tverrgående del: Bredere deltakelse og styrking av Det europeiske Forskningsområdet: Forskningsrådet

Del av søylen

Hovedansvar

Medansvar

Bredere deltakelse og økt forskningskvalitet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet

Forskningsrådet

Innovasjon Norge

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand, Innovasjon Norge
Tlf: 22 00 26 13/mobil 934 58 303
Epost: kristin.welle-strand@innovasjonnorge.no

Bilder

Fra venstre: John-Arne Røttingen, leder i Forskningsrådet, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og leder i Innovasjon Norge Håkon Haugli. Foto: Joakim Birkeli Jacobsen
Fra venstre: John-Arne Røttingen, leder i Forskningsrådet, styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne, Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, Næringsminister Iselin Nybø, styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim og leder i Innovasjon Norge Håkon Haugli. Foto: Joakim Birkeli Jacobsen
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom