NOAS

Farida-dommen bør ankes til Høyesterett

Del

NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) mener dommen i Farida-saken i Borgarting lagmannsrett bør ankes til Høyesterett.

Foto: WikimediaCommons/Andreas Haldorsen
Foto: WikimediaCommons/Andreas Haldorsen

Prinsipielt er saken av så stor betydning at den bør ankes til Høyesterett.  

Hensikten med beskyttelse er å sikre en flyktning en stabil og trygg tilværelse, og forhindre ny flukt. NOAS er dermed kritiske til at lagmannsretten opprettholder bruk av internflukt i opphørssaken, i strid med UNHCRs tolkning av FNs flyktningkonvensjon.

−Det er særlig kritikkverdig fordi Norge, som eneste land og i strid med flyktningkonvensjonen, ikke lenger gjør en vurdering av om det er rimelig for den enkelte å bli returnert til internflukt, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS.

NOAS er videre kritisk til rettens vurdering av at sikkerhetssituasjonen er trygg nok i Kabul. Kabul ble i 2018 ansett som den farligste provinsen for sivile i Afghanistan. UNHCR har siden august 2018 frarådet internflukt til Kabul på grunn av sikkerhets-, menneskerettighets- og den humanitære situasjonen.

−Vi mener at UNHCRs tolkning, at internflukt kun skal brukes i en ordinær asylvurdering og ikke i saker som gjelder opphør av flyktningstatus, bør legges til grunn. For at opphørsklausulen skal kunne brukes til å frata en anerkjent flyktning, beskyttelse, må det ha skjedd en vesentlig og stabil endring i sikkerhetssituasjonen. Det ser vi ikke, verken i Jaghori eller i Kabul, påpeker Austenå.

−Om en anerkjent flyktning kun kan returnere til bestemte deler av hjemlandet, hvor hun i tillegg blir avhengig av et enkeltmenneske for å være trygg, er det en sterk indikasjon på at det ikke har skjedd en «vesentlig og stabil endring», sier Austenå.

Farida-saken har versert i norsk rettsvesen siden 2015, da familien ble sendt fra Dokka i Oppland til Afghanistan.

Farida og moren Noorya bodde i Norge fra 2011 til 2015. Utlendingsmyndighetene trodde ikke på asylhistorien, men på grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan fikk mor som enslig kvinne uten nettverk i Afghanistan, og datter flyktningstatus i Norge.

Faridas far Hafiz kom til Norge i 2012 og søkte om flyktningstatus, som ble avslått. I februar 2013 tilbakekalte UDI Faridas og morens flyktningstatus og oppholdstillatelse. UDI la til grunn at hjemstedet, Jaghori distrikt i Ghanzi provins, fortsatt var et usikkert område, men at familien nå – i og med at far var kommet til rette – kunne henvises til internflukt i Kabul. UNE opprettholdt opphør i vedtak fra september 2013 og mente, i motsetning til UDI, at sikkerhetssituasjonen på hjemstedet nå var trygg nok.

I 2015 tapte UNE i Oslo tingrett, der vedtaket ble kjent ugyldig. UNEs anke ble forkastet i Borgarting lagmannsrett i 2017. Staten tapte også i Høyesterett i 2018. Nemndleder i UNE, som tidligere hadde fattet vedtak i saken, valgte like fullt på egen hånd - uten bruk av nemndmøte - å opprettholde UNEs tilbakekall av flyktningstatus, nå med retur til internflukt i Kabul.

I november samme år gikk familien på nytt til rettssak i Oslo tingrett, der de tapte. Familien anket til Borgarting lagmannsrett, og tirsdag 23. juni kom dommen.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: WikimediaCommons/Andreas Haldorsen
Foto: WikimediaCommons/Andreas Haldorsen
Last ned bilde

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge

NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker og i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag på søknad om assistert retur

NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Følg saker fra NOAS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NOAS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NOAS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom