Regnskap Norge

Fare for inndragning av 187 millioner koronakroner

Del

Fortsatt er det flere enn 1200 bedrifter som risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

I kompensasjonsordningen som ble opprettet for å bistå bedriftene under koronapandemien, er det en rekke krav bedriftene må oppfylle for å få kompensasjon for dramatisk bortfall av inntekter. Ett av kravene er at de som har mottatt ett eller flere tilskudd over 15 000 kroner, skal legge frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder kompensasjonsordningen fra mars til august 2020.

– Det er 1 225 virksomheter som ikke har oppfylt kravet om å sende inn en bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder kompensasjonsordningen fra mars til august 2020. Samlet dreier dette seg om 187 millioner kroner i tilskudd. Fristen for å sende inn bekreftelse var opprinnelig 31. august, og Skattedirektoratet sender i disse dager ut varsler om tilbakebetaling. Dersom kravet ikke oppfylles, må virksomheten betale tilbake støtten den har fått, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge:

– For å unngå masse konkurser, oppsigelser og enda høyere arbeidsledighet i forbindelse med nedstegningen som følge av koronapandemien, ble det innført egen kompensasjonsordning for næringslivet. Den skulle kompensere for noe av inntektsbortfallet virksomhetene hadde, og først og fremst dekke faste kostnader. For å få utbetalt slik støtte er det flere krav som må oppfylles, blant annet bekreftelse på regnskapstall fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

– Kompensasjonsordningen har vært et viktig tiltak for mange virksomheter for at de skulle kunne overleve en økonomisk utfordrende situasjon. Så skal det erkjennes at regelverket er nytt og komplisert. I tillegg har det vært justert noen ganger. Det er derfor ikke rart om ikke alle virksomheter har full oversikt over alle kravene som må oppfylles, også etter at støtte er utbetalt, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge:

– Når vi nå går ut med denne advarselen, er det ment som en påminnelse til næringslivet om hva de må passe på for å unngå økonomisk trøbbel. Jeg har stor forståelse for at det kan være usikkerhet og misforståelser rundt dette. Det håper og tror jeg myndighetene også har forståelse for. Men lover og regler skal følges, og derfor ønsker vi å bidra med påminnelse og kunnskap for å unngå unødvendig krav om tilbakebetaling av tilskudd og økonomiske problemer for mange bedrifter.

Liten grunn til å tro at dette skjer med vilje

– Gjennomgående er norske virksomheter flinke til å følge lover og regler. Samtidig vet vi at regelverket tidvis blir komplisert og uoversiktlig, som er en av grunnene til at Regnskap Norge jevnlig jobber med forslag til forenklinger av skatteregler, avgiftsregler osv., forteller Rune Aale-Hansen:

– I denne saken er omfanget av virksomheter som ikke har fulgt opp dette kravet såpass stort, at det åpenbart er misforståelser om hva som skal gjøres. Og for å unngå uheldige konsekvenser, går vi nå ut med denne advarselen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom