NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Får ikke grunnfinansiering – kan føre til dårligere helsetilbud

Del

Høgskolen i Innlandet har siden 2021 på eget initiativ funnet midlertidige midler for å kunne utdanne bioingeniører. Årsaken er mangelen på bioingeniører i Norge. Nå står studiet i fare for å bli lagt ned.

- Hvor blir det av den langsiktige og stabile grunnfinansieringen av disse viktige studieplassene, Spør Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI.
- Hvor blir det av den langsiktige og stabile grunnfinansieringen av disse viktige studieplassene, Spør Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI.

- Til syvende og sist er det befolkningen som får et dårligere helsetilbud, dersom ikke behovet for bioingeniørkompetanse dekkes opp, sier Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Innlandet er en av flere helseregioner som over tid har hatt problemer med å besette bioingeniørstillinger. For å dekke behovet for bioingeniørkompetanse startet Høgskolen i Innlandet i 2021 en treårig bachelorutdanning uten å få grunnfinansiering.

Teknologikrevende og kostbar utdanning

Dette er imidlertid ingen varig løsning, til det er utdanningen både for teknologikrevende og kostbar.

 - Skal framtidens helsesektor møte forventningene helseminister Ingvild Kjerkol presenterte i sykehustalen i 2023 rundt implementering av ny teknologi og ressursstyring, er vi nødt til å ha bioingeniørutdanninger som møter framtidens behov, påpeker Marienborg.

Hun er derfor undrende til at grunnfinansiering av bioingeniørstudiet på Høgskolen i Innlandet ikke er på plass i revidert nasjonalbudsjett, på tross av at helsedepartementet har vært tydelige på at kritisk kompetanse skal prioriteres.

Mangler innsikt og forståelse

- Regjeringen hentet inn over 56 milliarder kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Det er derfor helt uforståelig at det ikke er satt av en eneste krone til å opprettholde bioingeniørstudiet på Innlandet, sier Marienborg.

- Dette viser oss at det dessverre ikke er innsikt eller forståelse for hvor kostbart det faktisk er å drifte en teknologitung helseutdanning.

Tillitsvalgt er bekymret

NITO BFI har i flere år pekt på hvilke konsekvenser bioingeniørmangelen kan ha for offentlig helse- og omsorgstjenester, og fagstyrelederen får støtte av foretakstillitsvalgt for NITO ved Sykehuset Innlandet, Sveinung Vatnehol, som deler Marienborgs bekymring:

- Det har lenge vært en utfordring å fylle ledige bioingeniørstillinger i regionen. Det er derfor svært viktig at bioingeniørutdanningen på Innlandet består, sier han.

- Ved å ha en bioingeniørutdanning lokalt, så har vi på Sykehuset Innlandet stor nytte av studentene underveis i studieløpet ved at de gjerne har sin praksis her, og dessuten fyller opp stillinger i feriemånedene.

- Etter hvert som studentene gjennomfører utdanningen sin, vil vi også ha større mulighet for å sikre svært nødvendig og etterspurt kompetanse på sykehuslaboratoriene, påpeker Vatnehol.

Garanti for et moderne helsevesen

- Det å ha tilgang på nok bioingeniører er en garanti for å ha et moderne helsevesen. Manglende bevilgning til grunnfinansiering av dette utdanningstilbudet vil i verste fall føre til nedleggelse av studiet, avslutter fagstyrelederen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom