Mattilsynet

Fakta om avvikling av dyreholdet på en gård i Solør

Del

Mattilsynet avviklet i september dyreholdet på en gård i Solør i Hedmark, etter at det over tid var funnet mange kritikkverdige forhold ved dyrevelferden og mangelfulle lovpålagte opplysninger om dyrene på gården. Det var så mange brudd på reglene som skal sikre trygg mat, at dyrene ikke kunne gå inn i matkjeden. Den siste tiden har det blitt fremmet påstander om at kjøttet skal ha endt opp i matproduksjon. Dette stemmer ikke.

Siden dyreeieren ikke gjennomførte vedtakene selv, måtte Mattilsynet ta ansvaret for å gjennomføre avviklingen.

25. og 26. september ble ca. 200 storfe hentet fra gården og sendt til Nortura på Otta for å sikre at avliving foregikk på en trygg og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Alle deler av dyrene ble deretter sendt til destruksjon hos Norsk Protein på Hamar.

Den siste tiden har det blitt fremmet grove påstander i sosiale medier om at Mattilsynet og innleide aktører skal ha sendt kjøtt fra avviklingen inn i matkjeden, for egen vinnings skyld. Dette er feil. Kjøttet var ikke egnet til mat, og ble derfor destruert. Mattilsynets medarbeidere og innleide aktører har vært utsatt ryktespredning og sjikane både før, under og etter aksjonen, særlig i sosiale medier.

Mattilsynet har det fulle ansvaret for aksjonen. Nortura fikk oppdrag fra Mattilsynet om å transporter dyr og avlive dem. Norsk Protein fikk oppdrag fra Mattilsynet om å destruere dyrene etter avlivingen. Politiet bistod Mattilsynet på gården, og eskorterte dyretransporten.

Mattilsynet hadde veterinærer på plass for å undersøke dyrene før de ble transportert og avlivet. Veterinærer i Mattilsynets kjøttkontroll var tilstede da dyrene ble mottatt på slakteriet og under avliving, og undersøkte dyrene etter avlivingen.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom