Fagforbundet

Fagforbundet støtter forslaget til ny finansiering av private barnehager

Del

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget. – Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundet har hatt en representant i Storberget-utvalget, det regjeringsoppnevnte utvalget som 16. juni la fram en ny modell for finansiering av private barnehager.

– Vi vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper. Derfor er vi positive til at utvalget legger opp til at kommunene skal få mer ansvar for barnehagetilbudet, og at det skal bli mer åpenhet og kontroll rundt pengene fellesskapet bruker på barnehagene, sier Nord.

Fagforbundet har hatt en representant i Storberget-utvalget, det regjeringsoppnevnte utvalget som 16. juni la fram en ny modell for finansiering av private barnehager.

– Vi vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper. Derfor er vi positive til at utvalget legger opp til at kommunene skal få mer ansvar for barnehagetilbudet, og at det skal bli mer åpenhet og kontroll rundt pengene fellesskapet bruker på barnehagene, sier Nord.

Flertallet i Storberget-utvalget har foreslått en modell (lokal samhandlingsmodell) som gir kommunene økt ansvar og myndighet, også over private barnehager.

Mer lønnsomme enn Oslo Børs

Flertallet i utvalget mener at det ikke kan utelukkes at det tas ut stor profitt i barnehagedriften og at driftsmarginen for noen private barnehager er svært høy. Utvalget peker på at egenkapitalavkastningen og driftsmarginen for private barnehager er svært høy, og høyere enn gjennomsnittlig avkastning av selskapene på Oslo Børs. Mens den årlige avkastningen på Oslo børs lå på 8,4 prosent fra 2007 - 2016, var den gjennomsnittlige årlige egenkapitalavkastningen for private barnehager på 28,3 prosent i samme periode.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg leser, men dette bekrefter det Fagforbundet har sagt i lang tid. Vi kan ikke ha det slik at det skal være mer lønnsomt å drive private barnehager enn å drive industri. Norge trenger bedriftsledere som vil skape verdier, ikke flytte verdier fra offentlige velferdsordninger til private lommebøker, sier lederen av Fagforbundet.

Bedre kvalitet i barnehagene

Forslaget fra Storberget-utvalget innebærer at kommunene kan sette kvalitetskrav til barnehagene, vilkår for hvilke barnehager som skal ha støtte (kommersielle eller ideelle) og krav til gode lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette vil være bra for barna og bra for de ansatte i barnehagene, som har svært krevende yrker. Det kan lede til høyere bemanning, en lønn å leve av og mulighet til flere lærlinger, sier Mette Nord.

Fagforbundet er Norges største fagforbund med nærmere 400.000 medlemmer. Rundt 30.000 av dem jobber i barnehagene, blant annet som assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere.

 

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom