FagforbundetFagforbundet

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Del

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag. Da skal nemnda ta stilling til en rekke spørsmål etter at den lovlige streiken i helseforetakene ble stoppet av regjeringen ved hjelp av tvungen lønnsnemnd 23. juni i år.

Bakgrunnen for streiken var først og fremst kravet fra LO-stat og YS om pensjon fra første krone. De to arbeidstakerorganisasjonene gikk til streik for å sikre dette kravet. Fra LO-stat var forbundene Fagforbundet, FO, EL og IT-forbundet og Creo berørt av streiken.

— Det er mange deltidsansatte som ikke får opptjening av tjenestepensjon siden de har for lav stillingsprosent i helseforetakene. Dette mener vi er blodig urettferdig, sier nestleder i Fagforbundet Sissel M. Skoghaug.

Streikeretten er grunnlovfestet. Derfor må regjeringen ha svært tungtveiende grunner for å gripe inn i en streik. En ubegrunnet inngripen i streikeretten er derfor grunnlovsstridig.

— Det var ikke grunnlag for å stoppe den lovlige konflikten mellom Spekter og Fagforbundet ved hjelp av tvungen lønnsnemnd. Derfor var regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i denne streiken rett og slett i strid med Grunnloven, sier Skoghaug.

Regjeringens begrunnelse for å stoppe streiken var at «Den aktuelle situasjonen med stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold HF innebærer at det oppstår fare for liv og helse som følge av streiken..»

— Vi mener at uttaket var svært forsiktig og at det aldri var fare for liv og helse, men uansett burde en slik vurdering aldri ha omfattet LOs medlemmer, da LO ikke hadde varslet ytterligere uttak ved Sykehuset Østfold HF.

Dette er dokumentert og det vil bli behandlet av rikslønnsnemnda. Derfor er Arbeids- og sosialministeren stevnet som vitne når rikslønnsnemnda skal behandle saken.

Kontakter

Sissel M. Skoghaug. tlf: 48882407

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom