Fagforbundet

Fagforbundet krever en koronadugnad for flyktninger

Del

Arbeidsutvalget i Fagforbundet krever at Norge bidrar til å hente ut flyktninger fra leirer i blant annet Hellas.

Den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har i lang tid vært prekær. Fagforbundet frykter at en spredning av koronaviruset i disse leirene vil kunne føre til en humanitær katastrofe. Vår koronadugnad må derfor ikke stoppe ved våre landegrenser.

Mennesker lever under særdeles dårlige sanitære forhold i disse flyktningleirene, og tilgangen til rent vann er begrenset. I tillegg er det langt flere mennesker der enn det leirene opprinnelig var beregnet for. Muligheten for å drive et aktivt smittevern er nesten fraværende.

Det oppholder seg i dag over 70 000 syriske flyktninger i Bekadalen i Libanon og om lag 6 millioner internt fordrevne i Syria. I Moria-leiren i Hellas er det om lag 20 000 mennesker, hvorav rundt 70 prosent er fra Afghanistan, 12 prosent fra Syria og de resterende er fra ulike afrikanske land. I disse leirene befinner det seg både asylsøkere, migranter og ikke minst allerede FN-godkjente flyktninger som venter på å bli bosatt, såkalte kvoteflyktninger.

Fagforbundet mener at regjeringen nå må vise politisk vilje til å følge opp initiativet som er tatt fra en rekke EU- land for å hente ut flyktninger blant annet fra leirer i Hellas.

Fagforbundet krever også at regjeringen straks gjenopptar inntaket av kvoteflyktninger, og at antallet kvoteflyktninger økes betydelig. Svært lave asylankomster så langt i 2020 gjør dette mulig. Kvoteflyktninger kan raskt bosettes i kommunene. Det kan bidra til at Norge er med på å lette presset på de mest sårbare flyktningene, som har oppholdt seg lenge i flyktningeleirer.

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom