Fagforbundet

Fagforbundet krever en koronadugnad for flyktninger

Del

Arbeidsutvalget i Fagforbundet krever at Norge bidrar til å hente ut flyktninger fra leirer i blant annet Hellas.

Den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Hellas, Jordan, Libanon og Libya har i lang tid vært prekær. Fagforbundet frykter at en spredning av koronaviruset i disse leirene vil kunne føre til en humanitær katastrofe. Vår koronadugnad må derfor ikke stoppe ved våre landegrenser.

Mennesker lever under særdeles dårlige sanitære forhold i disse flyktningleirene, og tilgangen til rent vann er begrenset. I tillegg er det langt flere mennesker der enn det leirene opprinnelig var beregnet for. Muligheten for å drive et aktivt smittevern er nesten fraværende.

Det oppholder seg i dag over 70 000 syriske flyktninger i Bekadalen i Libanon og om lag 6 millioner internt fordrevne i Syria. I Moria-leiren i Hellas er det om lag 20 000 mennesker, hvorav rundt 70 prosent er fra Afghanistan, 12 prosent fra Syria og de resterende er fra ulike afrikanske land. I disse leirene befinner det seg både asylsøkere, migranter og ikke minst allerede FN-godkjente flyktninger som venter på å bli bosatt, såkalte kvoteflyktninger.

Fagforbundet mener at regjeringen nå må vise politisk vilje til å følge opp initiativet som er tatt fra en rekke EU- land for å hente ut flyktninger blant annet fra leirer i Hellas.

Fagforbundet krever også at regjeringen straks gjenopptar inntaket av kvoteflyktninger, og at antallet kvoteflyktninger økes betydelig. Svært lave asylankomster så langt i 2020 gjør dette mulig. Kvoteflyktninger kan raskt bosettes i kommunene. Det kan bidra til at Norge er med på å lette presset på de mest sårbare flyktningene, som har oppholdt seg lenge i flyktningeleirer.

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom