Fafo

Fafofrokost med rapportlansering: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Del

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. Fafo lanserer nå en ny rapport som viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene.

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Menneskehandel innebærer å utnytte en person med bestemte tvangsmidler, og er regulert i straffeloven. Selv om det utvilsomt foregår menneskehandel også i norsk arbeidsliv er det vanskelig å si noe sikkert om omfanget. Det er bare avsagt to rettskraftige dommer som gjelder menneskehandel i norsk arbeidsliv. Hvorfor er det så vanskelig å komme denne kriminaliteten til livs? Og hvordan kan vi bli bedre på å bekjempe den?

I den nye Fafo-rapporten ser vi på utfordringer på tre viktige innsatsområder: avdekking av menneskehandel, hjelp og bistand til ofrene, og etterforsking og straffeforfølgelse. I tillegg rydder vi i begrepene. Det hersker en forståelig forvirring blant mange: Hva er menneskehandel og hva er grov sosial dumping? Er menneskehandel det samme som slaveri? Og hva er «moderne slaveri»? Usikkerhet om hva som er hva gjør det også vanskeligere å handle og samarbeide på tvers av etater og organisasjoner.

Prosjektet er utført på oppdrag av Oslo Kommune og finansiert av KS v/ Program for storbyforskning. Kommunene i Norge – i samarbeid med staten, fagbevegelsen, frivillig sektor eller andre aktører – har viktige oppgaver i arbeidet mot menneskehandel. Vi finner at det er et stort engasjement og en etterspørsel etter mer kunnskap. Samtidig ligger det noen grunnleggende utfordringer i spørsmålet om hvilke muligheter man har til å bistå mulige ofre for menneskehandel, noe som også påvirker hvorvidt man kan avdekke og etterforske menneskehandel.

Program for lansering:

Velkommen ved møteleder Rolf K. Andersen, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved  Anette Brunovskis, Fafo

Deretter tre tematiske bolker:

Avdekking
Innlegg: Anne Mette Ødegård, Fafo
Kommentar: Pål Andresen Skaufjord, Arbeidstilsynet 

Bistand og beskyttelse til ofre
Innlegg: Anette Brunovskis, Fafo
Kommentar: Veronica Hegertun, NAV Grünerløkka, i Human Trafficking Support Oslo

Etterforsking og straffeforfølgelse av personer og nettverk som står bak utnytting
Innlegg: Anne Mette Ødegård, Fafo
Kommentar: Rune Sivertsen, Oslo politidistrikt

Spørsmål fra salen og fra seere* som følger seminaret på Fafo-tv

Møteleder: Rolf K. Andersen, Fafo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox
Last ned bilde

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

Brexit Breakfast 22. November: Virkninger av Brexit for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge8.11.2019 10:35:04 CETPresseinvitasjon

Professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations». Jon Erik Dølvik, Fafo, gir bakgrunnsinformasjon om britisk politikks relevans for norsk arbeidslivspolitikk. Panelsamtale med Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, om den mulige effekten av Brexit på europeisk og norsk arbeidslivspolitikk.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom