Fafo

Fafofrokost med rapportlansering 11. november: Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Del

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem?

Fafo-rapporten «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund» er forfattet av Tor Halvorsen og Åge Arild Tiltnes. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og blir tilgjengelig på våre nettsider.
Fafo-rapporten «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund» er forfattet av Tor Halvorsen og Åge Arild Tiltnes. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og blir tilgjengelig på våre nettsider.

En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen.

Forskerne finner at en del tillitsvalgte og ordinære medlemmer har kunnskap om FNs bærekraftagenda, inkludert god forståelse for sammenhengen mellom bærekraftmålene, men dette er også mangelvare hos mange.

Undersøkelsen antyder også at lærerne, sykepleierne og forskerne som «kan» bærekraftmålene, gjør det som følge av personlig interesse og engasjement eller fordi arbeidssted og arbeidsgiver legger stor vekt på dem. Kompetanse om og arbeid med bærekraftmålene skyldes i mindre grad initiativ fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet. Dette på tross av at forbundenes arbeid sentralt opp mot myndigheter og andre parter i arbeidslivet blir anerkjent.

Det haster med å nå bærekraftmålene. Under seminaret vil derfor følgende spørsmål stå sentralt:

 • Hvordan skal Unio og Unios medlemsforbund få opp kunnskapsnivået om FNs bærekraftagenda hos sine tillitsvalgte og ordinære medlemmer?
 • Hvordan skal forbundene forbedre arbeidet med bærekraftmålene og få mer «trøkk» på arbeidet med nødvendige omstillinger?
 • Hvordan skal de sette medlemmene i bedre stand til å delta i dette arbeidet?
 • Hvordan skal forbundene bidra til det grønne skiftet uten at det går på bekostning av anstendig arbeid og medlemmenes øvrige interesser?
 • Og hvordan kan forbundene bidra til økt samarbeid mellom ulike profesjoner og på tvers av sektorer?

Program

 • Velkommen ved daglig leder ved Fafo, Tone Fløtten
 • Kort intro om bakgrunnen for prosjektet og Unios bærekraftarbeid, ved Unio-leder Ragnhild Lied
 • Hovedfunn fra rapporten ved Åge A. Tiltnes, Fafo
 • Trepartssamarbeid og forhandlinger i bærekraftarbeidet ved Inger Marie Hagen, Fafo
 • Kommentarer til rapporten og samtale om veien videre, med blant andre:
  • Siri Skjæveland Lode, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet
  • Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund
  • Kristin Dæhli, nestleder i Forskerforbundet
  • Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS
 • Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Fafofrokost med rapportlansering 11. november: Profesjonenes rolle i å nå bærekraftmålene: På rett vei, men langt igjen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fafo-rapporten «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund» er forfattet av Tor Halvorsen og Åge Arild Tiltnes. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og blir tilgjengelig på våre nettsider.
Fafo-rapporten «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund» er forfattet av Tor Halvorsen og Åge Arild Tiltnes. Rapporten offentliggjøres på seminardagen, og blir tilgjengelig på våre nettsider.
Last ned bilde

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom