Brannvernforeningen

Færre omkomne i brann

Del
Dødsbrannstatistikk fra DSB viser at 39 personer omkom i branner her i landet i 2022. Til sammenligning omkom 41 personer i branner året før.
De siste 10 årene har til sammen 421 personer mistet livet i branner i Norge. Illustrasjonsfoto: OBRE: https://www.flickr.com/photos/obre/25652624437/
De siste 10 årene har til sammen 421 personer mistet livet i branner i Norge. Illustrasjonsfoto: OBRE: https://www.flickr.com/photos/obre/25652624437/

- Vi har ingen liv å miste i brann, men det er godt å se at dødsbrannstatistikken har stabilisert seg på et lavere nivå de senere årene. Det bør motivere alle som driver brannforebyggende arbeid til videre innsats, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Fallende trend
De siste 10 årene (2013-2022) har til sammen 421 personer mistet livet i branner her i landet. Det gir et årsgjennomsnitt på 42,1 omkomne i brann. I tiårsperioden før dette omkom 607 personer i brann. Det gir et årsgjennomsnitt på 60,7 branndøde.

- Vi vet jo av erfaring at tallet på omkomne kan variere betydelig fra et år til det neste. Men ser vi på utviklingen de siste 10 årene, er det ingen tvil om at dødsbrannstatistikken har vist en tydelig fallende trend. Det er det all grunn til å glede seg over, understreker Søtorp.

Regelverk og samarbeid
Utvikling av lov- og regelverk er ifølge Søtorp en av årsakene til at færre dør i brann. Et eksempel er krav til nettilkoblede røykvarslere og komfyrvakt i nye boliger som ble innført i 2010. I kjølvannet av NOU-rapporten «Trygg hjemme» fra 2012, har dessuten mange kommuner etablert et samarbeid mellom brann- og helseetatene for å bedre brannsikkerheten for innbyggere som tilhører sårbare grupper.

- Denne formen for samvirke mellom kommunale etater har sammen med forebyggende innsats fra ideelle foreninger, myndigheter og forsikringsnæringen, bidratt til at færre omkommer i brann, poengterer Brannvernforeningens leder.

Fysiske tiltak
Han medgir at det kan være vanskelig å få oppfylt Brannvernforeningens nullvisjon for omkomne i brann, men mener det er viktig at arbeidet med utvikling av regelverk, veiledninger og informasjonsprosjekter følges opp med praktiske tiltak.

- I tillegg til å kartlegge innbyggernes brannsikkerhet må den enkelte kommune følge opp med fysiske tiltak som er i samsvar med boevnen til personer som er ekstra sårbare i en brannsituasjon, fremholder Søtorp.

Blant eksempler på fysiske tiltak peker han på mobile slokkeanlegg, forsterket varsling med både lyd, vibrasjon og lys, inventar i materialer med redusert brennbarhet og røykvarslere med direktekobling til varslingssentral. 

Omkomne i brann siste fem år
2022: 39 omkomne
2021: 41 omkomne
2020: 45 omkomne
2019: 41 omkomne
2018: 39 omkomne

(kilde: DSB)       

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

De siste 10 årene har til sammen 421 personer mistet livet i branner i Norge. Illustrasjonsfoto: OBRE: https://www.flickr.com/photos/obre/25652624437/
De siste 10 årene har til sammen 421 personer mistet livet i branner i Norge. Illustrasjonsfoto: OBRE: https://www.flickr.com/photos/obre/25652624437/
Last ned bilde
Vi har ingen liv å miste i brann, sier Rolf Søtorp, adm dir i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen
Vi har ingen liv å miste i brann, sier Rolf Søtorp, adm dir i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen
Last ned bilde

Om Brannvernforeningen

Brannvernforeningen
Brannvernforeningen
Fredrik Selmers vei 2
0609 Oslo

23 15 71 00http://www.brannvernforeningen.no

7. november 2023 er det 100 år siden Brannvernforeningen ble grunnlagt. Med visjonen brannvern for alle og målet om at ingen skal omkomme i brann, har Brannvernforeningen vært en pådriver for økt brannsikkerhet i Norge siden 1923.

Gjennom 100 år har Brannvernforeningen jobbet for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon og mot ulykker med farlig stoff. Som en ideell og uavhengig stiftelse, samarbeider vi tett med myndigheter, brannvesen, forsikring og andre sentrale aktører mot de samme målene. 

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv, miljø og verdier. Derfor er Brannvernforeningens viktigste oppgave å forebygge branner gjennom å opplyse om hvilke tiltak den enkelte kan gjøre for å unngå brann, samt tilføring av kompetanse og informasjon om hvorfor branner oppstår.


Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Følg pressemeldinger fra Brannvernforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Brannvernforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Brannvernforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom