Bane NOR

Færre forsinkelser med mer «intelligente» tog: Ett år til nytt digitalt signalsystem tas i bruk

Del

Norge er verdensledende i innføringen av et digitalt signalsystem for hele jernbanen. Om ett år åpner de første moderniserte strekningene. Det vil bety færre forsinkelser og kansellerte tog.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjestet markeringen av at det er ett år igjen til ERTMS skal tas i bruk på Nordlandsbanen. Foto: Vegard Breie, Siemens
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjestet markeringen av at det er ett år igjen til ERTMS skal tas i bruk på Nordlandsbanen. Foto: Vegard Breie, Siemens

I dag har jernbanen 15 forskjellige typer signalanlegg, fordelt på over 300 steder. De er bygget med komponenter og teknologi fra forskjellige tiår som skal fungere sammen.

Foreldet utstyr kan føre til signalfeil. Da kan ikke lokfører kjøre videre, men må vente til feilen er reparert så toget får grønt lys. For de reisende betyr det forsinkelser og innstilte avganger.

– Nå bygger vi et moderne og felles europeisk signalsystem som skal erstatte alle anleggene vi har i dag. Det skal styrke jernbanens konkurransekraft ved å bidra til en mer punktlig, sikker og klimavennlig jernbane, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

Norge går foran i utviklingen

Det nye systemet heter European Rail Traffic Management System (ERTMS). Om nøyaktig ett år åpnes de første moderniserte strekningene: Fra oktober 2022 på Nordlandsbanen (Grong-Bodø) og deretter Gjøvikbanen (Roa-Gjøvik). I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det samme systemet.

Se når din togstrekning blir digitalisert her.

Konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility er begeistret for den norske satsingen:

– Ved å være det første landet i verden til å bygge et digitalt signalanlegg etter prinsippet «ett land – ett signalsystem», bidrar Bane NOR med å gjøre Norge til en globale pioner innen digitalisering av jernbanen, sier Michael Peter.

Store gevinster med digitalisering

Det er den tyske industrigiganten som leverer det nye signalanlegget til Bane NOR, og konsernsjefen trekker frem de store mulighetene digitaliseringen gir fremtidens jernbane:

– Vår intelligente og digitale infrastruktur vil optimere hele det 4200 kilometer lange jernbanenettverket. Det gir Bane NOR mulighet til å realisere større effektivitet gjennom reduserte vedlikeholdskostnader, forbedret punktlighet og større kapasitet. Samtidig legges det teknologiske grunnlaget for fremtiden, blant annet gjennom automatisk togdrift og et skybasert signalanlegg, sier Michael Peter.

Fjerner signalene langs sporet

Med ERTMS flyttes signalene fra jernbanen og inn på en skjerm i toget. Det gir mindre utstyr langs sporet. Vi fjerner så mye som 40 prosent av mulige feilkilder langs skinnegangen.

– Sammen med et stadig sterkere fokus på vedlikehold og fornying vil dette bety mye for både passasjerer og godstransporten med færre forsinkelser og innstilte tog, sier Sverre Kjenne.

Mer intelligente tog

Togene blir også mer «intelligente». Hvert tog får en datamaskin som kontrollerer avstand til andre tog og overvåker togets fart. Det gir enda bedre sikkerhet. På sikt kan systemet også gi bedre kapasitet ved at togene kan kjøre tettere.

FAKTA - Dette er ERTMS

  • ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic Management System, og er et felles signalsystem for hele Europa.

  • Prosjektet skal gi en bedre reisehverdag for passasjerer og gods med flere tog i rute.

  • Digitaliseringen kan på sikt gi bedre kapasitet, gjøre det enklere å reise med tog over landegrenser, og redusere kostnader til drift og vedlikehold.

  • Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, det vil si over 4000 km jernbane og over 330 stasjoner.

  • Bane NOR har kontrakt med tre leverandører. Det er Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom som bygger om togene, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet.

FAKTA – Norge leder an i utviklingen

  • I Norge har vi valgt å digitalisere hele landet med samme løsning. Vi bygger ett sentralt datasenter og ett nytt trafikkstyringssystem som skal styre all togtrafikk i hele landet.

  • Bane NOR starter innføringen av ERTMS på enkelte strekninger i 2022, og skal ha bygget ferdig ERTMS i hele landet innen 2034.

  • Finland planlegger samme landsdekkende løsning som Norge, men skal først begynne i 2028.

  • Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike bygger regionale digitale signalanlegg, ikke ett felles system for hele landet.

Kontakter

Anne Sofie Kirkhusmo, kommunikasjonssjef Drift og teknologi, Bane NOR
Mobil: 41 67 41 35 / epost: anne.sofie.kirkhusmo@banenor.no

Bilder

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjestet markeringen av at det er ett år igjen til ERTMS skal tas i bruk på Nordlandsbanen. Foto: Vegard Breie, Siemens
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gjestet markeringen av at det er ett år igjen til ERTMS skal tas i bruk på Nordlandsbanen. Foto: Vegard Breie, Siemens
Last ned bilde
En gylden billett ble gitt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for reisen 31.oktober 2022 fra Grong til Bodø. Til venstre form ham står konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
En gylden billett ble gitt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård for reisen 31.oktober 2022 fra Grong til Bodø. Til venstre form ham står konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR
Last ned bilde
Fra venstre, etter nedtellingsarrangement: Gorm Frimannslund, konserndirekør Bane NOR, konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility, Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Lars Johan Andresen, Siemens Mobility
Fra venstre, etter nedtellingsarrangement: Gorm Frimannslund, konserndirekør Bane NOR, konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility, Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Lars Johan Andresen, Siemens Mobility
Last ned bilde
Bane NOR bygger et moderne signalsystem som skal erstatte alle anleggene vi har i dag. Det skal gi oss en jernbane med færre forsinkelser og flere avganger. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR
Bane NOR bygger et moderne signalsystem som skal erstatte alle anleggene vi har i dag. Det skal gi oss en jernbane med færre forsinkelser og flere avganger. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR
Last ned bilde
Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR
Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR
Last ned bilde
Konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility. Foto: Siemens
Konsernsjef Michael Peter i Siemens Mobility. Foto: Siemens
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom