Kystverket

Få bølgevarsel for din egen seilingsrute

Del

Sjøfarende kan nå gjennom Kystverkets bølgevarsel tegne sin egen rute.

Prøv tjenesten på nett her: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Den planlagte seilasen kan tegnes rett inn i karttjenesten til BarentsWatch, eller hentes inn rett fra båtens navigasjons­plattform (ECDIS/ECS). En fil legges enkelt inn i tjenesten på nettsiden, og du får tilbake et bølgevarsel for akkurat din valgte seilas. 

Lettere å planlegge

Ved lansering inkluderes området fra svenskegrensa, inn Oslofjorden, langs sørlandskysten og opp til Bergen. Bølgevarsel med egne ruter gjør det lettere å planlegge på forhånd, og avgjøre om det er trygt å ferdes på havet. Fra før gjelder varselet langs utvalgte farleder og i området rundt disse.

Etter å ha tegnet inn egen rute i tjenesten, gis det varsel i tre timers intervaller inntil 60 timer frem i tid. Tjenesten tar hensyn til bunntopografien i området, samt lokal vind for mer nøyaktighet. Uni Research Polytec leverer data til denne varslingstjenesten. Kystvarslene fra Kystverket er en videreforedling av havvarsler fra Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service. Varslene oppdateres fire ganger i døgnet.

- Tar ansvar for sjøveien

Varslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs utsatte farleder langs kysten vår. Disse er rettet mot navigatører av alle typer fartøy som seiler langs norskekysten. Varselet gir også nyttig informasjon til havbruksnæringen og andre næringer som kyst- og turistfiske.

- For Kystverket handler det om å ta ansvar for sjøveien, sier senioringeniør ved senter for los og VTS, John Morten Klingsheim.

- Dette er et viktig steg mot integrasjon av informasjonstjenester. Kystverket ønsker å tilrettelegge for at navigatører i norsk farvann effektivt kan planlegge sikker seilas fra havn til havn.

Det er to muligheter for å legge inn eget rutevalg. Enten fri inntegning i kartløsningen, eller opplasting av RTZ-fil som kan eksporteres fra skipets navigasjonsplattform. Dette er også samordnet med Kystverkets digitale rutetjeneste, slik at «Anbefalte seilingsruter» enkelt kan tas rett inn i bølge- og strømvarselet hos BarentsWatch.

Forbedrer stadig kvaliteten

Under utviklingen av egen seilingsrute i tjenesten har vi også forbedret kvaliteten for deler av kysten. Modellen for Breisundet utenfor Ålesund er allerede kommet i ny versjon og flere modeller vil bli byttet ut i ukene fremover. Dette gjelder i første omgang Hordaland, Stad, Breisundet, Vågsfjord og Lopphavet. I disse modellene er det da lagt inn noe flere farleder, blant annet kommer tre alternative farleder forbi Stad.

- Verifisering mot reelle målinger i Sulafjorden viste muligheter for forbedring av modellene som beregner bølgevarselet. Derfor gjøres det nå oppgradering av 5 modeller som vi forventer gir bedre treff på bølgeforhold. Varselet skal nå ta høyde for mer detaljer i beregningene i disse områdene, presiserer Klingsheim.

Nøkkelord

Kontakter

Kystverket: John-Morten Klingsheim, Senioringeniør, Senter for los og VTS
Mobil: 911 32 002 / Sentralbord: 07847, e-post: jmk@kystverket.no

Uni Research Polytec AS: Torleif Lothe, oceanograf/ adm. dir.
Mobil: 915 26 942, e-post: Torleif.Lothe@polytec.no

BarentsWatch: Eivind Rinde, prosjektleder
Mobil: 90696094, e-post eivind.rinde@barentswatch.no

Eller ta en prat med oss på «Sjøen for alle» denne uka: http://www.sjoenforalle.no/velkommen-til-sikkerhetstorget/

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom