MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Extra-Leker felt i Matbransjens Faglige Utvalg

Del

Utdeling av vareprøver til barn uten foreldres forhåndssamtykke strider mot vedtatt retningslinjer

Matbransjens Faglige Utvalg, MFU, regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge. MFU har behandlet en klage på utdeling av vareprøver til barn i Extra-Lekers butikk på Alnabru i Oslo.

Utdelingen av vareprøver skjedde i sammenheng med en demonstrasjon av en maskin til hjemmebruk som kan lage slush av fruktsirup. Såvel slushmaskin som fruktsirup er produkter som selges i kjeden Extra-Leker.

MFU har lagt vekt på at en lekebutikk er en arena hvor barn ferdes i stor grad og som derfor krever ekstra aktsomhet fra butikkledelsen for å ivareta de regler og retningslinjer som gjelder markedsføring til barn og unge. I dette tilfellet er det knyttet til å få til introduksjon av et nytt produkt og prøving av drikke. Når barna er de første til å oppdage et slikt tilbud og allerede har mottatt vareprøven er det for sent å få foreldresamtykke. Butikker må ikke organisere en utdeling slik at det i realiteten ikke er mulig for foreldre/foresatte å takke nei til et slikt tilbud om prøvesmaking.

Selskapet Extra-Leker på Alnabru hadde etter MFUs vurdering ikke laget et opplegg som ivaretar MFUs krav til innhenting av forhåndsamtykke, slik MFUs retningslinjer angir. 

MFU har forstått at Extra-Leker gjennom sitt tilsvar anser at de har gjort en glipp og at dette ikke skal gjentas for fremtiden. 

Klagen mot Extra-Leker Alnabru ble dermed tatt til følge.

Kontakter

Bilder

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.