EVRY

EVRY rapporterer et andre kvartal i 2019 med vekst innen konsulent- og applikasjonstjenester, som støtter selskapets strategiske retning

Del

(Fornebu, 12. juli 2019) EVRY rapporterer driftsinntekter for andre kvartal på 3 178 millioner kroner i 2019, sammenlignet med 3 286 millioner kroner i andre kvartal 2018. Driftsinntektene for årets første halvår var på 6 507 millioner kroner, som er en økning fra 6 494 millioner kroner for samme periode i fjor. Justert for valutaeffekter og oppkjøp, var den organiske veksten 0,1 % i første halvår 2019, sammenlignet med første halvår av 2018. Financial Services rapporterte en positiv organisk vekst i andre kvartal, mens de andre forretningsområdene var berørt av sesongsvingninger.

Justert for valutaeffekter og oppkjøp var den organiske veksten** på -3,4 % i andre kvartal 2019. Den negative veksten skyldtes i hovedsak lavere inntekter innen såkalte fulfilment-tjenester. Dette er i henhold til selskapets strategi med fokus på en tjenesteportefølje med høyere marginer.

Rapportert EBITA* i andre kvartal 2019 var på 354 millioner kroner, sammenlignet med 374 millioner kroner i samme periode året før. EBITA*-marginen endte på 11,2 %, sammenlignet med 11,4 % i samme kvartal i fjor. Den reduserte marginen skyldes sesongsvingninger (to arbeidsdager mindre i andre kvartal) og fortsatt svake resultater i Sverige. Rapportert EBITA i første halvår 2019 var 686 millioner kroner, sammenlignet med 694 millioner kroner i første halvår 2018. EBITA-marginen endte på 10,5 % i første halvår av 2019, sammenlignet med 10,7 % i første halvår av 2018.

EVRY hadde en ordrereserve på 18,1 milliarder kroner ved utløpet av juni 2019, som følge av en sterk blanding av leveranser og salg også i årets andre kvartal.

Konsernsjef Per Hove kommenterer:

«I kvartalet kunngjorde vi en fusjon mellom EVRY og Tieto hvor vi sammen skal skape en ledende nordisk leverandør av digitale tjenester. Samtidig ser vi fortsatt god fremgang i Financial Services, drevet av etterspørsel innen alle geografiske- løsnings- og tjenesteområder. Etablerte banker og nye aktører innen finansteknologi, får konkurransefordeler ved å bruke vår neste generasjons kortbaserte og mobile betalingstjenester.

I dette kvartalet har vi gjennomført implementeringen av den nordiske konsulentorganisasjonen, som tillater oss å bedre kombinere kompetanse og ressurser på tvers av markeder. Slik kan vi håndtere den økende kompleksiteten i kundebehovene på en enda bedre måte.

I tillegg jobber vi stadig med å posisjonere oss innenfor dataøkonomi. Vi innfører nå datadrevne tjenester som et kraftfullt veksttiltak. For kundene våre vil dette bety økt mulighet for utvidelse av deres virksomhet, dypere forståelse og bedre anledning til å benytte seg av den voksende dataøkonomien.»

Vellykket lansering av EVRYs gjeldsregister

I løpet av årets andre kvartal ble Gjeldsregisteret AS lansert. Gjeldsregisteret AS er et norsk gjeldsinformasjonsforetak, som er heleid av EVRY. Det nye registeret gir finansieringsselskaper et nytt verktøy for å kunne vurdere privatpersoners gjeldskapasitet på en raskere og mer effektiv måte. Forbrukere vil også selv kunne sjekke hvor mye forbruksgjeld de har på Gjeldsregisterets hjemmeside (www.gjeldsregisteret.com). Slik blir det enklere for nordmenn å få oversikt over egen økonomisituasjon. Mer enn 150 finansieringsselskaper vil fremover bidra med informasjon om forbrukergjeld til Gjeldsregisteret.

Tieto og EVRY jobber sammen for å etablere et ledende nordisk selskap for digitale tjenester

18. juni 2019 kunngjorde Tieto og EVRY en fusjonsavtale om å opprette et av de mest konkurransedyktige selskapene for digitale tjenester og programvare i Norden. Med en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24 000 medarbeidere, vil det fusjonerte selskapet være godt posisjonert til å skape digitale fortrinn for virksomheter og samfunn i Norden.EVRY og Tieto er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder.

Gjennomføring av fusjonen betinges av godkjenning fra de respektive ekstraordinære generalforsamlingene hos Tieto og EVRY, samt lovpålagte myndighetsgodkjenninger for selskapssammenslåinger.

Hovedpunkter:

 • Samlet omsetning på 3 178 millioner kroner i andre kvartal av 2019 (3 286 millioner kroner i andre kvartal av 2018)
 • Samlet omsetning på 6 507 millioner kroner i første halvdel av 2019 (6 494 millioner kroner i første halvdel av 2018)
 • Organisk vekst** på minus 3,4 % i andre kvartal av 2019 (7,5 % i andre kvartal av 2018)
 • Organisk vekst** på 0,1 % i første halvdel av 2019 (3,9 % i første halvdel av 2018)
 • EBITA* i andre kvartal av 2019 på 354 millioner kroner (374 millioner kroner i andre kvartal av 2018), som gir en EBITA*-margin på 11,2 % i andre kvartal av 2019 (11,4 % i andre kvartal av 2018)
 • EBITA* i første halvdel av 2019 på 686 millioner kroner (694 millioner kroner i første halvdel av 2018), som gir en EBITA*-margin på 10,5 % i første halvdel av 2019 (10,7 % i første halvdel av 2018)
 • Økt kontantkonvertering i første halvdel av 2019 på 85,7 %, en økning på 78,3 % fra første halvdel av 2018
 • EPS * i andre kvartal av 2019 på kr 0,56, på linje med andre kvartal i 2018
 • EPS * i første halvdel av 2019 på kr 1,06 (kr 1,09 i første halvdel av 2018)
 • Ordrereserve på 18,1 milliarder kroner per 30. juni 2019
 • Kontantkonvertering de siste tolv måneder (LTM) per 30. juni 2019 på 85,7 %, opp fra 78,3 % i andre kvartal i 2018.

*) Før andre inntekter og utgifter

**) Organisk vekst er definert som inntekter justert for effekter fra oppkjøp, salg og valutaeffekter

Kvartalsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned på: www.evry.com/investor  

EVRY ASA vil fremlegge selskapsresultater for andre kvartal 2019, den 12. juni 2019. Presentasjonen vil skje i EVRYs hovedkontorer på Fornebu (Snarøyveien 30, 1360 Fornebu) kl. 08.00 CET.

Lenke til direkte strømming og avspilling av presentasjonen: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98041304  

For å delta i spørsmål og svar-økten etter presentasjonen, må du ringe inn per telefon.

Telekonferansenumre:

Norge +47 2100 2610

Sverige +46 (0)8 5033 6574

Storbritannia +44 (0)330 336 9105

USA +1 323-794-2423

Finland +358 (0)9 7479 0361

Konferansekode: 2037556

For ytterligere informasjon kontakt:

Helle Wiggen, Investor Relations Manager

Tlf.: (+47) 93823402 – e-post: helle.wiggen@evry.com 

Unni Strømstad, konserndirektør for kommunikasjon og markedsføring

Tlf.: (+47) 97753453 – e-post: unni.stromstad@evry.com

Denne informasjonen er underlagt fremleggelse etter den norske aksjeloven §§ 5–12.

Bilder

Dokumenter

Om EVRY

EVRY
Snarøyveien 30 A
1360 Fornebu

+47 23 14 50 00https://www.evry.no

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk tech- og konsulentselskap.​

Vårt nettverk består av verdens fremste digitale eksperter. Gjennom å utvikle og implementere nye teknologier, forbedrer vi prosesser og systemer, slik at menneskelige prestasjoner og brukeropplevelser hele tiden blir bedre.​

Nærhet til kunden er vår styrke, og vårt tankesett preges av nordiske verdier: ansvarlighet, kvalitet og sikkerhet. Vi tar med oss det beste fra Norden når vi leverer løsninger i mer enn 18 land. EVRY er notert på Oslo Børs, og våre 9 000 medarbeidere er lidenskapelig opptatt av å skape digitale fortrinn for mer enn 10 000 kunder. ​

Sammen former vi fremtiden – i dag.

EVRY rapporterte en omsetning på 12,9 milliarder kroner i 2018, og selskapets hovedkontor ligger på Fornebu rett utenfor Oslo.

Følg saker fra EVRY

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EVRY på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EVRY

EVRY och Tieto går samman för att bli en ledande leverantör av digitala tjänster i Norden.18.6.2019 07:10:12 CESTPressemelding

(Fornebu / Espoo, 18 juni 2019) EVRY och Tieto tillkännager idag ett avtal om samgående för att bilda ett av de ledande digitala tjänste- och mjukvaruföretagen i Norden. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder EUR och med 24 000 medarbetare blir det nya bolaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska företag och samhället i stort. De båda bolagen kompletterar varandra utifrån sin geografiska närvaro samt från ett kund- och erbjudandeperspektiv. Det nya bolaget får namnet TietoEVRY och kommer betjäna tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer än 90 länder.

EVRY og Tieto fusjonerer og skaper en ledende nordisk leverandør av digitale tjenester18.6.2019 07:00:43 CESTPressemelding

(Fornebu/Espoo, 18. juni 2019) EVRY og Tieto har i dag kunngjort en fusjonsavtale. Sammen skaper partene et konkurransedyktig selskap for digitale tjenester og programvare i Norden. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 30 milliarder kroner og 24.000 medarbeidere. EVRY og Tieto er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder. Selskapet vil bli kalt TietoEVRY og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land.