Bane NOR

Eventyrlig passasjervekst på jernbanen

Del

I fjor reiste rekordmange 80 millioner med tog i Norge. Gjøvikbanen, Jærbanen og Vestfoldbanen er blant banene med størst vekst. – Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten. Det viser at satsingen på jernbane gir resultater, sier Bjørn Kristiansen som er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR.

Sterk passasjervekst. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Sterk passasjervekst. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR

Flere avganger gir flere passasjerer

Fra 2012 til 2019 økte antall passasjerer i Norge fra 62 til 80 millioner. De siste årenes jernbaneutbygging og utbedring av flaskehalser har gjort det mulig med flere tog på linjene.

– På enkelte linjer er det nå kun få minutter mellom hver avgang, slik som i Stavanger- og Oslo-området. Flere avganger og kortere reisetid gjør det mulig for flere å velge toget og se fordelen av å bruke tog i stedet for bil. Vi ser frem til ytterligere vekst etter hvert som nye banestrekninger blir ferdigbygget de neste årene, sier Bjørn Kristiansen.

Tredobling på Vestfoldbanen

På få år har antall passasjerer på InterCity-togene på Vestfoldbanen og Drammenbanen (Skien-Drammen-Oslo) blitt nær tredoblet. Økningen fra Drammen, Asker og Sandvika inn til Oslo er stor, men i takt med at Vestfoldbanen bygges ut og moderne dobbeltspor tas i bruk, øker passasjertilstrømningen også i Vestfold og Telemark.

Jærbanen: Stavanger-områdets metro

Nesten to millioner flere passasjerer tok Jærbanen i 2019 sammenlignet med 2012, totalt fem milloner passasjerer. I og mellom byene Egersund, Bryne, Sandnes og Stavanger ligger boligområder og arbeidsplasser ved jernbanestasjonene som perler på en snor. Det har vært stor byutviklingsaktivitet på disse knutepunktene og et takstsamarbeid med kollektivtrafikkselskapet til Rogaland fylkeskommune. Det har gitt stor passasjervekst. Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området.

Gjøvikbanen har doblet seg

Passasjertallene på Gjøvikbanen har doblet seg på sju år. Det er stor innpendling til Oslo fra Hadeland og Nittedal på denne banen, men også reisende til og fra de viktige industribyene Gjøvik og Raufoss.

Økningen er ventet å fortsette på Gjøvikbanen. Bane NOR investerer over en milliard kroner på oppgradering og utbygging av banen og stasjonene for å gjøre plass til flere avganger og lengre togsett. Banen får også, som den første i landet, et nytt digitalt signalsystem (ERTMS).

Denne artikkelen bygger blant annet på Bane NORs bærekraftrapport. Passasjertallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås jernbanestatistikk publisert juni 2020. 

NB: Statistisk sentralbyrå endret metoden for telling av passasjerer i 2019. Det er derfor vanskelig å slå fast om alle endringer pr banestrekning fra 2018 til 2019 er reelle eller skyldes endring i tellemetode. Bane NOR ble gjort oppmerksom på dette etter at denne pressemeldingen ble skrevet. Vi har derfor gjort endringer i den. Endringene består i å sammenligne de nye tallene med tallene for 2012. Det gir en tryggere tendens.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

 

2012

2018

2019

000 Alle strekninger

62689207

77732015

80402213

100 Lokaltog - alle strekninger

49870208

56927322

58715974

116 Lokaltog Oslo

36699345

40987810

41446590

114 Flytoget

6058744

6825837

6686211

115 Gjøvikbanen

1257979

1562812

2137733

120 Lokaltog Stavanger

3291741

4322029

5024461

130 Lokaltog Bergen

1587958

1776130

1966124

140 Lokaltog Trondheim

974441

1452704

1454855

301 Regiontog - alle korte strekninger

1323906

1792513

1727369

150 Rørosbanen

398792

447089

428054

160 Flåmsbana

635368

971899

939305

380 Øvrige regiontog - korte strekninger

289746

373525

360010

200 InterCity - alle strekninger

7917770

15095975

15881189

240 InterCity - Oslo-Halden

2190945

2643902

2631912

250 InterCity - Oslo-Lillehammer

2434947

5658924

5423825

260 InterCity - Oslo-Skien

3291878

6793149

7825452

390 Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger

3098594

3474453

3580878

321 Sørlandsbanen

900793

984917

1024564

311 Bergensbanen

1034046

1176542

1230282

331 Dovrebanen

705312

838529

858324

341 Nordlandsbanen

458443

474465

467708

999 Grensekryssende tog

478729

441752

496803

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sterk passasjervekst. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Sterk passasjervekst. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde
Gjøvikbanen har hatt kraftig vekst det siste året. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Gjøvikbanen har hatt kraftig vekst det siste året. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde
Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR
Last ned bilde
Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. Foto: Tonje Walle, Bane NOR
Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. Foto: Tonje Walle, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22455000http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom