Norsk evalueringsforening

Evalueringsprisen 2021

Del

Norsk evalueringsforening har gitt Evalueringsprisen 2021 til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings følgeevaluering "Evaluering av nærpolitireformen" og prosjektleder Vivi Lassen.

I juryens begrunnelse for utdelingen heter det at følgeevalueringen dokumenterer gjennomføring av nærpolitireformen underveis, viser hvordan gjennomførte tiltak bidrar til måloppnåelse og gir innspill til erfaringslæring og endring i prosessen.

Politidirektoratet som oppdragsgiver har fulgt opp rapportene systematisk over de fem årene evalueringen har pågått, i tett dialog med prosjektleder.

Evalueringsarbeidet har bred overføringsverdi til tilsvarende reformer og større endringsprosesser i andre deler av forvaltningen.

De seks delrapportene er gjennomarbeidede og bærer preg av solid faglig arbeid. De tematiserer og drøfter vesentlige sider ved reformen og viser til erfaringer med andre reformer. De viser også til andre dokumenter som beskriver politiets formål og oppgaver. Det er gjennomgående en god sammenheng mellom problemstillinger, data og konklusjoner i rapportene. Rapportene vitner om god forståelse av evalueringens samfunnsmessige kontekst. Datainnsamlingen og evalueringsopplegget formidler et omfattende, solid, systematisk og grundig arbeid. At rapportene gjelder en følgeevaluering som brukes systematisk, gir en høy verdi til arbeidet.

Prosjektleder Vivi Lassen har over 40 års erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har gjennom sin mer enn 30 år lange yrkeskarriere i Statskonsult, senere DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og til sist DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) hatt som sitt arbeidsfelt å forbedre statlige virksomheter gjennom blant annet evalueringer. Lassen er nå pensjonist, men tar fortsatt oppdrag for DFØ.

Evalueringsprisen deles ut på den årlige Evalueringskonferansen. Prisen tildeles for god planlegging, formidling, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Prisen kan tildeles både en konkret evaluering og/eller en person som har gjort et godt stykke evalueringsarbeid i for eksempel forvaltningen. Evalueringsprisen består av et diplom og et kunstverk.

Bilder

Om Norsk evalueringsforening

Norsk evalueringsforeningForeningen ble stiftet i 2009 og er et faglig forum for forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og private virksomheter. Dens rolle er å være en pådriver for økt kvalitet og bedre gjennomføring og bruk av evalueringer.

Følg pressemeldinger fra Norsk evalueringsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk evalueringsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.