Regnskap Norge

EUs bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt

Del
En ny rapport viser at SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

EU akselerer tiltakene for å nå sin del av Paris-avtalen og flere av disse vil bli innført i Norge som følge av EØS-avtalen. Internasjonalt er det høy aktivitet når det gjelder å utvikle nye lover og reguleringer knyttet til et bærekraftig næringsliv.

EUs taksonomi er et system med kriterier som bestemmer om en aktivitet er bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det enklere å skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter, og er rettet mot store bedrifter og aktører i kapitalmarkedene.

Hvordan SMBene påvirkes er ikke diskutert

– Det har foreløpig ikke vært noen offentlig diskusjon om hvordan taksonomien vil treffe SMB-markedet. Det er imidlertid ingen tvil om at disse også vil måtte rapportere på sin bærekraft. SMBene er ofte underleverandører eller kunder til de som taksonomien retter seg mot, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

– I følge NSRS-studien vil finansinstitusjoner og store selskaper derfor være nødt til å samle inn data fra SMBene for å kunne rapportere helhetlig.

SMBene må våkne

Transaksjonskostnaden knyttet til EUs nye informasjonsregulering, som trer i kraft allerede fra 2021, ser ut til å bli nevneverdig. En av hovedkarakteristikkene til SMB-markedet er nettopp færre ressurser (tid, penger og kompetanse) til aktiviteter utover kjernevirksomheten.

NSRS-studien konkluderer med at SMB-markedet må våkne – konkurransebildet er i ferd med å endre seg.

– Taksonomien kan sammenlignes med GDPR ett år ‘før det smalt’, sier Lundberg Larsen. Derfor blir dette løftet frem som en av de største klimarisikoene for nordiske SMBer på kort sikt.

Nordic Sustainability Reporting Standard 

Funnene stammer fra en ny rapport Regnskap Norge har vært initiativtaker til gjennom et nordisk prosjekt: Prosjektet Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) skal utvikle en forenklet standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter (SMBSS). 

Rapporten oppsummerer funn fra kartleggingsfasen og danner det teoretiske fundamentet for videre utvikling av standarden. I rapporten løftes blant annet mulige indirekte implikasjoner, risikoer og muligheter for SMB-markedet, som følge av EUs taksonomi.

Les hele rapporten

Testing for smb-markedet februar 2021 

Kartleggingen rapporten bygger på er helt avgjørende for utviklingen av selve standarden.

Den første prototypen av standarden skal være klar for testing i én bransje i slutten av februar 2021.

– Målet er å forenkle og identifisere gap, slik at vi kan se hvordan vi kan optimalisere informasjonsflyten i det eksisterende systemet, og på den måten gi start-hjelp for SMB-markedet slik at de kommer i gang med bærekraftsrapportering, med god støtte fra sin nærmeste rådgiver, regnskapsføreren, sier Lundberg Larsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.