Regnskap Norge

EUs bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt

Del

En ny rapport viser at SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

EU akselerer tiltakene for å nå sin del av Paris-avtalen og flere av disse vil bli innført i Norge som følge av EØS-avtalen. Internasjonalt er det høy aktivitet når det gjelder å utvikle nye lover og reguleringer knyttet til et bærekraftig næringsliv.

EUs taksonomi er et system med kriterier som bestemmer om en aktivitet er bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det enklere å skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter, og er rettet mot store bedrifter og aktører i kapitalmarkedene.

Hvordan SMBene påvirkes er ikke diskutert

– Det har foreløpig ikke vært noen offentlig diskusjon om hvordan taksonomien vil treffe SMB-markedet. Det er imidlertid ingen tvil om at disse også vil måtte rapportere på sin bærekraft. SMBene er ofte underleverandører eller kunder til de som taksonomien retter seg mot, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

– I følge NSRS-studien vil finansinstitusjoner og store selskaper derfor være nødt til å samle inn data fra SMBene for å kunne rapportere helhetlig.

SMBene må våkne

Transaksjonskostnaden knyttet til EUs nye informasjonsregulering, som trer i kraft allerede fra 2021, ser ut til å bli nevneverdig. En av hovedkarakteristikkene til SMB-markedet er nettopp færre ressurser (tid, penger og kompetanse) til aktiviteter utover kjernevirksomheten.

NSRS-studien konkluderer med at SMB-markedet må våkne – konkurransebildet er i ferd med å endre seg.

– Taksonomien kan sammenlignes med GDPR ett år ‘før det smalt’, sier Lundberg Larsen. Derfor blir dette løftet frem som en av de største klimarisikoene for nordiske SMBer på kort sikt.

Nordic Sustainability Reporting Standard 

Funnene stammer fra en ny rapport Regnskap Norge har vært initiativtaker til gjennom et nordisk prosjekt: Prosjektet Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) skal utvikle en forenklet standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter (SMBSS). 

Rapporten oppsummerer funn fra kartleggingsfasen og danner det teoretiske fundamentet for videre utvikling av standarden. I rapporten løftes blant annet mulige indirekte implikasjoner, risikoer og muligheter for SMB-markedet, som følge av EUs taksonomi.

Les hele rapporten

Testing for smb-markedet februar 2021 

Kartleggingen rapporten bygger på er helt avgjørende for utviklingen av selve standarden.

Den første prototypen av standarden skal være klar for testing i én bransje i slutten av februar 2021.

– Målet er å forenkle og identifisere gap, slik at vi kan se hvordan vi kan optimalisere informasjonsflyten i det eksisterende systemet, og på den måten gi start-hjelp for SMB-markedet slik at de kommer i gang med bærekraftsrapportering, med god støtte fra sin nærmeste rådgiver, regnskapsføreren, sier Lundberg Larsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom