Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet

Del

Norske og europeiske virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Standard Norge vil gjøre det vi kan for best mulig tilgang til smittevernutstyr. Derfor gjør vi flere standarder for smittevern tilgjengelig kostnadsfritt. Illustrasjonsfoto: Istock
Standard Norge vil gjøre det vi kan for best mulig tilgang til smittevernutstyr. Derfor gjør vi flere standarder for smittevern tilgjengelig kostnadsfritt. Illustrasjonsfoto: Istock

Beslutningen om å gjøre en rekke europeiske standarder (EN) for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr midlertidig fritt tilgjengelig er tatt i den europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC etter anmodningen fra EU-kommisjonen og etterhvert også EFTA.

Bakgrunnen er den alvorlige mangelen på munnbind, masker, hansker og annet smittevernutstyr over hele Europa på grunn av korona-pandemien (COVID-19). Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.

Som Norges medlem i CEN tilgjengeliggjør Standard Norge nå i første rekke 11 standarder, som handler om alt fra hansker, munnbind, vernebriller og beskyttelsesklær. Alle standardene er utviklet i et samarbeid mellom hundrevis av europeiske eksperter og gjelder for hele EØS-området.

I utgangspunktet gjelder det vanlige produktregelverket med krav om blant annet CE-merking før utstyr kan plasseres på markedet. For å sikre helse- og omsorgstjenesten rask tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr er det imidlertid nylig, med hjemmel i smittevernloven § 7-12, vedtatt en forskrift som gir mulighet for å gjøre unntak fra krav i gjeldende regelverk for denne typen produkter: Det forutsettes at det kan dokumenteres at relevante standarder er oppfylt.

En liste over smittevernstandardene som nå tilgjengeliggjøres kostnadsfritt, ligger på standard.no/smittevern.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Standard Norge vil gjøre det vi kan for best mulig tilgang til smittevernutstyr. Derfor gjør vi flere standarder for smittevern tilgjengelig kostnadsfritt. Illustrasjonsfoto: Istock
Standard Norge vil gjøre det vi kan for best mulig tilgang til smittevernutstyr. Derfor gjør vi flere standarder for smittevern tilgjengelig kostnadsfritt. Illustrasjonsfoto: Istock
Last ned bilde
Administrerende direktør Jacob Mehus
Administrerende direktør Jacob Mehus
Last ned bilde

Om Standard Norge

Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom