Statnett

Europas kraftsystem vil bli utfordret i vinter

Del

Energisituasjonen i Norge er fortsatt stram, og det kan bli lite vann i magasinene til våren. En ny rapport viser også at det er mangel på effekt i flere land, noe som kan føre til mangel på kraft i landene rundt oss på de kaldeste dagene når forbruket er størst.

Foto: Statnett
Foto: Statnett

- Vi varslet tidlig at det kan bli en stram situasjon mot slutten av vinteren dersom det blir vanskelig å importere fra landene rundt oss og vinteren blir kald. Selv om vannmagasinene er fylt opp noe de siste ukene vurderer vi fortsatt kraftsituasjonen som stram i Sør-Norge, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

Det europeiske energisystemet er preget av krigen i Ukraina og energikrisen som blant annet skyldes tørke, manglende gass og utfall av kjernekraft. Vinteren vi går inn i vil bli svært krevende for Europa, og det er fortsatt en stram kraftsituasjon i Norge. En fersk europeisk rapport viser at kraftsystemet i Norden og Baltikum har små marginer hva gjelder energi og effekt til vinteren, og det kan bli en stor utfordring å dekke behovet i timene med aller mest forbruk.

Rapporten fra sammenslutningen av europeiske systemoperatører (ENTSO-E) viser sammen med en gjennomgang fra de nordiske og baltiske systemoperatørene at det vil være krevende å sikre nok effekt til de kaldeste vinterdagene. Samtidig viser den også at selv om forsyningssituasjonen for gass er bedret, er det fremdeles stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene. Flere land er avhengige av import for å dekke både energi- og effektbehov i perioder.

- Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til energisituasjonen gjennom vinteren. Den stramme kraftsituasjonen handler om vinteren som helhet, ikke enkelttimer. For landene rundt oss er det en utfordring at de risikerer å ikke ha nok strøm til timene med høyest forbruk. Norge er det eneste av de nordiske landene som isolert sett nå har tilstrekkelig effekt i kraftsystemet til å håndtere forbruket også de kaldeste vinterdagene. Samtidig vil også store ubalanser i Norden kunne påvirke driften av kraftsystemet i Norge, fortsetter Østli.

Det er store forskjeller mellom regionene, både i Norge og i landene rundt oss. Det gjør at det er viktig med samarbeid over landegrensene for å ivareta forsyningssikkerheten også i krevende situasjoner. Statnett følger situasjonen tett sammen med systemoperatørene i våre naboland.

Tilgangen til effekt er viktig for å sikre at vi har nok strøm som kan produseres samtidig i de timene hvor forbruket er høyest og behovet er størst. Med mer uregulert kraft i systemet, som sol- og vindkraft, er tilgang på tilstrekkelig effekt stadig viktigere.

- Det er behov for investeringer i mer effekt og kraftproduksjon i Norge. Statnetts analyser viser at i tillegg til mer kraftproduksjon for å møte det økende kraftbehovet i årene som kommer, må det investeres i mer effekt og det må sikres god fleksibilitet i systemet. Dette er nødvendig for å sikre tilgang på nok kraft i årene fremover, understreker Østli.

Les rapporten Nordic and Baltic Sea Winter Outlook 2022-2023 her (lenke).

Winter Outlook 2022-2023 - early insights fra ENTSO-E legges fram 20. oktober (lenke til webinar).

Fakta:
Organisasjonen for europeiske systemoperatører (ENTSO-E) legger 20.oktober frem rapporten Winter outlook 2022-2023 - early insights. Basert på denne publiseres også Nordic and Baltic Sea Winter Outlook 2022-2023. Statnett har deltatt i arbeidet som norsk representant.

Rapporten viser at flere land i Norden og rundt Østersjøen kan oppleve en utfordrende energisituasjon kommende vinter, og er avhengig av import for å dekke sitt forbruk. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til mange faktorer som vil påvirke energisituasjonen gjennom vinteren.

Effektsikkerhet defineres som kraftsystemets evne til å dekke momentan belastning, og karakteriseres ved tilgjengelig kapasitet i installert kraftproduksjon eller i kraftnettet. Effektknapphet er manglende evne til å håndtere kapasiteten i enkelttimer med høyt forbruk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Statnett
Foto: Statnett
Last ned bilde
Konserndirektør i Statnett Peer Olav Østli. Foto: Statnett.
Konserndirektør i Statnett Peer Olav Østli. Foto: Statnett.
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 500 km med høyspentlinjer, 2 000 km kabel og 200 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

Redusert sannsynlighet for anstrengt kraftsituasjon gjennom vinteren23.11.2022 13:02:13 CET | Pressemelding

Sannsynligheten for en anstrengt kraftsituasjon i Sør-Norge gjennom kommende vinter er redusert. Årsaken er mye nedbør, lav kraftproduksjon, redusert forbruk og tilstrekkelig import både fra andre land og fra de nordlige delene av Norge. Det er nå lite sannsynlig at man må rasjonere kraft denne vinteren. Statnett endrer derfor vurderingen av energisituasjonen fra "stram" (gul) til "normal" (grønn).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom