Avinor

Europas flyplasser utslippsfrie innen 2050

Del

Generalforsamlingen i bransjeorganisasjonen ACI (Airport Council International) Europe- der Avinor og de aller fleste av Europas flyplasser er medlemmer, vedtok i dag en resolusjon om nullutslipp av klimagasser innen 2050.

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og CEO ved Kastrup, Thomas Woldbye, har begge satt høye klimaambisjoner innen 2030.
Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og CEO ved Kastrup, Thomas Woldbye, har begge satt høye klimaambisjoner innen 2030.

Så langt har nærmere 200 av de totalt omkring 500 flyplassene som er medlemmer av ACI Europe sluttet seg til resolusjonen. Flyplassbransjen tilpasser seg med det Paris-avtalen, og ambisjonene til det store flertallet av EU-landene.

I resolusjonen ligger det en klar forpliktelse for flyplassene om å arbeide for at hele luftfartsindustrien – inkludert flyselskapene, flyprodusentene og produsentene av flydrivstoff – slutter seg til målet om nullutslipp.

Avinors konsernsjef, Dag Falk-Petersen, som er styremedlem i ACI, er godt fornøyd med resolusjonen:

- Det er flott at nærmere 200 flyplasser i Europa allerede har sluttet seg til målet om en utslippsfri lufthavndrift innen 2050. Avinors ambisjon er å være utslippsfri i 2030.

Konsernsjefen understreker likevel at den store utfordringen er utslippene fra flyene:

- Jeg er godt fornøyd med at ACIs resolusjon også inneholder en forpliktelse om å arbeide aktivt for at hele luftfartsindustrien blir utslippsfri. Det innebærer blant annet en mye mer offensiv satsing på bærekraftig jet biodrivstoff og elektrifisering. Her hjemme har Avinor, i samarbeid med de største flyselskapene, gjennom flere år hatt en sentral rolle innen bransjen på dette området. Vi har satt av 100 millioner kroner som bidrag til utvikling av bærekraftig jet biodrivstoff. Og som kjent har vi en visjon om at all innlands flytrafikk i Norge skal være elektrifisert innen 2040, avslutter Falk-Petersen.

Kontakter

Bilder

Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og CEO ved Kastrup, Thomas Woldbye, har begge satt høye klimaambisjoner innen 2030.
Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og CEO ved Kastrup, Thomas Woldbye, har begge satt høye klimaambisjoner innen 2030.
Last ned bilde

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom