Signicat

Europa-satsing ga 40 prosent vekst for Signicat

Del

Det trondheimsbaserte ID-selskapet omsatte for 620 millioner og fikk et positivt driftsresultat i 2021. Fjoråret bød på sterk organisk vekst og tre nye oppkjøp.

Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.
Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.

Signicat er i Norge best kjent som en leverandør av BankID-tjenester, men har de siste årene vokst mest utenfor Norges grenser. I fjor tok selskapet nok et stort skritt på veien mot å bli Europas største ID-selskap.

Regnskapstallene for 2021 viser at Signicat omsatte for NOK 619,4 mill., en økning på 39 prosent fra året før. Selskapet fikk også et positivt driftsresultat før avskrivinger og nedskrivinger (ebitda) på 49,1 mill., en økning på 70 prosent. Det gir en driftsmargin på 8 prosent. Resultatet før skatt var -57,9 mill.

– Vi gleder oss over å kunne legge frem sterke tall, og over å fortsatt være et av de raskest voksende selskapene i en bransje i stor utvikling. Samtidig er finansiell vekst bare én side av saken. Signicat fortsetter også å utforske nye markeder og regioner, samtidig som vi utvider vår ledende, digitale identitetsplattform over hele Europa, sier administrerende direktør Asger Hattel.

Signicat bygger en felles plattform for digitale identitetstjenester for hele det europeiske markedet. Gjennom plattformen leverer Signicat tjenester innen kunderegistrering (onboarding), identitetskontroll, antisvindel, sikker autentisering, og elektronisk signering, forsegling og oppbevaring av dokumenter. Plattformen støtter i dag over 30 forskjellige standarder for elektronisk ID (e-ID), for eksempel norske BankID.

Signicat har over 7.000 kunder fordelt på 40 land. Hovedvekten av kundene er myndigheter og bedrifter i regulerte sektorer som bank og finans. Men Signicat har blant annet også andre offentlige organer, globale betalingsselskaper, digitale markedsplasser, utleieselskaper, telekomselskaper, e-helseleverandører, og fintech-virksomheter på kundelisten.

I 2021 har Signicat gått inn i nye markeder og tjenestesegmenter, og tatt større markedsandeler i eksisterende markeder. Selskapet gjennomførte tre oppkjøp i fjor: norskutviklede Encap Security, spanske Electronic Identification og litauiske Dokobit Technology. Selskapet hadde også en organisk vekst på 28 prosent når man trekker fra bidraget fra de nye datterselskapet på totalomsetningen.

Signicat har fortsatt denne utviklingen i år, og kjøpte opp den britiske anti-svindeleksperten Sphonic tidligere i år. Flere oppkjøp forventes over de neste 12 til 18 månedene, ettersom bransjen fortsatt er i ferd med å konsolideres.

– Det europeiske ID-markedet har kommet langt på sikkerhet og brukervennlighet, men det er fortsatt fragmentert. Store selskaper som trenger å identifisere kunder i flere land, ønsker ikke å forholde seg til en skog av forskjellige ID-standarder og reguleringer i den digitale identitetsverdenen. Med vår teknologi, erfaring og bredde, er Signicat ideelt plassert til å være aktøren som binder dette markedet sammen, sier Asger Hattel.

Signicat årsresultat 2021 (i MNOK)

2021

2020

Endring

Omsetning

619,4

445,9

+39 %

- I Norge

463,0

345,2

+34 %

- Utenfor Norge

156,4

100,7

+55 %

Driftsresultat (ebitda)

49,1

28,9

+70 %

Resultat før skatt

-57,9

-49,5

-%

Kontakter

Bilder

Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.
Asger Hattel, administrerende direktør i Signicat.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Signicat

Signicat
Beddingen 16
7042 Trondheim

+47 400 03 410https://www.signicat.com/

Om Signicat

Signicat er et banebrytende, felleseuropeisk digitalt identitetsselskap med en uovertruffen merittliste i verdens mest avanserte digitale identitetsmarkeder. Den digitale identitetsplattformen inneholder den mest omfattende pakken med identitetssikrings- og autentiseringssystemer i verden, alt tilgjengelig gjennom et enkelt integrasjonspunkt. Plattformen støtter hele identitetsreisen, fra gjenkjennelse og onboarding, gjennom innlogging og samtykke, til å inngå forretningsavtaler som tåler tidens prøve. Signicat ble grunnlagt i 2007 og kjøpt opp av den ledende europeiske private equity-investoren Nordic Capital i 2019. Det har hovedkontor i Trondheim, Norge.

Hvis du vil ha mer informasjon om Signicat, kan du gå til: www.signicat.com