Fafo

EU-topp til minstelønn-forsvar hos Fafo Østforum

Del

Er EUs forslag til minstelønnsbestemmelser en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen? Spørsmålet stilles under tirsdagens åpne webinar. For å fronte forslaget deltar EU-kommisjonens Joost Korte, i møte med representanter for den norske regjeringen og partene i arbeidslivet.

Spørsmålet om minstelønnreguleringer har vakt sterk oppmerksomhet og debatt.

I slutten av oktober kom forslaget fra EU-kommisjonen. Her heter det at nasjonale bestemmelser skal respekteres. EU-direktivet skal ikke omfatte land hvor lønnsfastsettelsen skjer gjennom kollektive forhandlinger.

– Forslaget er et rammeverk for minstelønninger, som respekterer nasjonale tradisjoner og friheten til partene i arbeidslivet, uttalte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i forbindelse med framleggelsen.


Europeisk stridssak

Forslaget legger opp til et kompromiss som tilsynelatende tar hensyn til de nordiske protestene. Ifølge EU-kommisjonen skal ingen land tvinges til å innføre en bindende minstelønn. Det foreslås heller ikke en felles sats.

Er dette en bestemmelse som de norske partene kan leve med, eller innebærer det uansett en utidig innblanding i nasjonale arbeidslivsreguleringer? Kan bestemmelsen bidra til å svekke den norske arbeidslivsmodellen?

I de nordiske landene er det bred enighet om at lønn ikke skal være et tema for politikere, verken nasjonalt eller på EU-nivå. I den europeiske fagbevegelsen er det derimot sterk støtte til forslaget.

Splittelsen i den europeiske fagbevegelsen ser da også ut til å vedvare også etter et eventuelt «kompromiss». Målet med direktivet er å bedre lønns- og arbeidsvilkårene i de europeiske landene, men innenfor den europeiske fagbevegelsen (ETUC) er det mange som ikke synes forslaget går langt nok.

Et annet ubesvart spørsmål er om direktivet er EØS-relevant, altså om bestemmelsen vil komme til å omfatte Norge, Island og Liechtenstein.


EU-topp møter arbeidslivets parter

Alt dette er spørsmål som skal bli forsøkt behandlet under et åpent Fafo Østforum-webinar 24. november, fra klokka 14.00 til 15.15.

Webinaret innledes (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen.

Deretter fortsetter vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

Webinaret strømmes via Youtube og kan ses direkte eller i opptak på Fafo-tv.

Nøkkelord

Kontakter

Fafo Østforum-prosjektleder og Fafo-forsker Anne Mette Ødegård: anne.mette.odegard@fafo.no / 906 51 311

Bilder

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer – dette blir arrangement nr. 83.

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?22.6.2021 14:34:12 CEST | Presseinvitasjon

Vi lanserer sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret overrekkes evalueringsrapporten til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet19.5.2021 13:22:08 CEST | Presseinvitasjon

Skal de først og fremst forhandle lønn og arbeidsvilkår eller er tjenester og interessepolitikk viktigere? Kursen som arbeidsgiverorganisasjonene velger vil kunne ha stor betydning for det kollektive arbeidslivet. På Fafo-webinar 20. mai møtes forskere, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og representanter for arbeidsgiverne for debatt om arbeidsgivernes veivalg for framtida.

Effekter av å godkjenne utenlandsk fagutdanning29.4.2021 14:42:01 CEST | Presseinvitasjon

Mange arbeidsinnvandrere har jobbet i årevis som ufaglærte på norske arbeidsplasser – selv om de har hatt fagutdanning fra hjemlandet. Etter initiativ fra partene i arbeidslivet ble en godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning etablert i 2016, og NOKUT fikk ansvaret for den. Fafo har sett på de foreløpige virkningene etter fire års erfaringer med ordningen. Funn presenteres på dette webinaret, som arrangeres i samarbeid med NOKUT.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom