McKinsey Norge

Ett år med global pandemi - slik er arbeidslivet endret

Del

Lavinntektsgrupper rammes hardere enn tidligere antatt og varig hjemmekontorarbeid vil påvirke fremtidens byutvikling, viser McKinsey-rapport om arbeidslivet etter korona.

Torsdag er det ett år siden WHO erklærte korona som global pandemi. I løpet av året har pandemien skapt varige endringer for fremtidens arbeidsliv. For mange fysiske lavinntektsyrker vil det ikke være noen vei tilbake, kommer det frem i McKinsey-rapporten “Future of work after COVID”.

- Vi så en vekst i trender som mer eksternt arbeid, virtuelle interaksjoner og e-handel allerede før pandemien. Det siste året har trendene blitt forsterket, og det fører til et markant «før» og «etter» korona for det globale arbeidslivet, sier Stine Rømmen Anderssen, Associate Partner, i McKinsey Norge.

100 millioner må skifte yrke

Særlig lavinntektsgrupper som er avhengige av fysisk nærhet til egen arbeidsplass rammes hardt av trendskiftet. Rapporten konkluderer med at mer enn 100 millioner må skifte yrker innen 2030 i de analyserte landene. Dette er en kraftig økning sammenlignet med McKinseys pre-pandemi anslag.

- På mange måter kan man si at pandemien har rammet veldig skjevt. Analysen viser at jobbveksten etter korona særlig vil være konsentrert om høytlønnsyrker hvor arbeidstakerne har nødvendige ferdigheter for en mer automatisert og digital jobbhverdag.

Hjemmekontor uten produktivitetstap

For nettopp grupper med høy lønn og kompetanse, har en av de mest åpenbare konsekvensene av korona vært den dramatiske økningen i ansatte som arbeider fra hjemmekontor.

- Det interessante spørsmålet i forbindelse med bruk av hjemmekontor også etter pandemien er i hvor stor grad det er forenlig med fortsatt produktivitet. Denne rapporten forteller oss at i avanserte økonomier kan rundt 20 til 25 prosent av arbeidsstyrken jobbe hjemmefra mellom tre og fem dager i uken uten produktivitetstap, sier Anderssen.

Dette vil på sikt kunne føre til endringer i arbeidsgeografien hvor både firmaer og enkeltpersoner kan flytte fra store byer til forsteder og småbyer, fremgår det av rapporten.

Varige endringer

Rapporten baserer seg på funn fra åtte utvalgte land som til sammen utgjør over 60 prosent av verdens BNP. Anderssen mener de samme trendene påvirker Norge.

- Pandemien har ført til en kraftig økning i arbeid hjemmefra og netthandel også her i Norge, og vi må derfor anta at de samme globale trendene vil treffe oss. Også her hjemme antar vi at trendene vil vedvare, og jeg tror vi gjør lurt i å forberede oss på at arbeidshverdagen etter pandemien vil bli annerledes for mange.

Hele rapporten kan leses her.

Kontakter

Karoline Follo, General and media inquiries, Karoline_Follo@mckinsey.com

Bilder

Lenker

Om McKinsey Norge

McKinsey Norge
Olav V's gate 5
0161 Oslo

22 86 25 00https://www.mckinsey.com/no

Følg saker fra McKinsey Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra McKinsey Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.