Fafo

Ett år med flyktninger fra Ukraina

Del
Onsdag 1. mars har Fafo invitert myndighetsaktører med ansvar for ulike deler av flyktninge- og integreringspolitikken for å diskutere erfaringene fra ett år med mottak av rektordmange flyktninger - og planene for 2023. Vi setter søkelys på mottaksapparatet, integreringspolitikken i kommunene og mulighetene og utfordringene som møter ukrainerne i arbeidslivet.
Foto: shutterstock
Foto: shutterstock

For ett år siden stilte vi spørsmålet: er vi klare til å hjelpe? Nå spør vi: Hvordan har det gått så langt? Holder vi stand? Og hvilke utfordringer står flyktningarbeidet overfor i året som kommer?

På fafofrokosten 1. mars kommer Libe Rieber-Mohn, direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Frode Forfang, direktør, Utlendingsdirektoratet (UDI), Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Jonas Bals, rådgiver, LO Norge.

Fra Fafo møter forskningssjef Hanne C. Kavli og forsker Guri Tyldum. Møteleder er Fafo-forsker Ida Kjeøy. 

Her finner du mer informasjon, påmelding og strømmemuligheter: https://www.fafo.no/arrangementer/ett-ar-med-flyktninger-fra-ukraina 

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Direktesending fra Fafos youtubekanal, Fafo-tvVideokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: shutterstock
Foto: shutterstock
Last ned bilde

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping.

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Evaluerering av kvaliteten på norske asylintervjuer1.3.2023 16:18:52 CET | Presseinvitasjon

Asylintervjuet har avgjørende betydning for asylsøkerens mulighet for beskyttelse. Fafo har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), evaluert kvaliteten på asylintervjuene. Forskerne finner stor variasjon i hvordan disse intervjuene gjennomføres. På et seminar torsdag 2. mars presenteres den nye rapporten, og vi inviterer til diskusjon: Hva må gjøres under asylintervjuet for at alle asylsøkere skal ha like muligheter til å få sin sak vurdert?

Krevende å gi forsvarlige tjenester og håndtere voldsrisiko14.2.2023 08:30:00 CET | Pressemelding

Ny Fafo-rapport kartlegger hvordan kommuner håndterer ansvaret med å yte forsvarlige tjenester til personer som skal gjennomføre tvunget psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor det samtidig er risiko for vold. Noe av utfordringen er at ansvaret befinner seg i «i grenseland» mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, påpeker forskerne, og lanserer flere forslag til en bedre organisering.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom