Alfred Berg Kapitalforvaltning

Etisk fond deler ut rekordmye penger

Del

Hvert år deler Alfred Berg Humanfond ut to prosent av fondskapitalen (per 31. desember) til ideelle organisasjoner. Året 2015 ble et positivt år for aksjefondet, noe over 50 veldedige organisasjoner får glede av. Den 12. februar ble det satt ny rekord med over 2 millioner kroner delt ut.

Etisk sparing kaster av seg på flere måter

Den årlige utdelingen av midler fra Humanfondet er blitt en tradisjon blant norske ideelle organisasjoner. Totalt har Humanfondet delt ut mer enn 22 millioner kroner til over 50 ideelle organisasjoner.Årets utdelingsbeløp er det høyeste så langt, på 2 038 975 kroner, og fordeles med ulike beløp på 51 ideelle organisasjoner (se vedlagt tabell).

- Det er fondssparerne selv som bestemmer hvilke organisasjoner som skal motta midler ved Humanfond-utdelingen. Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig hvilken ideell organisasjon de ønsker å støtte, forteller Alexander Hofsmoen, kontaktperson for Alfred Berg Humanfond.

- Størrelsen derimot bestemmes av forvaltningen og markedsutviklingen, avslutter Hofsmoen.

Greit i Norden, blandet ellers

I tillegg til å dele ut midler til ideelle organisasjoner, så er Alfred Berg Humanfond forvaltet etter strenge etiske forvaltningsprinsipper. Det innebærer at det gjøres en nøye analyse av alle selskapene før det investeres. Forhold som vurderes er blant annet knyttet til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet. Fondet investerer i hovedsak i norske aksjer, men mandatet åpner også for en viss andel i utenlandske aksjer. Petter Tusvik er ansvarlig for etiske investeringer i Alfred Berg og forvalter av Humanfondet.

- De fleste norske og nordiske selskaper har etter hvert fått en god etisk standard, med fokus på bekjempelse av korrupsjon, forurensning og arbeidsrettigheter. Et viktig element for at vi har kommet dit er en kontinuerlig og åpen dialog med selskapene om disse temaene. Utenfor Norden er bildet litt mer blandet. I Alfred Berg er derfor alle våre fond underlagt etiske investeringsprinsipper, forteller Petter Tusvik ansvarlig for SRI i Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Etisk fondssparing i vinden

Ved å spare i Alfred Berg Humanfond investeres pengene i attraktive selskaper som oppfyller strenge etiske investeringskriterier. Fondet har også levert god avkastning. For 2015 ble avkastningen 9,59% og annualisert avkastning siste tre år er 8,29%, viser tall fra Morningstar.

- At etisk og bærekraftige selskaper er gode investeringsobjekter vil bare forsterke seg fremover. Når alle andelseierne også investerer etter en etisk linje, stiller de krav til marked og er med på å endre selskapene. Det ser vi flere og flere tegn på, avslutter Petter Tusvik i Alfred Berg

Nøkkelord

Kontakter

Petter Tusvik
SRI leder for de etiske fondene i Alfred Berg Kapitalforvaltning
Telefon: (+47) 22 00 51 84
Mail: petter.tusvik@alfredberg.com

Alexander Hofsmoen
Kontaktperson for Alfred Berg Humanfond
Telefon: (+47) 22 00 51 54
Mail: alexander.hofsmoen@alfredberg.com

Bilder

Lenker

Om Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg Kapitalforvaltning
Alfred Berg Kapitalforvaltning
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 22 00 51 00http://www.alfredberg.no
Om Alfred Berg Humanfond Aksjefondet Alfred Berg Humanfond investerer i hovedsak i norske aksjer og forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Forvaltere av fondet er Leif Eriksrød og Petter Tusvik. Fondet har en moderat risikoprofil og investerer hovedsakelig i de største selskapene på Oslo Børs. Inntil 20 prosent av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Fondet søker å få en langsiktig og stabil meravkastning utover sine referanseindeks som er sammensatt av 90 prosent Oslo Børs Totalindeks og 10 prosent MSCI World Index. 2 prosent av fondets forvaltningskapital overføres årlig til andelseierens ønskede mottaker (veldedig organisasjon). Fondets etiske investeringsprofil innebærer at finansielt attraktive selskaper blir analysert i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet. Fondet investerer ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, alkohol- eller pornografiindustrien. Alfred Berg Humanfond samarbeider med MSCI ESG Research, et verdensledende screeningselskap, om etisk screening av investeringsuniverset. Fondet har også et eget etisk råd som legger rammene for nye og eksisterende etiske plasseringskriterier. Dette dokumentet er utarbeidet av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, et heleid datterselskap av BNP Paribas Investment Partners og er under tilsyn av Finanstilsynet. VIKTIG INFORMASJON Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på www.alfredberg.com.

Følg saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Alfred Berg Kapitalforvaltning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Alfred Berg Kapitalforvaltning

Alfred Berg styrker teamet med tre nye medarbeidere2.9.2014 08:28:14 CESTPressemelding

Alfred Berg styrker sin posisjon som en av de ledende kapitalforvalterne i Norge gjennom ansettelse av tre nye medarbeidere. De tre nyansatte er Arve Sverdrup Drageset, Dag A. D. Messelt og Kristoffer Sønnervik. Alle har bred erfaring fra finanssektoren og vil tre inn i ulike roller i Alfred Berg. Drageset starter som Nordic Senior Legal Counsel, Messelt som Investment Specialist og Sønnervik som Senior Client Relationship Manager.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom