Statnett

Etablerer selskap for å sikre seg mot dataangrep

Del

Statnett, Statkraft og Hafslund Nett går sammen om å etablere KraftCERT AS. Selskapet skal bistå medlemmer innenfor kraftbransjen i Norge med håndtering og forebygging av angrep på selskapenes IKT-systemer.

Peer Olav Østli, Konserndirektør IKT
Peer Olav Østli, Konserndirektør IKT

Kraftbransjen blir stadig mer digital og styring av kritisk infrastruktur skjer nå utelukkende ved hjelp av IKT. Bruken av IKT vil også øke i årene som kommer, og det medfører at kraftsektoren blir mer sårbar for dataangrep. Dette skjer samtidig med at trusselaktørene blir mer ressurssterke. Til sammen gir dette et nytt risikobilde. Ved å etablere KraftCERT AS ønsker bransjen å møte utfordringen sammen.

-Sommerens hendelser hvor NorCERT varslet over 300 selskaper i norsk olje- og energisektor om et målrettet e-postbasert angrep, viser det potensielle omfanget av dataangrep mot norske interesser, sier styreleder for det nyopprettede selskapet, konserndirektør for IKT i Statnett Peer Østli.

-Strømforsyningen må sikres, og etableringen av KraftCERT er et av tiltakene. Med KraftCERT står kraftbransjen samlet, og vi slipper å håndtere utfordringene hver for oss, tilføyer han.

CERT (Computer Emergency Response Team) er betegnelsen på en ekspertgruppe for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser, og etableringen kommer som en følge av at NVE ba de tre selskapene om å bistå i opprettelsen av en CERT-funksjon øremerket selskaper i den norske kraftsektoren.

KraftCERT vil analysere datatrafikk for å identifisere angripere og angrepsmetoder, og medlemmene vil bli varslet om trusler som avdekkes. Forebyggende tiltak for å hindre større skadeomfang ved angrep vil bli vektlagt. Videre vil det også bli gitt bistand til medlemmer som opplever dataangrep.

Det gjennomføres i disse dager rekruttering til nøkkelstillinger i selskapet, i første omgang stillingen som daglig leder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Peer Olav Østli, Konserndirektør IKT
Peer Olav Østli, Konserndirektør IKT
Last ned bilde

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no
Statnett har det nasjonale ansvaret for å utvikle og drifte sentralnettet, som transporterer strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene. Statnett har også ansvar for å balansere strømproduksjon og strømforbruk. I årene som kommer skal Statnett utvikle neste generasjon kraftsystem for å sikre folk trygg forsyning av strøm, bidra til verdiskaping og tilrettelegge for bedre klimaløsninger. Statnett eier 96 prosent sentralnettet. Statnett har over 1100 medarbeidere og hadde i 2013 en omsetning på 4,561 mrd. kroner.

Følg saker fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom