Bellona

Et viktig startskudd

Del

Bellona er glad for at regjeringen endelig åpner opp for at oljefondet skal få investere i infrastruktur for fornybar energi, noe vi har bedt om i ti år.

– Vi er glad Statens pensjonsfond utland nå får denne muligheten. Dette er noe vi har jobbet for siden 2009. Det viser at det nytter å jobbe systematisk, selv om det selvsagt har tatt litt lenger tid enn vi hadde håpet, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

I den ferske stortingsmeldingen sier regjeringen at forventninger om betydelige investeringer i tiden fremover gjør dette markedet interessant for institusjonelle investorer som Statens pensjonsfond utland.

– Nå er det viktig at fondet bygger erfaringer og kompetanse som vi kan benytte til å oppskalere investeringene etter hvert. Norge har nå en historisk mulighet til å bli verdens grønne finanssentrum, en visjon vi lanserte i 2009. Det kan vi nå bli hvis fondet spiller kortene sine riktig, sier Hauge.

1,5-graders-rapporten fra FNs klimapanel, som sier vi må halvere klimagassutslippene innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050, var en vekker for mange hvor rask handling som faktisk kreves for å bekjempe klimaendringene. Her pekes det blant annet på lagring av CO2 som avgjørende for å lykkes.

– Det betyr at vi etter hvert også må investere i annen internasjonal infrastruktur som transport og lagring av CO2, sier Hauge.

Vi ser hvordan klimarealitetene blir mer styrende for politiske vedtak, og etter hvert som stadig større politiske grep tvinger seg fram vil dette også få stor betydning for utviklingen i markedet, slik Norges Bank beskriver.

– Vi er glade i dag, og håper at åpningen for å kunne investere i unotert infrstruktur for fornybar er startskuddet som vi trengte, sier Hauge.

Bilder

Frederic Hauge, daglig leder i Bellona. Foto: Paal Laukli/Bellona.
Frederic Hauge, daglig leder i Bellona. Foto: Paal Laukli/Bellona.
Last ned bilde

Om Bellona

Bellona
Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00http://www.bellona.no

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Følg saker fra Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bellona

- Ville ikke pustet lettet ut20.3.2019 13:45:51 CETPressemelding

– Se bare på tidsbruken til ESA. De er forpliktet til å åpne formell undersøkelse dersom de er i tvil om saken. Her har det gått over halvannet år, noe som mer enn indikerer at de har vært i tvil, sier Frederic Hauge, etter at det ble klart at EFTAs overvåkningsorgan ESA ikke går videre i klagesaken om leterefusjonsordningen. – Denne avgjørelsen gir oss imidlertid et godt grunnlag for å spille inn effektive grep i EU-kommisjonens konsultasjonsrunder om den forestående revideringen av statsstøttereglene. Her skal reglene om statsstøtte til energi og miljø også revurderes i lys av EUs nye klimamål, sier Hauge, daglig leder i Bellona. Han sier stiftelsen nå vil arbeide videre politisk i Norge, i tillegg til inn mot de reviderte reglene som skal være klare om to år: – I avgjørelsen mener ESA at det ikke går an å sammenligne oljebransjen med for eksempel fornybar energi. Å gi myndighetene slack til å favorisere oljebransjen rimer dårlig med EUs klimaambisjoner, sier Hauge. Gjennom leterefus