SpareBank 1 Østlandet

Et sterkt resultat i tredje kvartal for SpareBank 1 Østlandet - og utbytter betales i november

Del

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for tredje kvartal 2021 ble 561 (438*) millioner kroner etter skatt. – Vi leverer nok et sterkt resultat, og så langt i år er egenkapitalavkastningen høyere enn vårt langsiktige mål. Utbetaling av utbytte til eiere og kundeutbytte fra fjorårets resultater skjer i løpet av november, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og IR-ansvarlig Bjørn-Erik Orshaug i SpareBank 1 Østlandet på resultatframleggelsen 29. oktober.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og IR-ansvarlig Bjørn-Erik Orshaug i SpareBank 1 Østlandet på resultatframleggelsen 29. oktober.

Gjenåpningen av Norge og en positiv utvikling i det makroøkonomiske bakteppet både regionalt og nasjonalt gjør at vi nå er tilbake i en tilnærmet normal hverdag både i bankdriften og i kundenes økonomiske situasjon.

– Utviklingen er god i flere bransjer. Mange bedrifter melder om økte investeringer. Bransjer som restaurant og uteliv våkner også til liv igjen, noe som blant annet gjenspeiler seg i kundenes kortbruk, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Sterk utvikling på flere områder

De sterke resultatene i tredje kvartal fulgte etter allerede gode resultater gjennom første halvår. Alle store inntektsposter bidro positivt til det gode resultatet i kvartalet, blant annet med høyere netto renteinntekter som følge av økte lån- og innskuddsvolum, høyere provisjonsinntekter fra kredittforetak, betalingsformidling, fond og forsikring, samt fortsatt gode bidrag fra andre eierinteresser og verdipapirer. I tillegg bidro tilbakeføring av tap positivt til resultatet.

Kunder etterspør lån og sparing

Til tross for varslede rentehevinger fra Norges Bank økte konsernets utlån til personer og bedrifter gjennom tredje kvartal. Høyere renter demper boliglånsveksten, men lavere arbeidsledighet bidrar i positiv retning. Den gode utviklingen i utlån til bedriftene bekrefter det positive inntrykket fra bankens forventningsbarometer tidligere i år.

Innskuddene ble noe redusert fra andre til tredje kvartal i tråd med normale sesongmessige bruksmønstre, men ligger fortsatt 5,5 prosent og 8,4 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor for henholdsvis personkunder og bedriftskunder. Kunder tar også i bruk flere spareformer enn før grunnet det lave rentenivået.

Utbytte og kundeutbytte

Basert på den gode makroøkonomiske utviklingen og bankens soliditet, har styret i tråd med fullmakten fra representantskapet vedtatt å utbetale gjenstående eier- og kundeutbytte for regnskapsåret 2020. Utbyttet til eiere på 352 millioner kroner, tilsvarende 3,04 kroner per egenkapitalbevis vil bli utbetalt den 9. november. Utbetaling av kundeutbytte på inntil 231 millioner kroner til kunder med lån og innskudd i banken, vil skje rundt den 19. november.

3. kvartal 2021 (Konserntall. *Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2020)

• Resultat etter skatt: 561 (438) millioner kroner

• Egenkapitalavkastning: 12,6 (10,9) prosent

• Netto renteinntekter: 552 (536) millioner kroner

• Netto provisjons- og andre inntekter: 414 (392) millioner kroner

• Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 198 (133) millioner kroner

• Sum driftskostnader: 473 (465) millioner kroner

• Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 16 millioner kroner (netto kostnad på 47 millioner kroner)

• Ren kjernekapitaldekning 18,0 (17,3) prosent

Se vedlagte kvartalsrapport og presentasjon

Kontaktinformasjon:
Geir-Egil Bolstad, finansdirektør, tlf.: +47 918 82 071

Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig, tlf. +47 922 39 185

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og IR-ansvarlig Bjørn-Erik Orshaug i SpareBank 1 Østlandet på resultatframleggelsen 29. oktober.
Finansdirektør Geir-Egil Bolstad og IR-ansvarlig Bjørn-Erik Orshaug i SpareBank 1 Østlandet på resultatframleggelsen 29. oktober.
Last ned bilde

Dokumenter

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt om i Oslo, Viken og Innlandet. Banken har nær 385 000 kunder og en forretningskapital på 213 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom