SpareBank 1 Østlandet

Et solid halvårsresultat og rekordhøy optimisme

Del

SpareBank 1 Østlandets resultat første halvår 2021 ble 955 millioner kroner etter skatt. - Det gode resultatet speiler at banken har kommet seg gjennom koronaperioden med stabil drift og lave tap. Det er nå høy optimisme i befolkningen og blant bedriftene i regionen, noe som lover godt for utviklingen fremover, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Konsernsjef Richard Heiberg (tv.) og finansdirektør Geir-Egil Bolstad la fram bankens halvårsresultat den 11. august.
Konsernsjef Richard Heiberg (tv.) og finansdirektør Geir-Egil Bolstad la fram bankens halvårsresultat den 11. august.

Resultatet første halvår 2021 er 251 millioner kroner bedre enn samme periode i 2020. Tilbakeføringer på tap, økte andre inntekter og solide bidrag fra hel- og deleide datterselskaper bidrar til forbedringen.

Nedturen etter koronaens inntog for vel et år siden har snudd til rekordhøy optimisme blant bedrifter og privatpersoner på Østlandet (SpareBank 1 Østlandets forventningsundersøkelse juni 2021). Dette gjenspeiles i høy kundeaktivitet og økende utlånsvekst i banken. Samlet utlånsvekst siste 12 måneder ble 5,9 (9,4) prosent. Innskuddsveksten ble 8,3 (10,5) prosent.

Nok et sterkt kvartal – særlig i bedriftsmarkedet

Også for kvartalet isolert leverte konsernet gode tall. Utlånsveksten i andre kvartal ble 2,9 prosent og banken fikk om lag 4 300 nye kunder. Egenkapitalavkastningen ble 12,1 (11,3) prosent. Netto renteinntekter andre kvartal ble 542 (498) millioner kroner.

- Særlig i bedriftsmarkedet har utlånsveksten det siste kvartalet vært sterk etter en periode med lavere aktivitetsnivå. Dette viser at næringslivet nå ser lysere på framtida. Bankens forventningsbarometer bekrefter dette. Konkursfrykten er lav, og flere bedrifter planlegger endringer i forretningsmodell og inntektskilder framover. Vi opplever at våre bedriftskunder har vist stor omstillingsevne. De har tilpasset sin drift til myndighetenes rammevilkår og blitt bedre rustet for fremtiden, sier konsernsjef Richard Heiberg.

En milepæl er passert

Banken passerte i andre kvartal 200 milliarder kroner i forretningskapital. Med dette har banken økt sin størrelse med rundt 50 prosent siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus og den påfølgende børsnoteringen i 2017.

- Med en årlig vekst på over 10 prosent disse fire årene, leverer vi godt på ambisjonen om å ta markedsandeler og tiltrekke oss nye kunder på Østlandet. Vi er stolte av og glade over å ha blitt en stadig sterkere sparebank til nytte for kunder, bedrifter og lokalsamfunn i regionen, sier Heiberg.

Om kundeutbytte og utbytte til eiere

Konsernets soliditet med en ren kjernekapitaldekning på 17,8 prosent ved utgangen av første halvår og en egenkapitalavkastning på 11,3 prosent, tilsier at det er gode muligheter for utbetaling av kundeutbytte og resterende utbytte til eiere i høst. Denne beslutningen vil av regulatoriske årsaker bli tatt av styret etter den 30. september, og avhenger av forsvarlighetsvurderinger på det aktuelle tidspunktet. Utbyttebeslutningen vil bli kommunisert den 29. oktober i forbindelse med publisering av regnskapet for tredje kvartal 2021.

Finansielle nøkkeltall for konsernet første halvår 2021 (tall for tilsvarende periode 2020 i parentes):


· Resultat etter skatt: 955 (704) mill. kr

· Egenkapitalavkastning: 11,3 (9,1) prosent

· Netto renteinntekter: 1 077 (1 093) mill. kr

· Sum driftskostnader: 976 (933) mill. kr

· Tap på utlån og garantier: Netto inntektsføring på 7 (netto kostnad på 282) mill.kr

· Ren kjernekapitaldekning 17,8 (17,1) %

Flere detaljer om resultatet finner du her

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Richard Heiberg (tv.) og finansdirektør Geir-Egil Bolstad la fram bankens halvårsresultat den 11. august.
Konsernsjef Richard Heiberg (tv.) og finansdirektør Geir-Egil Bolstad la fram bankens halvårsresultat den 11. august.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt om i Oslo, Viken og Innlandet. Banken har nær 385 000 kunder og en forretningskapital på 213 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom