Eviny

Et skritt i riktig retning for å etablere nye grønne jobber

Del

Strømnettutvalget la i dag frem sine forslag til fremtidig utvikling av strømnettet i Norge. Eviny er fornøyd med å få gjennomslag for tiltak som skal gi økt tempo i arbeidet med nye nettprosjekter.

Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. (Foto: Odd Mehus)
Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. (Foto: Odd Mehus)

– Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. Vi ser et stort behov for å korte ned den totale saksbehandlingstiden for konsesjonsbehandling, blant annet ved å kjøre prosesser parallelt fremfor sekvensielt og innføring av en egen hurtigkø for mindre saker. Det er positivt at utvalget har lyttet til våre innspill på dette området. Slik kan vi få ned unødvendig ventetid, uten å gå på bekostning av lovpålagte krav, involvering og demokratiske prosesser, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i Eviny.

Stortinget på samme linje
Stortinget ba også regjeringen utrede et eget hurtigløp for kraft- og nettutbygging knyttet til store industrietableringer i sin behandling av tillegg til energimeldingen forrige uke.

– Vi er glade for at både utvalget og Stortinget har lagt vår anbefaling til grunn for å øke tempoet i disse viktige sakene, poengterer Hilland.

Strømnett avgjørende for ny industri
Hilland mener det er riktig av utvalget å foreslå flere tiltak innenfor gjeldende regelverk, slik at man ikke går glipp av mulige løsninger på kortsiktige utfordringer i nettet. Det blir produsert mye kraft blant annet på Vestlandet, men liten kapasitet i strømnettet gjør at det er for lite kraft tilgjengelig til å møte de store planene om ny industri i regionen.

– Dette handler både om klimamål og nye grønne jobber. Vi vil bidra til at Vestlandet tar en ledende posisjon i elektrifisering. Da trenger vi tempo i utbygging av nett, og det har også utvalget lagt til grunn, sier Hilland.

Statnett må prioritere næringsutvikling
For Eviny er det nå avgjørende at de overordnede tiltakene blir omsatt til konkret gjennomføring. Det vil handle om både faglige og politiske prioriteringer.

– Statnett må gis en mer offensiv rolle i planleggingen av ny næringsaktivitet basert på fornybar strøm. En mulighet vil være å endre insentivsystemet slik at Statnett måles på å legge til rette for ny næringsutvikling, mener Hilland.

– Energisystemet henger ikke med i utviklingen, og regulering og rammebetingelser er ikke tilpasset dagens behov. Skal vi lykkes med å nå klimamål samtidig som vi sikrer ny verdiskaping, så krever det at vi tenker nytt. Det krever også politisk vilje for å få dette til, sier Hilland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. (Foto: Odd Mehus)
Utbygging av strømnettet er avgjørende for å få fornybar kraft frem til forbrukerne, slik at vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Norge og gjennomføre omstillingen fra fossil til fornybar energi. (Foto: Odd Mehus)
Last ned bilde

Om Eviny

Eviny
Eviny
Solheimsgaten 5
5020 Bergen

55 57 00 00http://www.eviny.no

I Eviny kombinerer vi klimaansvar med lønnsom forretning. I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes. Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter.

Eviny er et av Norges største energi- og teknologikonsern. Vi er eid av folket. Når vi skaper resultater for oss selv, eierne våre og kundene våre, skaper vi samtidig resultater for klimaet, samfunnet og hver enkelt av oss.

Følg pressemeldinger fra Eviny

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eviny på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eviny

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom