Rambøll

Et kunstverk av et vegkryss nominert til Norsk Lyspris

Del

Åkersvika vegkryss, som er en del av prosjektet E6 Kolomoen-Arnkvern, er nominert til Norsk Lyspris 2021 i kategorien «Beste utendørsprosjekt». Rambøll har stått for lysdesign og detaljprosjektering av elektroanleggene.

Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS
Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS

Åkersvika vegkryss ved Hamar har i forbindelse med utbyggingen av ny firefelts E6 fra Kolomoen-Arnkvern, blitt et unikt og spektakulært kryssområde. Vegkrysset, som ble ferdigstilt sommeren 2020, er Innlandets mest trafikkerte, og belysningen spiller en sentral rolle i å gi alle trafikanter en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Effektbelysningen langs E6-strekningen bidrar til å bryte monotonien for trafikanter, med en utførelse som vekker oppmerksomhet, men som fremdeles ivaretar og ikke forringer trafikksikkerheten.

Ikke bare en "wow-effekt"
– Belysning kan være et mektig redskap for å påvirke oppfattelse av situasjon og oppfattelse av omgivelser. Det er enkelt å lage en «wow-effekt», men det er ikke alltid hensiktsmessig. Det er viktig å oppnå et godt samspill mellom effektbelysning og nødvendig funksjonsbelysning, uten at det ene påvirker det andre negativt. Dette mener vi å ha lykkes godt med i dette anlegget, sier Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll, som har utarbeidet belysningskonsept og lysdesign.

 - Funksjonsbelysningen i Åkersvika vegkryss består av veibelysning, belysning av kulverter og gang- og sykkelveier. Effektbelysning består blant annet av blå innervegg for å omslutte den ovale formen og assosiere til Åkersvika naturreservat i Mjøsa. Det er lagt vekt på å benytte armaturer og materiell av høy kvalitet, hvor LCC, god holdbarhet og lang forventet levetid har vært vektlagt. Moderne teknologi for styring av vegbelysning langs E6 har blitt benyttet, med gevinster for blant annet drift og vedlikehold, sier Trond J. M. Føllesdal, disiplinleder elektro i Rambøll.

Belysning for å få ned pulsen 
- Konseptet er å bruke belysningsanlegget til å få pulsen ned i et høytrafikkert knutepunkt, der alle typer trafikanter møtes. Belysningen er tilpasset kryssløsningens gode terrengtilpasning og vekter alle trafikanter likt. Ved utformingen av Åkersvika vegkryss har vi lagt vekt på universell utforming, og belysningsanlegget bidrar til å lede de gående og syklende trygt gjennom kryssområdet, sier Jostein Lille-Mæhlum, oppdragsleder i Rambøll.

Rambøll har i samarbeid med Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket og NGI, stått for komplett detaljprosjektering av E6 Kolomoen-Arnkvern. Strekningen er 19,6 km lang og er bygd som firefelts motorveg. Totalentreprisen for Kolomoen – Arnkvern omfatter også bygging av 4,3 km riks- og fylkesveg, 2,1 km kommunalveg og 3,1 km med gang- og sykkelveg. Parsellen ble også nominert til Byggeindustriens pris «Årets Anlegg 2020».

I kategorien «Beste innendørs prosjekt» har også Rambøll vært rådgivende ingeniør på elektro for det nominerte signaturbygget «The Twist» ved Kistefos museum.

Norsk Lyspris er den gjeveste hedersutmerkelsen for lysdesign og belysningsprodukter i Norge, og deles ut av non-profit-organisasjonen Lyskultur, som er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vinneren av årets pris kåres 17. november.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS
Innlandets mest trafikkerte veikryss har fått ny funksjons- og effektbelysning som skal skape en harmonisk og stedstilpasset belysningsopplevelse langs Mjøsa og naturreservatet Åkersvika. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS
Last ned bilde
Effektbelysning består blant annet av blå innervegg for å omslutte den ovale formen og assosiere til Åkersvika naturreservat i Mjøsa. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS
Effektbelysning består blant annet av blå innervegg for å omslutte den ovale formen og assosiere til Åkersvika naturreservat i Mjøsa. Foto: Vidar Moløkken / Multilux AS
Last ned bilde
Belysningen i The Twist er et eksempel på godt samspill mellom moderne arkitektur og lysdesign, mellom dagslys og elektrisk belysning. Foto: http://www.tomaszmajewski.no/
Belysningen i The Twist er et eksempel på godt samspill mellom moderne arkitektur og lysdesign, mellom dagslys og elektrisk belysning. Foto: http://www.tomaszmajewski.no/
Last ned bilde
Norsk Lyspris fremhever innovative, veldesignede og velutførte lysprosjekter og -produkter i Norge.

– Prisen synliggjør betydningen av godt lysdesign og fremhever innovative belysningsprosjekter- og produkter. God belysning har stor påvirkning på klima, miljø, energi, helse og trivsel.
Norsk Lyspris fremhever innovative, veldesignede og velutførte lysprosjekter og -produkter i Norge. – Prisen synliggjør betydningen av godt lysdesign og fremhever innovative belysningsprosjekter- og produkter. God belysning har stor påvirkning på klima, miljø, energi, helse og trivsel.
Last ned bilde

Lenker

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom