Eika Gruppen

Et godt resultat i Eika Gruppen bidrar til lokal verdiskaping

Del

(Oslo 24. oktober 2019) Eika Gruppen oppnådde et resultat før skatt på 172 millioner kroner i tredje kvartal 2019 mot 202 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er på 465 millioner kroner mot tilsvarende 402 millioner kroner i 2018.

Resultatet er svakere enn fjorårets rekordresultat for tredje kvartal, men er bedre enn forventningen. Økte inntekter drevet av vekst i bestandspremie, moderat skadeutvikling samt god kostnadskontroll bidrar til det gode resultatet.

Alliansebankene i Eika har høy tillit fra kundene, gode resultater og en offensiv strategi for fremtiden. Med sin lokale tilstedeværelse der verdiene skapes utvikler de arbeidsplasser og lokalt næringsliv. Dette kommer privatpersoner, bedriftskunder og mange norske lokalsamfunn til gode. Eika Gruppens viktigste mål er å tilrettelegge for denne verdiskapingen gjennom sine leveranser til bankene. Finansdepartementets har kommet med et forslag til nye kapitalkrav for bankene som innebærer at våre banker kommer dårligere ut enn konkurrentene. Det truer lokalbankenes bidrag til lokalt næringsliv. Eika Gruppen engasjerer seg overfor Regjering og Storting for at departementet skal endre forslaget slik at det ikke blir konkurransevridende.

Netto driftsinntekter var på 778 millioner kroner (752) i kvartalet, en økning på 3,5 prosent. For årets tre første kvartaler samlet økte netto driftsinntekter fra 2,2 til 2,3 milliarder kroner, en økning på 4,9 prosent. Den vesentligste delen av inntektsøkningen i kvartalet er relatert til premieinntekter og provisjoner fra reassurandører. Forsikringsvirksomheten hadde ved utgangen av tredje kvartal i år en bestandspremie på over 3 milliarder kroner. Veksten i bestandspremien siden inngangen på året har vært på 4,9 prosent.

Provisjoner til distributører utgjør så langt i år 477 millioner kroner (440), en økning på 8,4 prosent. Provisjonene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. Samlede driftskostnader utgjorde 228 millioner kroner (225) i andre kvartal og så langt i år 700 millioner kroner (676). Den vesentligste delen av økningen kommer fra økt aktivitet innen drift og utvikling IT og digitale løsninger, er i tråd med styrets forventninger for 2019.

Etter en noe svak første halvdel av tredje kvartal snudde børsene både i Norge og internasjonalt og ga en positiv avkastning for kvartalet totalt sett. Netto gevinster fra verdipapirer så langt i år er på 36 millioner kroner mot 11 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Resultatet for kvartalet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 23,3 prosent og 22,5 prosent hittil i år.

HER  finner du hele rapporten.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika

Eika Alliansen består av 66 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom