Norsk psykologforening

Et budsjett som ikke tar de store utfordringene for psykisk helse på alvor

Del

- Dette er et budsjett for videreføring av etablerte satsninger. Jeg savner tydelige prioriteringer fra regjeringen, spesielt evne til å adressere de store behovene i spesialisthelsetjenesten. Det er et stramt budsjett for helseforetakene.

Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening

Slik lyder Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, førsteinntrykk av statsbudsjettet for 2020. Den gylne regel, kravet om å prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern høyere enn somatikk, fortsetter i neste budsjettperiode. Hofgaard er ikke veldig optimistisk av den grunn.

- Vi har jo tidligere sett hvordan den gylne regel ikke blir oppfylt av helseforetakene. Våre medlemmer rapporterer om sterkt press på de psykiske helsetjenestene, og må avslutte pasienter for tidlig for å nå helsepolitiske mål. Det er lite som tyder på at budsjettet tar denne situasjonen på alvor.

Tilskuddsordningen for psykologer i kommunen er som varslet foreslått innlemmet i kommunerammen.

- Tilskuddsordningen har vært avgjørende for å få kommunene til å ansette psykologer, men det er fortsatt en lang vei å gå. Dessuten vet vi at mange kommuner som allerede har ansatt, vil slite med å opprettholde stillinger etter at tilskuddet forsvinner. At regjeringen har bestemt seg for å flytte midlene over i rammen, er å avbryte en satsning før den er i mål.

Et av lyspunktene i budsjettet er at regjeringen er tydelige på at kommunene skal prioritere tidlig innsats i barnehager og skoler.

- Dette er jo i tråd med vårt hovedsatsningsområde og det er bra at regjeringen nå sier at kommunene skal prioritere innenfor de frie inntektene. Så gjenstår det å se om kommunene leverer.

De siste årene har regjeringen vedtatt en rekke strategier og planer for psykisk helse. Resultatet er «Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)», som ligger til behandling i Stortinget i høst. Fortsatt er det flere store ord enn tydelige prioriteringer.

- Det begynner å bli mange planer, og det var høye forventninger til avslutningen med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unge. Men med mindre noe skjer i behandlingen utover høsten, ender dette i et mageplask, sier Hofgaard

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening
Last ned bilde

Om Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Postboks 419 Sentrum
0103 Oslo

23 10 31 30https://www.psykologforeningen.no

Norsk psykologforening ble etablert i 1934, er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge og tilsluttet Akademikerne.
Psykologforeningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet. Som forening har vi forpliktet oss til å fremme anvendelse av vitenskapelig basert psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på.

Følg saker fra Norsk psykologforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk psykologforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk psykologforening