Et av Nordens største eiendomsselskaper satser sammen med Anthon B Nilsen i Norge

Del

Et av Sveriges og Nordens største eiendomsselskap, børsnoterte Fastighets AB Balder, med Erik Selin som største eier, kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. Transaksjonen omfatter Anthon B Nilsen-konsernets samlede eiendomsportefølje med eiendommer i Oslo og på Lahaugmoen på tilsammen 60 000 kvm, samt en utviklingsportefølje på 170 000 kvm i Østlandsområdet. Markedsverdien av eiendommene som inngår i transaksjonen er nærmere NOK 3 milliarder.

Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS
Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS

- Med Balder som deleier får vi styrke til å flytte virksomheten opp en divisjon i Norge. Vi får finansiell kraft til å kunne konkurrere om, og påta oss, større og mer omfattende utviklingsprosjekter. Dette blir bra både for det norske eiendomsmarkedet, for våre ansatte og for oss som eiere i fremtiden, sier adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold som sammen med Nicolai H. Løvenskiold vil kontrollere de andre 50 prosent av eiendomsselskapet. - Med Balder som medeier får vi også tilgang til kompetanse og erfaring fra segmenter der Anthon B Nilsen foreløpig ikke har hatt fotfeste, f.eks. bolig- og hotellmarkedet, sier Løvenskiold.

I en kommentar til satsingen i Norge legger Erik Selin, konsernsjef og hovedeier i Balder, vekt på at Balder til nå ikke har funnet den riktige løsningen for å etablere seg med tyngde i det norske markedet.   – Vi har gjort et par investeringer i Oslo og Innlandet, men ikke fått etablert en ledende posisjon slik vi har i Danmark og Finland – i tillegg til i hjemmemarkedet Sverige. Gjennom investeringen i Anthon B Nilsen Eiendom og den posisjonen og porteføljen de har utviklet, får vi gjennom én transaksjon tilgang til et fullt, profesjonelt utviklingsmiljø og et godt potensial for videre utvikling, sier Selin. – Vi mener det finnes gode utviklingsmuligheter i det norske markedet for begge våre hovedsegmenter, både næringseiendom og bolig, understreker han.

Transaksjonen er gjort mulig ved at Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holsts Legat) har ønsket å bli løst ut som eier i Anthon B Nilsens eiendomsvirksomhet. Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold vil som følge av endringene bli 100 prosent eiere av Anthon B Nilsen AS – som igjen vil eie 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. I tillegg vil Anthon B Nilsen og selskapets eiere kontrollere 59 prosent av utdanningsvirksomheten Intendia Group og dette selskapets aktiviteter i Norge og Sverige. Anthonstiftelsen vil fortsette som direkte eier i Intendia Group med 38 prosent av aksjene. Transaksjonene er vedtatt med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjennelse av nødvendige endringer i Anthonstiftelsens vedtekter.

Endringene forventes gjennomført med effekt fra slutten av november. Advokatfirmaet Haavind og Akershus Eiendom har vært rådgivere i prosessen.

Nøkkelord

Kontakter

Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS, +47 908 60 783
Adm. dir. Erik Selin, Fastighets AB Balder, +46 706 074 790
Kommunikasjonsdir. Trond Andresen, Anthon B Nilsen AS, +47 911 90 519

Bilder

Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS
Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS
Last ned bilde

Lenker

Om Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS
Rådhusgaten 27
0106 Oslo

http://www.abn.no

 

Fakta om Anthon B Nilsen Eiendom AS:

 • Anthon B Nilsen Eiendom AS er en ambisiøs virksomhet for utvikling og forvaltning av eiendommer. Forretningsideen er å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer med en kvalitet som står seg i fremtiden.
 • Eiendomsverdier: Ca. NOK 3 milliarder
 • Utviklingsarealer: 170 000 kvm
 • Forvaltede arealer: 60 000 kvm
 • Antall medarbeidere: Rundt 20 personer

 

Fakta om Fastighets AB Balder:

 • Et børsnotert, svensk eiendomsselskap med hovedkontor i Gøteborg
 • Eiendomsverdier ca. SEK 150 milliarder
 • Børsverdi i størrelsesorden SEK 65 milliarder
 • Hovedsegmenter

–      Bolig, inkl. livsløpsboliger

–      Næringsbygg

–      Hoteller

–      Finansielle investeringer i vindkraft og finansvirksomhet

 • Ledende posisjon i eiendomsmarkedet i Sverige, Danmark og Finland
 • Antall medarbeidere: Rundt 800

 

Følg saker fra Anthon B Nilsen AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Anthon B Nilsen AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Anthon B Nilsen AS

God resultatutvikling i Anthon B Nilsen7.5.2018 11:44:21 CESTPressemelding

Hovedselskapene i Anthon B Nilsens portefølje av virksomheter viste gode resultater i 2017. Dette ga en positiv verdiutvikling for porteføljen. Anthon B Nilsens samlede driftsinntekter i 2017 beløp seg til kr 1 256 mill. Korrigert for gevinster og solgte virksomheter, var driftsinntektene 2,5 prosent lavere enn året før. Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde kr 172 mill., mot kr 212 mill. i 2016. Driftsresultatet (EBIT) ble kr 90 mill. mot kr 118 mill. i 2016. Resultatet før skatt ble kr 160 mill. sammenlignet med kr 60 mill. året før. Salg av heleide og deleide virksomheter bidro sterkt til den positive resultatutviklingen.

Anthon B Nilsen Utdanning skifter navn til Intendia Group1.12.2017 10:00:00 CETPressemelding

Etter nærmere tjue år med utvikling og drift av private undervisningsvirksomheter skifter Anthon B Nilsen Utdanning nå navn til Intendia Group. Navneskiftet gjenspeiler en tydelig endring av strategi som innebærer en ambisjon om å spille en større rolle innenfor arbeidsmarkedstrening og voksenopplæring både i og utenfor Norge. For å lykkes med en bredere skandinavisk satsing må virksomheten gis mulighet til å bygge sin egen identitet uavhengig av Anthon B Nilsens andre aktiviteter i Norge og med et navn som er anvendbart på flere språk.