Gassnova

Erfaringsrapport fra planleggingen av Langskip

Del

Gassnovas har samlet sine viktigste erfaringer fra planleggingsarbeidet av Langskip i en rapport rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.

21. september la regjeringen frem en Stortingsmelding hvor de anbefaler å realisere et prosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge – og kaller prosjektet «Langskip».

Gassnovas har samlet erfaringene fra seks års planleggingsarbeid i den poengterte og lettleste rapporten «Developing Longship – Key lessons learned», hvor noen viktige læringspunkter er trukket ut. Rapporten fokuserer på læring som er spesielt relevant for utvikling av CCS-prosjekter.

Industrien har selv hatt ansvaret for planleggingen av sine delprosjekter. Gassnova har vært prosjektintegrator og påsett at aktørene er godt koordinert med hverandre og at prosjektene utvikles i tråd med statens målsetting.

Langskip skiller seg fra de fleste andre CO2-håndteringsprosjekter som er i drift nasjonalt og internasjonalt. På flere områder er Langskip det første i sitt slag:

– Prosjektet demonstrerer en hel, men fleksibel kjede med CO2 -fangst fra nye typer utslippskilder; sementproduksjon og eventuelt avfallshåndtering.
– For første gang brukes europeiske og norske reguleringer på et prosjekt i en hel kjede med ulike aktører. Prosjektet demonstrerer blant annet bruk av det europeiske klimakvotesystemet og lagringsdirektivet.
– Den fleksible transport- og lagringsløsningen har kapasitet til å ta imot CO2 fra flere kilder.
– Langskip har også et kommersielt rammeverk som gir insentiver for videre utvikling av CO2 -håndtering i Europa.

For mer utfyllende informasjon knyttet til prosjektet, ligger det en rekke rapporter på CCSNorway.com. Ta også gjerne direkte kontakt med Gassnova dersom det er et ønske om ytterligere informasjon, eller for å komme i kontakt med industriaktørene i Langskip.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Gassnova

Gassnova
Gassnova
Dokkvegen 10
3920 PORSGRUNN

400 05 908http://www.gassnova.no/

Gassnova er det statlige foretaket for CO2-fangst og lagring (CCS). På vegne av Olje- og energidepartementet har vi modnet CCS-prosjektet Langskip til investeringsbeslutning.

Gassnovas oppgave er også å spre CCS-kunnskap nasjonalt og internasjonalt – og vi ønsker dialog på tvers av bransjer og landegrenser.

Følg saker fra Gassnova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gassnova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gassnova

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom