GlobeNewswire

Equinors strategi for en raskere omstilling

Del

Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) presenterer i dag selskapets strategi for en raskere omstilling og styrket kontantstrøm og avkastning.
Hovedpunkter fra strategioppdateringen:

  • Raskere omstilling og en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035, på vei mot målet om klimanøytralitet innen 2050.
  • Økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger, som vil utgjøre over 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer(1) innen 2030.
  • Styrket kontantstrøm og avkastning, med en forventet fri kontantstrøm(2) på om lag 35 milliarder USD(3) i perioden 2021-2026, og en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent(3) i 2021-2030.(2)
  • Øker kvartalsvis kontantutbytte til 0,18 USD per aksje og introduserer et nytt program for tilbakekjøp av aksjer.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal.

Equinor har en tydelig ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi. I dag setter Equinor også ambisjoner om å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

– Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn. Vi bygger på vår posisjon som en global leder innen karboneffektiv produksjon av olje og gass. Vi vil fremover kutte utslippene ytterligere, og på lengre sikt venter Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier Opedal.

Optimalisert olje- og gassportefølje

Equinors olje- og gassportefølje kan levere en fri kontantstrøm etter skatt og investeringer(2) på 45 milliarder USD(3) fra 2021 til 2026. Nye prosjekter som kommer i produksjon innen 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på under 35 USD per fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år(3).

På norsk sokkel optimaliserer Equinor sine operasjoner for å levere høy verdiskaping og en gjennomsnittlig fri kontantstrøm på om lag 4,5 milliarder USD(3) per år i perioden 2021-2030. Ytterligere forbedringer på Johan Sverdrup, som er et felt i verdensklasse, reduserer balanseprisen for feltet med 25 prosent til 15 USD per fat. Internasjonalt fokuserer Equinor porteføljen ved å gå ut av egenopererte felt innen ukonvensjonelle ressurser og prioritere offshore operasjoner der selskapet kan utnytte sin kjernekompetanse. Den internasjonale porteføljen vil levere solid kontantstrøm, bli mer robust mot lavere priser, og ha en betydelig oppside ved høyere priser.

Lønnsom vekst innen fornybar energi

Equinor forventer å investere om lag 23 milliarder USD brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026, og å øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030. Basert på tidlig inngang i nye områder med lave kostnader, venter Equinor å nå en installertkapasitet på 12-16 GW (Equinors andel) innen 2030. For å gjenspeile dagens markedsnivå justerer Equinor forventet realavkastning til 4-8 prosent, og vil fortsette å søke oppnå høyere avkastning på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering. Tidlig tilgang etterfulgt av målrettete nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, bokført gevinster på 1,7 milliarder USD og forventer en nominell avkastning på egenkapital i størrelsesorden 12-16 prosent fra fornybarprosjektene med langsiktige kraftkjøpsavtaler i Storbritannia og USA.

Nye markedsmuligheter innen lavkarbonløsninger

Det grønne skiftet gir nye forretningsmuligheter for Equinor som bygger på selskapets ledende posisjon innen CO2-håndtering og hydrogen til å utvikle nye verdikjeder og markeder. Equinors ambisjon er å utvikle kapasiteten til å lagre 15-30 millioner tonn CO2 per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3-5 industriklynger.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret i Equinor har besluttet et kvartalsvis kontantutbytte på 0,18 USD per aksje for andre kvartal 2021, en økning på 0,03 USD fra første kvartal. Kontantutbyttet for andre kvartal 2021 vil formelt bli erklært og annonsert i forbindelse med fremleggelse av resultater fra andre kvartal, inkludert nøkkelinformasjon relatert til utbytte.

Styret har også besluttet å introdusere et nytt årlig program for tilbakekjøp av aksjer på om lag 1,2 milliarder USD fra 2022. I tillegg forventer Equinor å gjennomføre to transjer av tilbakekjøp av aksjer i 2021, med en første transje på 300 millioner USD som igangsettes etter fremleggelsen av resultater fra andre kvartal og en indikativ transje nummer to på 300 millioner USD som igangsettes etter fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal.

Det nye programmet for tilbakekjøp forventes å bli gjennomført når Brent-prisen er i eller over området 50 til 60 USD per fat og Equinors gjeldsgrad(1) er innenfor den kommuniserte ambisjonen om 15-30 % og dette støttes av råvareprisene.

Tilbakekjøpsprogrammet på 5 milliarder USD annonsert 5. september 2019, og suspendert fra 22. mars 2020, kanselleres.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet. I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske staten, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer.

Gjennomføring av tilbakekjøp av aksjer etter generalforsamlingen i 2022 avhenger av fornyet fullmakt, inkludert en fornyet avtale med den norske stat. Tilbakekjøp av aksjer vil bli gjennomført innen gjeldende safe harbour-vilkår. Sentral informasjon relatert til den første transjen for programmet for tilbakekjøp av aksjer vil bli annonsert i forbindelse med fremleggelsen av finansielle resultater for andre kvartal 2021.

Framtidsutsikter:

  • Organiske investeringer(2) anslås til et årlig gjennomsnitt på 9-10 milliarder USD i perioden 2021-2022, og om lag 12 milliarder USD i perioden 2023 – 2024(4).
  • Produksjonsveksten(5) fra 2020 til 2021 anslås til om lag 2 prosent.

Se "Forward Looking statement" på våre nettsider:
https://www.equinor.com/en/investors/quarterly-results/cmu2021-forward-looking-statement.html

Fotnoter:
1: Bruttoinvesteringer definert som investeringer før prosjektfinansiering
2: Ikke GAAP måletall
3: Basert på 60 USD per fat.
4: Årlig gjennomsnittlig organiske investeringer basert på en vekslingskurs for USD/NOK på 9
5: Vekstprosenten er basert på historiske produksjonstall, justert for porteføljetiltak

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+ 47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

Mohawk Industries Reports Q2 Results29.7.2021 22:10:00 CEST | Press release

CALHOUN, Ga., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) today announced 2021 second quarter net earnings of $336 million and diluted earnings per share (EPS) of $4.82. Adjusted net earnings were $310 million, and EPS was $4.45, excluding restructuring, acquisition and other charges. Net sales for the second quarter of 2021 were $3.0 billion, up 44% as reported and 38% on a constant currency and days basis. For the second quarter of 2020, net sales were $2.0 billion, net loss was $48 million and diluted loss per share was $0.68, adjusted net earnings were $26 million, and EPS was $0.37, excluding restructuring, acquisition and other charges. For the six months ending July 3, 2021, net earnings and EPS were $573 million and $8.18, respectively. Net earnings excluding restructuring, acquisition and other charges were $556 million and EPS was $7.94. For the 2021 six-month period, net sales were $5.6 billion, an increase of 30% versus prior year as reported or 23

Sinch AB (publ): Sale of warrants from long term incentive program in Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, today announces that the company’s CEO, and other persons discharging managerial responsibilities, have divested warrants related to the long term incentive program LTI 2018. The LTI 2018 incentive program was adopted by the AGM on 18 May 2018 and consists of six different series. Series 1-3 consists of warrants for which Sinch AB received an upfront, cash payment from each program participant. Series 4-6 consists of employee stock options which employees are awarded over time, and where no monetary consideration is paid to Sinch. Each warrant and stock option allows the holder to acquire 10 shares in Sinch. The warrants and stock options have a duration of three to five years, with exercise periods in 2021, 2022 and 2023. In accordance with the European Market Abuse Regulation (MAR), transactions by CEO Oscar Werner and other persons discharging ma

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

FLSmidth to acquire thyssenkrupp’s Mining business – creating a global industry leader in mining technology29.7.2021 12:39:04 CEST | Press release

Company Announcement No. 7 2021 FLSmidth and thyssenkrupp Industrial Solutions AG (a fully owned subsidiary of thyssenkrupp AG, "thyssenkrupp") have reached an agreement that FLSmidth will acquire thyssenkrupp’s Mining business1 (TK Mining) for a total consideration (enterprise value) of EUR 325 million, corresponding to approximately DKK 2.4 billion. Closing of the transaction is expected in H2 2022 and is subject to customary approvals from relevant authorities. TK Mining is a leading full-line supplier of solutions for mining systems, material handling, mineral processing and services, which is highly complementary to FLSmidth’s offering. TK Mining has an asset light business model and is present in 24 countries with engineering and global service centres, and has close to 3,400 employees. In 20202, revenue was EUR 780 million (approximately DKK 5.8 billion) with around one-third deriving from services. The business delivered a high single-digit negative EBIT margin and is expected

Millicom to repurchase own shares29.7.2021 12:02:00 CEST | Press release

Millicom to repurchase own shares Luxembourg, July 29, 2021 – On May 4, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Millicom resolved to authorize (the “Authorization”) the Board of Directors of Millicom (the “Board”) to adopt a share repurchase plan. Based on the Authorization, the Board has decided to initiate a repurchase program comprising not more than 5,000,000 Swedish Depository Receipts representing the Company’s ordinary shares (“SDRs”). The purposes of the share repurchase plan may include: reduction of Millicom's share capital; meeting obligations for Board remuneration; and/or meeting obligations under Millicom’s share-based incentive plans or other compensation programs. The repurchase program will be implemented in accordance with the Authorization, the Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (“Nasdaq Rulebook”), and applicable law including the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the EU Market Abuse R

Fobi Wallet Pass For Ticketing And Global Fan Engagement Powers bdG Sports “Baha Mar Hoops” Tournament Featuring 19 NCAA Men’s And Women’s Basketball Teams, Including US Thanksgiving Nationally Televised Events29.7.2021 12:00:00 CEST | Press release

After multiple event successes with bdG Sports, Fobi is now adding ticketing and admissions capabilities to live and digital fan engagement to deliver a comprehensive solution for the “largest early season event in all of college basketball” at Baha Mar Hoops in The Bahamas VANCOUVER, British Columbia., July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (formerly Loop Insights Inc.) (TSXV: FOBI) (OTCQB: FOBIF) (the "Company" or "Fobi"), is pleased to announce it will once again be supporting bdG Sports for college basketball’s largest early season event. The invite-only global event at Baha Mar Convention Center in Nassau, The Bahamas will take place from November 22-27, 2021 and will use Fobi’s Wallet Pass platform for ticketing, admission, and fan engagement both live and at home. Fobi will earn significant revenue from this event through the event license, ticket fees and fan activations both live and at home, including nationally televised and digital audiences across the United States

Building momentum and delivering results29.7.2021 12:00:00 CEST | Press release

Building momentum and delivering results Luxembourg, July29, 2021– Millicom is pleased to announce its second quarter 2021 results. Please find below links to the Q2 2021 Earnings Release and H1 2021 Interim Condensed Consolidated Financial Statements. Millicom Chief Executive Officer Mauricio Ramos commented: "We had an outstanding Q2. We built on our robust Q1 performance and delivered double-digit growth in both service revenue and EBITDA. In Colombia, we now have the best mobile network, and we capitalized on this in Q2 by leading the market in portability and by adding a record number of new postpaid customers. Our rapid customer and revenue growth is a direct result of our unwavering commitment to delivering the best customer experience, including network quality and reliability. With that in mind, and considering our healthy cash flow generation, we have accelerated investments that we expect will help us drive faster growth in all our businesses going forward. In light of our s