GlobeNewswire

Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2020

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et positivt justert driftsresultat på 0,76 milliarder USD og negativt med 0,55 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2020. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,99 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 2,41 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 1,30 milliarder USD, og kostnadsføring av 0,98 milliarder USD knyttet til LNG-prosjektet i Tanzania.

2020 var kjennetegnet av:

  • Resultater påvirket av lave olje- og gasspriser
  • Solid drift under ekstraordinære forhold
  • Positiv kontantstrøm i et lavprismiljø
  • Leverer 3,7 milliarder USD i investerings- og kostnadsreduksjon, godt over ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet
  • Fremdrift og verdiskapning innen fornybarvirksomheten
  • Setter ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050 for å skape verdi som ledende selskap i det grønne skiftet

– Våre resultater er påvirket av markedsuro igjennom året, men sterke kostnadsforbedringer og kapitaldisiplin ga positiv netto kontantstrøm for kvartalet og for året som helhet. I 2020 har vi levert mer enn 3,7 milliarder dollar i innsparinger og kostnadsreduksjoner, godt over ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet som vi lanserte i mars. Vi er godt posisjonert for verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og årene fremover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

– Jeg er imponert over hvordan organisasjonen har håndtert utfordringene og levert solid operasjonell drift og produksjonsvekst i den langvarige krevende situasjonen under pandemien. Vi øker produksjonen fra Johan Sverdrup ytterligere og vi brukte fleksibiliteten i gassfeltene til å produsere mer gass da prisene steg i kvartalet. I tillegg startet vi produksjonen fra Snorre Expansion før tidsplanen og godt under kostnadsanslagene, sier Opedal.

– Equinor skal være konkurransedyktig og skape verdi som et ledende selskap i det grønne skiftet., og vi har satt en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. I 2020 leverte vi betydelig fremdrift i vår fornybarportefølje. Vi tok investeringsbeslutning for Dogger Bank A og B, vant tidendes største kontrakt for havvind i USA, startet byggingen av Hywind Tampen, og vi realiserte verdier gjennom transaksjoner. Vi tar også grep for å optimalisere olje- og gassporteføljen, og bygge en mer robust portefølje for framtiden, noe som i kvartalet har medført en kostnadsføring i Tanzania og en nedskrivning knyttet til en egenoperert eiendel på land i USA, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 0,76 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra 3,55 milliarder USD i samme periode i 2019. Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 0,55 milliarder USD, ned fra 1,19 milliarder USD i samme periode i fjor. Lave priser for væsker påvirket driftsresultatet for kvartalet.

Equinor lanserte en handlingsplan på 3 milliarder USD i mars 2020 for å styrke finansiell robusthet, inkludert en reduksjon av driftskostnader på 0,70 milliarder USD. Gjennomføring av planen ga besparelser på mer enn 3,7 milliarder USD, blant annet en reduksjon av faste driftskostnader på om lag 1 milliard USD. Produksjonsenhetskostnadene er redusert med 5 % siden 2019, og 2021-ambisjonen er dermed realisert allerede i 2020.

I segmentet Leting og produksjon Norge realiserte Equinor svakere væskepriser og produksjonen var redusert hovedsakelig som følge av at revisjonsstanser ble flyttet til fjerde kvartal på grunn av den pågående pandemien.

Resultatene i segmentet Leting og produksjon internasjonalt ble påvirket av lave priser og kostnadsføringen av LNG-prosjektet i Tanzania med 0,98 milliarder USD. Segmentet Leting og produksjon USA ble også påvirket av svake priser, delvis motvirket av betydelige reduksjoner av driftskostnadene.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering skapte verdi gjennom sterke trading-resultater for gass til Europa, delvis motvirket av lave raffineringsmarginer og nedstenging av produksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg.

Segmentet Nye energiløsninger leverte høy tilgjengelighet på havvindeiendeler. Forventet kapitalgevinst fra salget av en 50 % eierandel i havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA er på om lag 1 milliard USD. En kapitalgevinst fra nedsalg av 10 % eierandel i Dogger Bank A og B i Storbritannia forventes å bli bokført i første kvartal 2021.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,99 milliarder USD i fjerde kvartal, ned fra positive 1,52 milliarder USD i samme periode i 2019. IFRS-resultatet var negativt med 2,42 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med negative 0,23 milliarder USD i fjerde kvartal 2019. Driftsresultatet var negativt påvirket av netto nedskrivninger på 1,30 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til et raffineri som følge av reduserte marginforutsetninger og noe økte kostnadsanslag, og en egenoperert ukonvensjonell landbasert eiendel i Nord-Amerika på grunn av reklassifisering som holdt for salg.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,043 millioner foe per dag i fjerde kvartal, ned fra 2,198 millioner foe per dag i samme periode i 2019, med en liten økning i gassandel på grunn av høy produksjon fra fleksible gassfelt. Justert for porteføljetransaksjoner var produksjonsveksten for 2020 på 2,4 %.

I 2020 fullførte Equinor 34 letebrønner med 16 kommersielle funn og 1 brønn under vurdering. Det pågikk boring i 12 brønner ved utgangen av året. Justerte letekostnader i fjerde kvartal var 1,25 milliarder USD, sammenlignet med 0,44 milliarder USD i samme kvartal i 2019.

Reserveerstatningsraten (RRR) var negativ med 5 % i 2020 som følge av kapitaldisiplin og prioritering av finansiell fleksibilitet ved usikkerhet i markedet, med et gjennomsnitt over tre år på 95 %. Med 5,26 milliarder fat påviste reserver var forholdet mellom Equinors reserver og produksjon (R/P) 7,4 år.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 14,0 milliarder USD i 2020, sammenlignet med 21,8 milliarder USD i 2019. Organiske investeringer var på 7,8 milliarder USD for 2020. Ved utgangen av året var gjeldsgraden(1) 31,7 %, stabil fra 31,6 % ved utgangen av tredje kvartal 2020. I henhold til implementering av IFRS 16 var gjeldsgraden(1) 37,3 %.

Styret foreslår for generalforsamlingen et kontantutbytte på 0,12 USD per aksje for fjerde kvartal 2020.

Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 8,0 kg per fat i 2020.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,5 i 2020, ned fra 0,6 i 2019. Personskadefrekvensen (TRIF) var 2,3 for 2020, sammenlignet med 2,5 i 2019.

* * *

(1) Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Saniona får återkoppling från FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet mot hypotalamisk fetma8.3.2021 14:00:00 CETPressemelding

PRESSMEDDELANDE 8 mars 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att det amerikanska läkemedelsverket FDA lämnat återkoppling som ytterligare klarlägger det regulatoriska spåret för Tesomet som behandling av hypotalamisk fetma (HO). Baserat på den erhållna återkopplingen går Saniona vidare med planerna att inleda en fas 2b-studie på HO under första halvåret innevarande år. ”I dagsläget finns inga godkända mediciner för hypotalamisk fetma, en sällsynt sjukdom sekundär till skador i hypotalamus. Sjukdomen kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång och kompliceras av okontrollerbar hunger”, säger Rudolf Baumgartner, Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”Återkopplingen från FDA är uppmuntrande, och vi ser fram emot att fortsätta den konstruktiva dialogen med myndigheten medan vi förbereder starten av vår kliniska fas 2b-studie med Tesomet.” Som Saniona tidigare meddelat har FDA

Saniona Receives Feedback from U.S. FDA Providing a Regulatory Path Forward for Tesomet in Hypothalamic Obesity8.3.2021 14:00:00 CETPress release

PRESS RELEASE March 8, 2021 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced it received feedback from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) providing further clarity on a regulatory path for Tesomet in the treatment of hypothalamic obesity (HO). Based on this feedback, Saniona is proceeding with plans to initiate a Phase 2b study in HO in the first half of this year. “There is currently no medicine approved for hypothalamic obesity, a rare disease secondary to hypothalamic injury, characterized by intractable weight gain and complicated by uncontrollable hunger,” said Rudolf Baumgartner, M.D., Chief Medical Officer and Head of Clinical Development at Saniona. “We are encouraged by this feedback from the FDA and look forward to continuing a constructive dialogue with them as we prepare to initiate our Phase 2b clinical trial with Tesomet.” Saniona previously announced that the FDA had highlighted the potential for off-lab

Signify share repurchase periodic update8.3.2021 13:00:00 CETPress release

Press Release March 8, 2021 Signify share repurchase periodic update Eindhoven, the Netherlands –Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in lighting, today announced that it has repurchased 160,815 shares in the period March 1 to March 5, 2021. The shares were repurchased at an average price of EUR 36,64 per share and an aggregate amount of EUR 5.9 million. These repurchases were made as part of the company’s repurchase program, which was announced on February 25, 2021. Signify will use the shares to cover obligations arising from its long-term incentive performance share plan and other employee share plans. The total number of shares repurchased under this program to date is 216,690 shares for a total consideration of EUR 7.9 million. Details on the share buyback transactions can be found here. --- END --- For further information, please contact: Signify Investor Relations Thelke Gerdes Tel: +31 6 1801 7131 E-mail: thelke.gerdes@signify.com Signify Corporate Communications Elco va

PRFoods Ltd Swedish subsidiary landed major victory in court, increases fish farming capacity. PRFoods signes bridge financing agreement with major shareholder.8.3.2021 12:53:52 CETPress release

Överumans Fisk AB, fully owned subsidiary of PRFoods, was issued in 2020 additional licence in Gaskeloukti, Västerbotten county, Sweden. Licence gave right to use 2400 tons of feed which would give output of 2200 tons of fish. Licence was challenged by local residents and Överumans Fisk AB itself to gain additional feed tonnage. Land and Environmental Court issued a verdict not to accept the challenge by local residents. Överumans Fisk AB complaint was fully accepted and feed amount was increased to 3600 tons. Verdict is valid (it may be challenged in Supreme Court, but it will not stop the validity of the permit) and Överumans Fisk AB can utilize the new permit already in 2020 and the company has started already necessary investments for increased feed amount. Gaskeloukti site requires investments in the amount of 2,5 million euros. New permit will allow Överumans Fisk to increase from 2022 or 2023 its sales compared to last years by 3,5 times and depending on fish prices will give ad

Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting8.3.2021 12:00:00 CETPress release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE ON 8 MARCH 2021 AT 1.00 P.M. EET Enento Group Plc’s Notice to the Annual General Meeting Notice is given to the shareholders of Enento Group Plc ("Enento" or the "Company") to the Annual General Meeting to be held on Monday 29 March 2021 starting at 10:00 a.m. (EET) at Rantatie Business Park, Tutka & Plotteri Meeting Room (Hermannin rantatie 8, Main entrance: Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki, Finland). The Company’s Board of Directors has resolved on exceptional meeting procedures based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic (677/2020), which entered into force on 3 October 2020. In order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other stakeholders of the Company, the Annual General Meeting will be organized without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Annual General Meeting venue. Shareholders can participate in the Annual General Meeting and use their s

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas8.3.2021 11:30:57 CETPress release

algoWatt will coordinate the GeTUP project for sustainable mobility as-a-service in urban areas Total funding of EUR 1 million for a low environmental impact, customised and accessible travel planning solutionThe company leads a partnership with Genoa's public transport operator, 5 SMEs and some research bodies algoWatt S.p.A. a GreenTech Solutions Company listed on the Italian Stock Exchange (MTA), will coordinate the GeTUP research project on sustainable mobility and MaaS (mobility as a service) solutions in the urban environment. The GeTUP project, worth a total of Euro 2 million, has received funding of Euro 1 million from the POR FESR 2014-2020 - Axis 1 - Action 1.2.4 - Poles of Research and Innovation of the Liguria Region, following approval by Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., a technical entity that supports and assists the Liguria Region and other Ligurian territorial entities in the design, definition and implementation of policies and interven

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro8.3.2021 11:05:00 CETPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 12.05 (EET) Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar att med bemyndigande av bolagets extra bolagsstämma den 1 mars 2021, har styrelsen idag fattat beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro ("emissionen”). Kort om emissionen Nexstim:s nyemission av cirka 6,6 miljoner euro där rätten att teckna högst 219 811 378 aktier ("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämni