GlobeNewswire by notified

Equinors resultater for andre kvartal 2022

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 17,6 milliarder USD og 5,00 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2022. Det rapporterte driftsresultatet ble 17,7 milliarder USD, og periodens resultat ble 6,76 milliarder USD.

Strategisk og industriell utvikling:

  • Framgang i optimalisering av olje- og gassporteføljen
  • Ute av eiendeler i Russland
  • Framdrift i utviklingen av nye verdikjeder for lavkarbonløsninger, med investeringer i batterilagring og kraftproduksjon
  • En sterk prosjektportefølje under bygging

Drift:

  • Fortsatt høy produksjon
  • Høy gassproduksjon fra Leting og produksjon Norge bidrar til energisikkerheten i Europa
  • Sikker oppstart av Hammerfest LNG

Finansielle resultater:

  • Fortsatt sterk inntjening og kontantstrøm fra drift, delvis motvirket av økte kostnader
  • Balansen ytterligere styrket og gjeldsgraden* ytterligere redusert til negative 38,6 %
  • Betydelig opptrapping av kapitaldistribusjon med et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for andre kvartal, økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,50 USD per aksje for andre og tredje kvartal, og økt tilbakekjøpsprogram til inntil 6,00 milliarder USD, med en tredje transje på rundt 1,83 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen.

– Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt.

– Vi har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen for å hjelpe kunder med avkarbonisering. Investeringer i det britiske kraftselskapet Triton Power og batterilagringsselskapet East Point Energy i USA, vil utvide vårt tilbud av energiløsninger og utgjøre viktige byggesteiner i nye verdikjeder.

Leverer på strategien for energiomstillingen
Equinor forbedret verdiskapningen gjennom fortsatt optimalisering av olje- og gassporteføljen, og kunngjorde salg av eiendeler i Ekofiskområdet og en andel i Martin Linge-feltet på norsk sokkel. I USA ga Equinors transaksjoner knyttet til North Platte-prosjektet økt eierandel i tillegg til salgsvederlag. Selskapet inngikk også en langsiktig avtale om kjøp av LNG som vil tilføre nye volumer til porteføljen fra 2026.

I kvartalet ble det tatt nye skritt i utvikling av verdikjeder for lavkarbonløsninger. I Storbritannia investerer Equinor i kraftselskapet Triton Power, og vil forberede innfasing av hydrogen i kraftproduksjonen ved Saltend-anlegget. I USA utvider selskapet energiporteføljen med kjøpet av East Point Energy, et selskap som utvikler løsninger for batterilagring.

Equinor har en portefølje av 23 prosjekter under bygging med god framdrift, til tross for forsinkelser i globale forsyningskjeder og pandemien. På norsk sokkel ventes Johan Sverdrup fase 2 og Njord future å komme i produksjon i fjerde kvartal som planlagt, og den flytende havvindparken Hywind Tampen ventes å komme i full drift til våren. I Brasil er Peregrino fase 2 i rute til produksjonsstart i tredje kvartal. I Storbritannia er første fase av havvindparken Dogger Bank i rute til oppstart i 2023.

Equinor besluttet den 27. februar at selskapet vil trekke seg ut av alle joint ventures i Russland og stanse alle investeringer i landet. Prosessen ble sluttført i kvartalet, og selskapet ble løst fra alle framtidige forpliktelser.

Høy produksjon påvirket av planlagt vedlikehold bidro til energisikkerhet
Solid drift og optimalisert produksjon for å levere mer gass til Europa resulterte i høy produksjon i kvartalet, med mindre innvirkning fra planlagt vedlikehold enn for samme kvartal i fjor. Utvikling og produksjon Norge økte gassproduksjonen med 18 prosent og den samlede produksjonen med 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I Brasil kom Peregrinofeltet tilbake i produksjon i juli, og vil bidra med verdifulle volumer framover.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina.

I andre kvartal ferdigstilte Equinor 9 letebrønner offshore, og det pågikk boring i 3 brønner ved utgangen av kvartalet. Det ble gjort 3 drivverdige funn i kvartalet, alle nær infrastruktur på norsk sokkel.

Sterke finansielle resultater – verdiskapning fra høyere priser
De høye energiprisene fortsatte gjennom kvartalet. Sammenlignet med forrige kvartal oppnådde Equinor høyere priser for væsker, mens snittprisen for levert rørgass til Europa gikk noe ned.

Justert driftsresultat* for kvartalet ble 17,6 milliarder USD, opp fra 4,64 milliarder USD for samme kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt* ble 5,00 milliarder USD, opp fra 1,58 milliarder USD i samme periode i fjor. I kvartalet økte drifts- og administrasjonskostnadene på grunn av høyere miljøkostnader, elektrisitetspriser, feltkostnader, delvis motvirket av valutaeffekter.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering bidro med sterke resultater, spesielt fra europeisk gass, kraftoptimalisering og handel.

Equinor rapporterte et driftsresultat på 17,7 milliarder USD i kvartalet, opp fra 5,30 milliarder USD i samme periode i 2021. Resultatet etter skatt ble 6,76 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med 1,94 milliarder USD i andre kvartal 2021.

Fortsatt sterk kontantstrøm og kapitaldisiplin styrket balansen ytterligere
Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 18,1 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med 6,54 milliarder USD for samme periode i 2021. Organiske investeringer* var 1,99 milliarder USD for kvartalet. Fri kontantstrøm* var på 6,96 milliarder USD for andre kvartal, påvirket av de to siste innbetalingene av skatt for 2021 for virksomhet på norsk sokkel og økt kapitaldistribusjon fra fjerde kvartal i 2021. Innbetalingene av skatt for norsk sokkel vil i tredje kvartal være basert på 2022-resultater, og ventes å være på omlag 70 milliarder NOK.

Sterk kontantstrøm og streng kapitaldisiplin reduserte gjeldsgraden* ytterligere til negative 38,6 % ved utgangen av kvartalet. Dette er en forbedring fra negative 22,2 % i første kvartal 2022.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon
Styret har besluttet et kontantutbytte på 0.20 USD per aksje for andre kvartal. Basert på fortsatt solid inntjening i kvartalet har styret besluttet å øke det ekstraordinære kontantutbyttet fra 0.20 USD til 0.50 USD per aksje for andre og tredje kvartal i 2022. Videre, basert på styrken i Brent blend oljeprisen, balansen og råvareprisene, har styret bestemt å starte en tredje transje for tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,83 milliarder USD og øke programmet for tilbakekjøp av aksjer for 2022 fra tidligere kommunisert inntil 5,00 milliarder USD til inntil 6,00 milliarder USD. Den tredje transjen starter 28. juli og vil avsluttes senest 26. oktober 2022.

Utslipp og frekvens av alvorlige hendelser
Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,8 kg per fat for første halvår. Utslippene er forventet å øke noe ettersom flere felt er tilbake i produksjon. Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 30. juni 2022 var 0,5.

- - -

* For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations
Mads Holm, direktør IR,
+47 909 55 417 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressemelding

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Nominating committee ahead of Industrivärden’s 2023 AGM3.10.2022 10:00:00 CEST | Press release

In accordance with a resolution for the Nominating Committee made by the 2011 Annual General Meeting, and which applies until further notice, the Chairman of the Board is assigned the task of contacting four shareholders from among the largest registered shareholders in terms of votes in Euroclear Sweden AB's printout of the shareholder register as per the last business day in August, who each appoints one representative who is not a director on the Company's board, to form together with the Chairman of the Board a Nominating Committee for the time until a new Nominating Committee has been appointed. The Nominating Committee appoints a committee chair from among its members. The composition of the Nominating Committee shall be made public not later than six months before the next Annual General Meeting. No fee is payable for work on the Nominating Committee. Accordingly, the Nominating Committee has the following composition: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Walla

Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS)3.10.2022 08:55:00 CEST | Press release

SAMPO PLC MANAGERS’ TRANSACTIONS 3 October 2022 at 9:55 am Sampo plc: Managers’ Transactions (Wahlroos/Alectoris AS) Sampo plc (business code 0142213-3) has received the following notification under Article 19 of the Market Abuse Regulation. The transaction concerns the change of ownership in Alectoris AS. After the transaction, Wahlroos doesn’t have controlling interest in Alectoris AS. ____________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Björn Wahlroos Position: Member of the Board/Deputy member Issuer: Sampo plc LEI: 743700UF3RL386WIDA22 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 20225/5/4 ____________________________________________ Transaction date: 2022-09-27 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI0009003305 Nature of the transaction: GIFT, DONATION OR INHERITANCE (MADE) Transaction details (1): Volume: 570,000 Unit price: 0 N/A Aggregated transactions (1): Volume: 570,000 Volume weighted average price: 0 N/

Norsk Hydro: Status share buyback program3.10.2022 08:10:00 CEST | Press release

Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share buyback program: March 29, 2023 Overview of transactions: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055.919 895 23827.09.2022170 00057.779 820 30528.09.2022178 00055.879 945 44729.09.2022170 00057.679 803 52630.09.2022170 00058.539 950 746Total transactions under the program:865 00057.1349 415 263 Following the above listed transactions, Norsk Hydro ASA owns a total of 17 317 403 shares, corresponding to 0.84% of Norsk Hydro ASA's share capital. Attachment: An overview of all the completed transactions under the program for the dates specified above is attached to this notification and available on www.newsweb.no. This is information that Norsk Hydro ASA is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse

Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer3.10.2022 08:10:00 CEST | Pressemelding

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023 Oversikt over transaksjoner: Date Aggregate daily volume (no. of shares) Volume weighted average price (NOK) Total transaction value (NOK) 26.09.2022177 00055,919 895 23827.09.2022170 00057,779 820 30528.09.2022178 00055,879 945 44729.09.2022170 00057,679 803 52630.09.2022170 00058,539 950 746Total transactions under the program:865 00057,1349 415 263 Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 17 317 403 egne aksjer, tilsvarende 0,84% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital. Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no. Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav