GlobeNewswire by notified

Equinors resultater for andre kvartal 2022

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 17,6 milliarder USD og 5,00 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2022. Det rapporterte driftsresultatet ble 17,7 milliarder USD, og periodens resultat ble 6,76 milliarder USD.

Strategisk og industriell utvikling:

  • Framgang i optimalisering av olje- og gassporteføljen
  • Ute av eiendeler i Russland
  • Framdrift i utviklingen av nye verdikjeder for lavkarbonløsninger, med investeringer i batterilagring og kraftproduksjon
  • En sterk prosjektportefølje under bygging

Drift:

  • Fortsatt høy produksjon
  • Høy gassproduksjon fra Leting og produksjon Norge bidrar til energisikkerheten i Europa
  • Sikker oppstart av Hammerfest LNG

Finansielle resultater:

  • Fortsatt sterk inntjening og kontantstrøm fra drift, delvis motvirket av økte kostnader
  • Balansen ytterligere styrket og gjeldsgraden* ytterligere redusert til negative 38,6 %
  • Betydelig opptrapping av kapitaldistribusjon med et kontantutbytte på 0,20 USD per aksje for andre kvartal, økt ekstraordinært kontantutbytte til 0,50 USD per aksje for andre og tredje kvartal, og økt tilbakekjøpsprogram til inntil 6,00 milliarder USD, med en tredje transje på rundt 1,83 milliarder USD

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

– Russlands invasjon av Ukraina har påvirket allerede stramme energimarkeder og skapt en energikrise med høye priser som treffer folk og alle sektorer i samfunnet. Equinor gjør sitt beste for å sørge for sikre og pålitelige energileveranser til Europa, samtidig som vi fortsetter å investere i energiomstillingen.

– Equinor fortsetter å levere høy gassproduksjon fra norsk sokkel, inkludert volumer fra Hammerfest LNG, som nå er trygt tilbake i produksjon. Solid drift sammen med høye priser ga sterke finansielle resultater med et justert driftsresultat på mer enn 17 milliarder dollar før skatt.

– Vi har tatt nye, viktige skritt med lavkarbonporteføljen for å hjelpe kunder med avkarbonisering. Investeringer i det britiske kraftselskapet Triton Power og batterilagringsselskapet East Point Energy i USA, vil utvide vårt tilbud av energiløsninger og utgjøre viktige byggesteiner i nye verdikjeder.

Leverer på strategien for energiomstillingen
Equinor forbedret verdiskapningen gjennom fortsatt optimalisering av olje- og gassporteføljen, og kunngjorde salg av eiendeler i Ekofiskområdet og en andel i Martin Linge-feltet på norsk sokkel. I USA ga Equinors transaksjoner knyttet til North Platte-prosjektet økt eierandel i tillegg til salgsvederlag. Selskapet inngikk også en langsiktig avtale om kjøp av LNG som vil tilføre nye volumer til porteføljen fra 2026.

I kvartalet ble det tatt nye skritt i utvikling av verdikjeder for lavkarbonløsninger. I Storbritannia investerer Equinor i kraftselskapet Triton Power, og vil forberede innfasing av hydrogen i kraftproduksjonen ved Saltend-anlegget. I USA utvider selskapet energiporteføljen med kjøpet av East Point Energy, et selskap som utvikler løsninger for batterilagring.

Equinor har en portefølje av 23 prosjekter under bygging med god framdrift, til tross for forsinkelser i globale forsyningskjeder og pandemien. På norsk sokkel ventes Johan Sverdrup fase 2 og Njord future å komme i produksjon i fjerde kvartal som planlagt, og den flytende havvindparken Hywind Tampen ventes å komme i full drift til våren. I Brasil er Peregrino fase 2 i rute til produksjonsstart i tredje kvartal. I Storbritannia er første fase av havvindparken Dogger Bank i rute til oppstart i 2023.

Equinor besluttet den 27. februar at selskapet vil trekke seg ut av alle joint ventures i Russland og stanse alle investeringer i landet. Prosessen ble sluttført i kvartalet, og selskapet ble løst fra alle framtidige forpliktelser.

Høy produksjon påvirket av planlagt vedlikehold bidro til energisikkerhet
Solid drift og optimalisert produksjon for å levere mer gass til Europa resulterte i høy produksjon i kvartalet, med mindre innvirkning fra planlagt vedlikehold enn for samme kvartal i fjor. Utvikling og produksjon Norge økte gassproduksjonen med 18 prosent og den samlede produksjonen med 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I Brasil kom Peregrinofeltet tilbake i produksjon i juli, og vil bidra med verdifulle volumer framover.

Fornybarsegmentet leverte 15 prosent høyere kraftproduksjon sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig som følge av produksjonen fra solkraftverket Guanizuil IIA i Argentina.

I andre kvartal ferdigstilte Equinor 9 letebrønner offshore, og det pågikk boring i 3 brønner ved utgangen av kvartalet. Det ble gjort 3 drivverdige funn i kvartalet, alle nær infrastruktur på norsk sokkel.

Sterke finansielle resultater – verdiskapning fra høyere priser
De høye energiprisene fortsatte gjennom kvartalet. Sammenlignet med forrige kvartal oppnådde Equinor høyere priser for væsker, mens snittprisen for levert rørgass til Europa gikk noe ned.

Justert driftsresultat* for kvartalet ble 17,6 milliarder USD, opp fra 4,64 milliarder USD for samme kvartal i fjor. Justert driftsresultat etter skatt* ble 5,00 milliarder USD, opp fra 1,58 milliarder USD i samme periode i fjor. I kvartalet økte drifts- og administrasjonskostnadene på grunn av høyere miljøkostnader, elektrisitetspriser, feltkostnader, delvis motvirket av valutaeffekter.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering bidro med sterke resultater, spesielt fra europeisk gass, kraftoptimalisering og handel.

Equinor rapporterte et driftsresultat på 17,7 milliarder USD i kvartalet, opp fra 5,30 milliarder USD i samme periode i 2021. Resultatet etter skatt ble 6,76 milliarder USD i kvartalet, sammenlignet med 1,94 milliarder USD i andre kvartal 2021.

Fortsatt sterk kontantstrøm og kapitaldisiplin styrket balansen ytterligere
Kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 18,1 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med 6,54 milliarder USD for samme periode i 2021. Organiske investeringer* var 1,99 milliarder USD for kvartalet. Fri kontantstrøm* var på 6,96 milliarder USD for andre kvartal, påvirket av de to siste innbetalingene av skatt for 2021 for virksomhet på norsk sokkel og økt kapitaldistribusjon fra fjerde kvartal i 2021. Innbetalingene av skatt for norsk sokkel vil i tredje kvartal være basert på 2022-resultater, og ventes å være på omlag 70 milliarder NOK.

Sterk kontantstrøm og streng kapitaldisiplin reduserte gjeldsgraden* ytterligere til negative 38,6 % ved utgangen av kvartalet. Dette er en forbedring fra negative 22,2 % i første kvartal 2022.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon
Styret har besluttet et kontantutbytte på 0.20 USD per aksje for andre kvartal. Basert på fortsatt solid inntjening i kvartalet har styret besluttet å øke det ekstraordinære kontantutbyttet fra 0.20 USD til 0.50 USD per aksje for andre og tredje kvartal i 2022. Videre, basert på styrken i Brent blend oljeprisen, balansen og råvareprisene, har styret bestemt å starte en tredje transje for tilbakekjøpsprogrammet for aksjer på 1,83 milliarder USD og øke programmet for tilbakekjøp av aksjer for 2022 fra tidligere kommunisert inntil 5,00 milliarder USD til inntil 6,00 milliarder USD. Den tredje transjen starter 28. juli og vil avsluttes senest 26. oktober 2022.

Utslipp og frekvens av alvorlige hendelser
Gjennomsnittlige CO2-utslipp fra Equinor-operert oppstrømsproduksjon, på 100 %-basis, var 6,8 kg per fat for første halvår. Utslippene er forventet å øke noe ettersom flere felt er tilbake i produksjon. Gjennomsnittlig frekvens av alvorlige hendelser (SIF) for perioden fram til 30. juni 2022 var 0,5.

- - -

* For mer informasjon, se "Use and reconciliation of non-GAAP financial measures" under “Supplementary”-delen i rapporten.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations
Mads Holm, direktør IR,
+47 909 55 417 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Some 350 World Leaders From 157 Nations With Diplomatic Relations With North or South Korea Attended the August 11-15, Conference14.8.2022 17:11:38 CEST | Press release

International Leadership Summit Addresses Korean Reconciliation, Religious Freedom, and New Peace Alliances in Africa and the World Washington, DC, Aug. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FOR IMMEDIATE RELEASE UPF International Leadership Summit Addresses Korean Reconciliation, Religious Freedom, and New Peace Alliances in Africa and the World Condolences Expressed for late Prime Minister Shinzo Abe International leaders at the Universal Peace Federation’s (UPF) Summit 2022 and Leadership Conference affirmed their support for global peacebuilding, especially on the Korean Peninsula. Sessions addressed the universal right to religious freedom and called for more education of youth in Africa. Some 350 world leaders from the 157 nations with diplomatic relations with either North or South Korea attended the August 11-15, 2022, conference, either in person or virtually, at Jamsil Lotte Hotel in Seoul, to discuss “Toward Peace on the Korean Peninsula: Toward a World Culture of Peace.” In his welc

A Step Forward in Human-Robot Collaboration: Han's Robot Opens A New Era of Intelligent Collaborative Robots13.8.2022 02:39:12 CEST | Press release

SHENZHEN, China, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wang Guangneng, general manager of Han's Robot, said that repetitive, mechanical, and dull work had left us no time to take care of our family and real life. Collaborative robots came into being to solve this issue, allowing robots and workers to work together to improve efficiency. However, this is only the first step. Han’s Robot is developing intelligent collaborative robots that do not require secondary development which users can buy and use according to their needs and costs. Han's Robot is invested and established by Han's Laser, the world's leading industrial laser processing and automation solution provider. It has attracted over 500 top global talents from 25 countries and regions. The core technology R&D team has accumulated more than ten years of industrial experience and mastered the core key technologies of intelligent robots. The product has the advantages of intelligent perception, zero-code programming, zero-sliding wh

Volta Finance Limited: Net Asset Value as at 31 July 202212.8.2022 18:15:00 CEST | Press release

Volta Finance Limited (VTA / VTAS) –July2022 monthly report NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, IN WHOLE OR PART, IN OR INTO THE UNITED STATES ***** Guernsey, 12August2022 AXA IM has published the Volta Finance Limited (the “Company” or “Volta Finance” or “Volta”) monthly report for June. The full report is attached to this release and will be available on Volta’s website shortly (www.voltafinance.com). PERFORMANCE and PORTFOLIO ACTIVITY July saw a recovery from the losses faced the previous two months. The fund gained +4.5%, mainly driven by EUR CLO equity holdings (+2,7% contribution in NAV performance). Through asset classes, the monthly performances** were: -2.8% for Bank Balance Sheet transactions, +5% for CLO equity tranches; +2.3% for CLO debt; -5% for Cash Corporate Credit and ABS (together representing 2.3% of NAV). In the footsteps of most markets (July was one of the best months for the High Yield bonds market since years), the loan markets rallied and therefore C

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS12.8.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-08-16BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2410. SE0010469205. 2024-10-02 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2706, SE0016829048, 2027-06-15 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2022-08-16Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2410: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 2706: 200 mln SEK +/-100 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2410: 200 mln SEK per bid 2706: 200 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-08-18Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web). Stockholm, 2022-08-12 This i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS12.8.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-08-19BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1065. SE0017830730. 2033-11-11 Bid date2022-08-19Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1065: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1065: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-08-23Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-08-12 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.