GlobeNewswire

Equinors resultater for andre kvartal 2021

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder USD, og 1,58 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD.

Andre kvartal 2021 var kjennetegnet av:

  • Sterke resultater som følge av høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin.
  • Solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, noen prosjekter negativt påvirket av Covid-19.
  • Sterk kontantstrøm og betydelig forbedring av netto gjeldsgrad(1) til 16,4 %.
  • Kontantutbytte på USD 0,18 per aksje, og lansering av program for tilbakekjøp av aksjer.

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

– Systematiske forbedringer over tid på norsk sokkel gjør at vi realiserer ytterligere verdiskaping i kvartalet. Vi har framdrift i vår prosjektportefølje med norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanen for Breidablikk, oppstart av Martin Linge på norsk sokkel og endelig investeringsbeslutning på Bacalhau fase 1 i Brasil. Prosjekter under gjennomføring har framdrift til tross for innvirkningen av Covid-19, sier Opedal.

– Vi fremskynder satsingen på fornybar energi gjennom strategiske posisjoner og partnerskap. I Polen gjorde vi betydelig framgang med tildelingen av støtteordningen for Baltyk II & III med en mulig samlet kapasitet på 1.440 megawatt. Vi fortsetter arbeidet med å redusere klimagassutslipp. I dette kvartalet leverte vi planen for utbygging og drift av Troll Vest-elektrifisering, og vi har hatt god framdrift på Hywind Tampen, som blir verdens første flytende vindpark som leverer strøm til olje- og gassplattformer, sier Opedal.

Justert driftsresultat var 4,64 milliarder USD i andre kvartal, opp fra 0,35 milliarder USD i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 1,58 milliarder USD, opp fra 0,65 milliarder USD i samme periode i fjor.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD i andre kvartal, opp fra negative 0,47 milliarder USD i samme periode i 2020. IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD i andre kvartal, sammenlignet med negative 0,25 milliarder USD i andre kvartal 2020. Driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, og netto reverseringer av nedskrivinger på 0,28 milliarder USD, inkludert nedskrivning av letelisenser på 0,11 milliarder USD i andre kvartal 2021.

Resultatene til leting og produksjonssegmenter var positivt påvirket av høyere råvarepriser. Solid drift, fortsatt fokus på forbedringer og sterk kapitaldisiplin bidro til ytterligere verdiskaping.

Leting og produksjon Norge realiserte økte priser og hadde solid drift. Sammen med skatteinnbetalinger basert på de lave 2020-resultatene bidro dette sterkt til konsernets kontantstrøm.

Resultater fra Markedsførings-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet ble påvirket av tap på prissikring ved terminsalg av gass, nedstenging av Hammerfest LNG-anlegg og svake raffineringsmarginer.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor opplevde Fornybarsegmentet mindre vind for havvindeiendelene, noe som delvis ble motvirket av forbedret tilgjengelighet. Segmentet leverte et justert driftsresultat på negative 31 millioner USD, ned fra negativt 1 million USD i andre kvartal i fjor.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,997 millioner foe per dag i andre kvartal, ned fra 2,011 millioner foe per dag i samme periode i 2020. Høyt planlagt vedlikehold, salg av Bakken og nedstenging av Hammerfest LNG-anlegg ble delvis motvirket av høyere fleksible gassvolumer for å realisere høyere priser og økt produksjon fra Johan Sverdrup. Egenproduksjonen av fornybar energi for kvartalet var 282 GWh, ned fra 304 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn i samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av andre kvartal 2021 hadde Equinor fullført 11 letebrønner, hvorav 5 var drivverdige funn, og det pågikk boring i 12 brønner. Justerte letekostnader i andre kvartal var 0,21 milliarder USD, sammenlignet med 0,28 milliarder USD i samme kvartal i 2020.

Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 6,54 milliarder USD for andre kvartal, sammenlignet med 2,36 milliarder USD for samme periode i 2020. Organiske investeringer var på 4,03 milliarder USD for de første seks månedene av 2021. Ved utgangen av kvartalet var justert gjeldsgrad(1) 16,4 %, ned fra 24,6 % i første kvartal i 2021. Inkludert leasing i henhold til IFRS 16, var gjeldsgraden 23,2 %.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,18 USD per aksje for andre kvartal 2021. 28. juli starter Equinor første transje på om lag 300 millioner USD av programmet for tilbakekjøp av aksjer på 600 millioner USD for 2021 som ble kunngjort 15. juni.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for 12 måneders perioden fram til 30. juni var 0,5 for 2021, ned fra 0,6 i 2020. Personskadefrekvensen (TRIF) for 12 måneders perioden fram til 30. juni var 2,5, opp fra 2,2 i 2020.

På kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021 presenterte Equinor sin oppdaterte strategi for en raskere omstilling, og styrket kontantstrøm og avkastning. Equinor har ambisjon om å levere en konkurransedyktig kapitaldistribusjon og presenterte en oppdatert kapitaldistribusjon for kontantutbytte og tilbakekjøp av aksjer. Equinor har en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 % innen 2035, på veien mot klimanøytralitet innen 2050. På kortere sikt er ambisjonen å redusere karbonintensiteten med 20 % innen 2030.

Equinor forventer bruttoinvesteringer(2) i fornybar energi på om lag 23 milliarder USD fra 2021 til 2026, og å øke andelen av bruttoinvesteringene i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 % i 2020 til mer enn 50 % innen 2030. Basert på tidlig tilgang på arealer i stor skala, med lave kostnader, forventer Equinor å nå en installert kapasitet på 12 – 16 GW (Equinors andel) innen 2030. Tidlig tilgang på arealer etterfulgt av målrettet nedsalg er en integrert del av den forretningsmessige strategien. Hittil har Equinor solgt eiendeler for 2,3 milliarder USD, og bokført en regnskapsmessig gevinst på 1,7 milliarder USD.

Innen 2035 er Equinors ambisjon å utvikle kapasiteten til å lagre 15 -30 millioner tonn CO2 per år og å levere rent hydrogen i 3-5 industriklynger.

* * *
(1) Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen “Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio” under “Supplementary”-delen i rapporten.

(2) Dette er et ikke-GAAP måletall. Se seksjon «Use and reconciliation of non-GAAP financial measures” i “Supplementary”-delen i rapporten.

* * *

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Sissel Rinde, informasjonsdirektør,
+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire

DNO Updates North Sea Drilling28.9.2021 08:27:36 CEST | Press release

Oslo, 28 September 2021 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today reported an oil discovery on the Gomez prospect in its operated PL006C license offshore Norway. The exploration well encountered hydrocarbons in the primary target in the Våle Formation of Paleocene Age. The reservoir is a 23 meters thick, homogeneous sandstone of poor to moderate quality. A small amount of oil was recovered during logging. The oil/water contact was not encountered. Based on preliminary assessments, there is uncertainty whether the reservoir can be commercially produced and no estimate of recoverable volumes has been established at this stage. DNO holds a 65 percent interest in the PL006C license and together with its partner Aker BP (35 percent) will study the extensive data collected during the operation before deciding next steps. In a separate announcement, Equinor as operator of license PL159B (DNO 32 percent) has reported that the recently completed Black Vulture exploration well did not

Statkraft sells Andershaw Wind Farm and retains long-term management role28.9.2021 08:10:13 CEST | Press release

- Greencoat UK Wind PLC has purchased 100% of Statkraft’s ownership in Andershaw Wind Farm - Statkraft to retain long-term operations and maintenance as well as asset management - The two companies have also signed an extension of the existing PPA agreement (UK and Norway, 28 Sept 2021) Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has today announced the sale of Andershaw Wind Farm in Scotland, to Greencoat UK Wind PLC for a purchase price of £121m (including cash and working capital). Statkraft, who together with Catamount Energy*, began joint development of the project in 2006 and operation in 2017, will maintain day-to-day operation and maintenance, as well as asset management responsibilities until 2037. The company has also negotiated an extension of its existing long-term market access power purchase agreement. * Andershaw Wind Farm (36 MW installed capacity), south of Glasgow, produces enough energy to meet the annual needs of about 26,000 homes. Eivind Torblaa, Vi

Statkraft selger Andershaw Wind Farm i Skottland og fortsetter å drifte vindparken28.9.2021 08:10:13 CEST | Pressemelding

- Greencoat UK Wind PLC har kjøpt hele Andershaw Wind Farm fra Statkraft - Statkraft vil levere alle drifts- og vedlikeholdstjenester for vindparken til Greencoat UK Wind - Partene har også forlenget en eksisterende kraftkjøpsavtale (Oslo/London, 28. september 2021) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har solgt Andershaw Wind Farm i Skottland til Greencoat UK Wind PLC for 121 millioner pund, inkludert kontanter og arbeidskapital. Statkraft startet utviklingen av prosjektet i 2006 og vindparken ble satt i drift i 2017. I forbindelse med salget er det avtalt at Statkraft skal fortsette å drifte anlegget, samt levere alle vedlikeholds- og eieroppfølgingstjenester til Greencoat fram til 2037. En forlengelse av den eksisterende kraftkjøpsavtalen er også avtalt. Vindparken som ligger sør for Glasgow har elleve turbiner, en samlet installert effekt på 36 MW og produserer nok fornybar energi til å dekke forbruket i rundt 26.000 britiske husstander. Eivind Torblaa, Vice Pre

Teledyne to showcase comprehensive portfolio of industrial and scientific imaging technology at Vision 202128.9.2021 08:00:00 CEST | Press release

MUNICH, Germany, Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne, a part of Teledyne Technologies [NYSE: TDY], and a global leader in machine vision technology, will exhibit their newest technologies at Vision 2021 taking place October 5-7, 2021 in Stuttgart, Germany. Teledyne will display the world’s most comprehensive, vertically integrated portfolio of industrial and scientific imaging technology including the latest from newly acquired Teledyne FLIR. Visit the Teledyne booth and explore the unmatched capabilities and products from Teledyne’s DALSA, e2v, FLIR, and Lumenera business units. Your one source for unlimited vision will be on display at Stand 8 B10. Teledyne will participate in the Industrial Vision Days with keynote and technology presentations taking place Wednesday, October 6, 2021: At 9:20 AM join Teledyne DALSA’s Matthias Sonder delivering his presentation entitled “Clarity at High Speed” At 4:20 PM be sure to attend Teledyne e2v’s Sergio Morillas speaking about “Highly r

Ahold Delhaize share buyback update28.9.2021 08:00:00 CEST | Press release

Zaandam, the Netherlands, September 28, 2021 – Ahold Delhaize has repurchased 606,980 of Ahold Delhaize common shares in the period from September 20, 2021 up to and including September 24, 2021. The shares were repurchased at an average price of €28.55 per share for a total consideration of €17.3 million. These repurchases were made as part of the €1 billion share buyback program announced on November 4, 2020. The total number of shares repurchased under this program to date is 28,367,721 common shares for a total consideration of € 690.4 million. Download the share buyback transactions excel sheet for detailed individual transaction information from https://www.aholddelhaize.com/en/investors/share-buyback-programs/2021/ This press release is issued in connection with the disclosure and reporting obligation set out in Article 2(2) of the EU Regulation that contains technical standards for buyback programs.

ASM INTERNATIONAL HOSTS INVESTOR DAY, UPDATES Q3 2021 GUIDANCE28.9.2021 07:45:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands September 28, 2021, 7:45 a.m. CET ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today hosts its 2021 Investor Day. ASM today also announces that the order intake in Q3 2021 is expected to exceed previous guidance. ASM holds today its Investor Day. During this event ASM’s management will provide an update on the company’s strategy, how we are going to create value and drive growth through innovation Highlights include: Targeting revenue of €2.8-€3.4 billion by 2025 (2020-2025 CAGR of 16%-21%), gross margins of 46%-50% in 2021-2025, and operating margins of 26%-31% in 2021-2025;Targeting Net Zero emissions by 2035 and 100% renewable electricity by 2024;1Single-wafer ALD market expected to increase from $1.5 billion in 2020 to $3.1-3.7 billion by 2025;Further capacity expansion of our new manufacturing facility to be production ready by early 2023. “I’m very excited to share the strong prospects for our company during our first Investor Day,” said Benjamin Loh,

ASM INTERNATIONAL AIMS TO ACHIEVE NET ZERO BY 203528.9.2021 07:45:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands September 28, 2021, 7:45 a.m. CET ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) announces today its target to achieve Net Zero emissions by 2035. ASM recognizes the importance of the climate crisis to all stakeholders. Accordingly, this Net Zero aim is a priority in ASM’s sustainability strategy. “We have built a solid foundation of achievements in sustainability over the past years. We now take important steps forward with our sustainability strategy for the next horizon, of which this Net Zero target is a priority, as we strive to make a positive impact in the world.” said Benjamin Loh, CEO of ASM International. The target includes setting science based targets for Scope 1, 2, and 3 Greenhouse Gas (GHG) emissions, with the aim: to reduce emissions as near to zero as possible, to maximize the sourcing of electricity from renewable sources, and to neutralize remaining emissions. As the climate crisis transcends the actions of any one company, industry, or cou