GlobeNewswire

Equinors års- og bærekraftrapporter for 2020

Del

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) presenterer i dag, 19. mars, selskapets årsrapport, skjema 20-F og bærekraftrapport for 2020.

– 2020 var et ekstraordinært år, der pandemien førte til menneskelige lidelser og markedsuro. Jeg er imponert over våre ansattes sterke innsasts gjennom året, for å opprettholde medarbeidernes trygghet og holde driften i gang. Vi leverte solid drift i et krevende år, men resultatene var sterkt påvirket av de lave prisene for olje og gass, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA.

Det var ekstraordinære markedssvingninger og nedgang i priser igjennom året som følge av covid-19-pandemien, spesielt i første halvår. I mars lanserte Equinor en handlingsplan på 3 milliarder USD for å styrke finansiell robusthet. Gjennomføring av planen ga besparelser på 3,7 milliarder USD, blant annet en reduksjon av faste driftskostnader på om lag 1 milliard USD.

Equinor posisjonerer seg for å skape verdi og være et ledende selskap i det grønne skiftet, og tok store steg i 2020 for å forme selskapets framtid.

– Vi forbereder oss på en framtid som vil bli annerledes enn fortiden. Equinors ambisjon er å være et ledende selskap i det grønne skiftet og utvikle morgendagens energinæring, sier Opedal.

Årsrapporten

Årsrapporten for 2020 inkluderer en ny oversikt over rapporten og en tabell med mer informasjon per land for å gi bedre overblikk over de viktigste hendelsene og resultatene for 2020.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 3,42 milliarder USD, mens IFRS-resultatet var negativt med 5,50 milliarder USD. Resultatene er påvirket av lavere priser og nedskrivninger, hovedsakelig som følge av lavere framtidige prisforutsetninger.

Equinor leverte et justert driftsresultat(2) på 3,49 milliarder USD før skatt, og 0,92 milliarder USD etter skatt, hovedsakelig justert for netto nedskrivninger. Kontantstrøm fra drift etter skatt endte på 10,9 milliarder USD i 2020.

Som følge av usikkerheten i markedet, og for å styrke finansiell robusthet ytterligere, reduserte Equinor kontantutbyttet kraftig og stanset tilbakekjøp av egne aksjer under tilbakekjøpsprogrammet våren 2020. Samlet kapitaldistribusjon til aksjonærene i 2020 var på 3,39 milliarder USD.

For hele året var frekvensen for alvorlige hendelser på 0,5, ned fra 0,6 i 2019. Personskadefrekvensen var 2,3, ned fra 2,5 året før.

– Selv om vi hadde en positiv utvikling for noen av sikkerhetsindikatorene, er alvorlige hendelser ved landanleggene våre en kraftig påminnelse om at vi må styrke sikkerhetsarbeidet enda mer. Sammen med leverandørene og partnerne må vi sørge for at eksisterende sikkerhetstiltak implementeres, og at det tas lærdom av tidligere hendelser, skriver Opedal i brevet.

Equinors ledelse og eksterne revisor har i henhold til krav for selskaper som rapporterer til SEC vurdert og konkludert at selskapets internkontroll over finansiell rapportering ikke var effektiv per 31. desember 2020, grunnet kontrollmangler knyttet til to spesifikke områder. Equinor har iverksatt tiltak for å rette opp de to vesentlige kontrollsvakhetene. Ekstern revisor har avgitt en ren beretning for konsernregnskapet.

Bærekraftsrapporten

Bærekraftsrapporten for 2020 gir en oversikt over hvordan Equinor arbeider med sine mest vesentlige tema innen bærekraft. Bærekraft er integrert i Equinors strategi, og selskapet har forpliktet seg til langsiktig verdiskaping som inspireres og veiledes av FNs bærekraftsmål.

– Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral framtid, og vi har som ambisjon å være en dedikert partner på den reisen. Equinor har satt seg tydelige ambisjoner for framtiden, og har god framgang i arbeidet med å nå dem, sier Opedal.

I 2020 var Equinors (kategori 1 og 2) klimagassutslipp 1,4 millioner tonn lavere enn i 2019, grunnet energieffektiviseringsprosjekter, endringer i porteføljen og lavere aktivitetsnivå.

Gjennomsnittlig CO2-intensitet i Equinors egenopererte portefølje var 8,0 kg CO2 per fat oljeekvivalenter (foe), noe som er en nedgang fra 9,5 kg per foe i 2019. I tiden framover forventer Equinor svingninger i CO2-intensiteten i oppstrømsvirksomheten fra år til år, men den langsiktige retningen mot lavere utslippsintensitet er tydelig.

Fornybar energi og lavkarbonprosjekter utgjorde 4 % av Equinors brutto investeringer i 2020. Om lag 60 % av alle godkjente prosjekter og investeringsforpliktelser i 2020 var fornybare prosjekter.

Selskapet rapporterer på nye måleparametere for klima, sikring, menneskerettigheter samt mangfold og inkludering i rapporten for 2020. De vesentlige temaene er også tydeligere knyttet til FNs bærekraftsmål.

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Equinors nettsider, www.equinor.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

* * *
(2) Dette er non-GAAP måltall. For mer informasjon, se Bruk og avstemming av non-GAAP finansielle måltall i årsrapporten.
* * *

Mer informasjon

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investorrelasjoner,
+44 7881 918 792

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR20.4.2021 20:10:00 CEST | Press release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release April 20, 2021 at 9:10 p.m. RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR Rapala VMC Corporation’s outlook for 2021 has improved as a result of stronger than anticipated financial performance during the first three months of the year as well as upgraded positive business outlook for the remaining part of the year. The Group now expects full year 2021 comparable operating profit to increase significantly from the previous year. Key drivers behind the upgraded outlook are exceptionally strong winter sales, strong continued demand for fishing gear as it remains a popular COVID-safe activity globally as well as faster than expected strategy implementation. Uncertainties however remain for the rest of the year and the COVID-19 pandemic continues to pose some risks for the full-year performance. The pandemic can impact the oper

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Company announcement, Helsinki, 20.4.2021 at 9:00 pm (EEST) Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc In accordance with the invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") dated 15 April 2021, the shareholders of the Company have been invited to the Annual General Meeting to be held on 11 May 2021 commencing at 12.00 (EEST). The invitation to the meeting of 15 April 2021 includes a writing error stating that transfers of shares from the Company to the Receiving Shareholders required for the final adjustments of their number of shares (after reduction) are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Sweden and 19th May 2021 in Finland. Notwithstanding the above-mentioned, the transfers of shares are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Finland and 19th May 2021 in Sweden. Consequently, it w

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

Flex LNG - AGM Notice20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Flex LNG Ltd. (the "Company") announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company’s Annual Report on Form 20-F can be found in the links below and on our website at www.flexlng.com. April 20, 2021 The Board of Directors Flex LNG Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act or the Continuing Obligations of Oslo Børs. Attachments FLEX LNG - 20F 20202021 AGM Notice _FLEX (signed)

Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 202120.4.2021 18:04:22 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 2021 Genève, le 20 avril 2021 – Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s’est tenue aujourd’hui à Genève, 64.02% des actionnaires étaient représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes : Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2020 ont été approuvés ;La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l’exercice 2020 ;La couverture de la perte statutaire de CHF 2'336'667 avec la réserve légale issue du bénéfice a été approuvée ;Le versement d’un dividende de CHF 8'000'000 prélevé sur les réserves, soit un montant approximatif de CHF 0.5544 par action a été approuvé ;Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Mario Aragnetti Bellardi, Monsieur Fabio Candeli, Monsieur Fulvio Pelli et Monsieur Fréderic Binder ont été réélus individuellement en qualité d’administrateur pour une durée de fonction d

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS20.4.2021 18:03:19 CEST | Press release

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS At the 53rd Annual General Meeting of Sika AG on April 20, 2021, all proposals of the Board of Directors were approved. The Annual General Meeting of Sika AG was held on April 20, 2021, in Zurich. In accordance with the Federal Council’s Ordinance to combat coronavirus, it was once again not possible for shareholders to attend the Annual General Meeting in person. Instead, they were able to cast their vote through the independent proxy. Sika also gave shareholders the opportunity to ask questions verbally during the Annual General Meeting via an online platform. The shareholders approved the annual financial statements and the consolidated financial statements for the business year 2020. Furthermore, the shareholders voted in favor of the Board of Directors’ proposal to pay out a gross dividend of CHF 2.50 per share for the business year 2020.The administrative bodies were granted discharge.With the exception of Frits van Di