Earth Science Analytics

Equinor Ventures, Wintershall Dea Technology Ventures og Sumitomo Corporation investerer totalt 75 millioner kroner i det norske teknologiselskapet Earth Science Analytics som utvikler programvare basert på kunstig intelligens

Del

STAVANGER/NORGE, KASSEL/TYSKLAND, TOKYO/JAPAN (2. september 2020) – Earth Science Analytics AS, et norsk selskap som utvikler geofaglig programvare innenfor petroleumsindustrien, har hentet serie B finansiering fra Equinor Ventures, venturefondet til Equinor, et bredt energiselskap og den ledende operatøren i Norge, Wintershall Dea Technology Ventures, venturefondet til Wintershall Dea, Europa’s ledende uavhengige gass- og oljeselskap samt Sumitomo Corporation, et av verdens største handels- og industriselskaper. De tre nye investorene vil sammen med Saudi Aramco Energy Ventures, som investerte i selskapet i 2019, utgjøre selskapets industrielle investorfundament.

Earth Science Analytics leder utviklingen av neste generasjons geofaglige programvare basert på kunstig intelligens, fysikk og datadrevne tilnærminger. Earth Science Analytics’ proprietære programvareløsning EarthNET, er en moderne skyløsning som gir raskere, billigere og mer nøyaktig prediksjon av bergarts- og væskeegenskaper i undergrunnen. Dette fører til økt lønnsomhet og høyere suksessrater for leting, utvikling og produksjon av olje og gass.

Midlene vil tillate Earth Science Analytics å fortsette å utvikle sin ledende skybaserte geofaglige programvare til neste nivå, samt utvide sin tilstedeværelse over hele verden.

Lisa Rebora, Senior Vice President i Equinor Exploration, kommenterte “Digitalisering påvirker hvordan vi jobber, noe som gjør det lettere å analysere og være kreativ med data, forbedre hvordan vi samarbeider og forbedre vår forståelse av undergrunnen. Vi søker alltid å lære og forbedre oss, og leter eksternt etter de partnerne og innovatørene som kan hjelpe oss med å frigjøre verdien av dataene våre og kunnskapen til våre folk. Earth Science Analytics skyløsninger vil bidra til å gi flere mennesker tilgang til datadrevet og banebrytende teknologi, og bidra til å generere flere muligheter og verdi med økende effektivitet."

Andreas Berger, Managing Director i Wintershall Dea Technology Ventures, kommenterte “Bransjen vår vil bli ledet av selskaper som integrerer digital teknologi i alle områder av virksomheten og først og fremst i sine viktigste prosesser for å skape verdi. Løsningene til Earth Science Analytics vil gjøre oss i stand til å ta datadrevne beslutninger raskere og mer presise med direkte innvirkning på bunnlinjen.”

Kenichi Hotta, General Manager i Sumitomo Corporation Global Energy Service Department, kommenterte “Vi tror at Earth Science Analytics (ESA) gir industrien mer digital kapasitet. Sammen med ESA bidrar Sumitomo kontinuerlig til pågående digitale transformasjonsinitiativer ved å støtte prosessautomatisering, kostnadsreduksjon og minimering av klimagassutslipp. Videre vil tiltak som de nye "grønne" undergrunnsvirksomhetene (inkludert karbonfangst og - lagring, geotermisk utvikling og underjordisk energilagring) ha stor nytte av bruken av ESAs datadrevne og banebrytende teknologi."

Kjell-Erik Østdahl, styreleder i Earth Science Analytics, kommenterte “Vi er stolte av å ønske Equinor Ventures, Wintershall Dea Technology Ventures og Sumitomo Corporation velkommen som nye institusjonelle investorer. Sammen vil vi fortsette å utvikle teknologien for å skape et kvantesprang i tolkning av geofaglige data ved hjelp av AI.”

Om Equinor Ventures
Equinor Ventures er Equinors venturefond dedikert til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper i tidlig fase og vekst. Vi tror at innovasjon, kreativitet og smidighet hos nyetablerte selskaper kan føre til endring og overgang i energiindustrien mot en lav-karbon framtid.

Om Wintershall Dea Technology Ventures GmbH
Wintershall Dea Technology Ventures GmbH (WDTV) er venture armen til Wintershall Dea, Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap. WDTV er ansvarlig for å integrere innovative konsepter og teknologier inn i kjernevirksomhetene i selskapet. Målet for WDTV er å investere i digitale løsninger, relevante teknologi og innovasjoner langs verdikjeden i vår bransje. Fokuset på investeringene er kostnadsreduksjon, økt utvinning av hydrokarboner, reduksjon av miljøavtrykk eller reduksjon av usikkerhet i undergrunnen.

Om Sumitomo Corporation
Sumitomo Corporation (SC) er et ledende globalt handels- og industriselskap på Fortune 500 listen med 136 lokasjoner (Japan: 22, utenlands: 114) i 66 land og regioner. Hele SC-gruppen består av mer enn 900 selskaper. SC gjennomfører handelstransaksjoner i alle bransjer som bruker verdensomspennende nettverk, gir relaterte kunder ulik finansiering, fungerer som arrangør og koordinator for ulike prosjekter, og investerer i selskaper for å fremme større vekstpotensial. SCs kjernevirksomhetsområder inkluderer metallprodukter, transport- og byggesystemer, infrastruktur, media og digital, boligrelatert og eiendom, mineralressurser, energi og kjemikalier og elektronikk.

Om Earth Science Analytics AS
Earth Science Analytics AS (ESA) er et norsk teknologiselskap som utvikler neste generasjons skybaserte geofaglige programvare og løsninger. ESA har omfattende kunnskap og erfaring innen geovitenskap, informatikk, kunstig intelligens og maskinlæring for å utvikle programvare og løsninger for energibransjen. Programvaren gir geologer muligheter til å jobbe med store datasett mer effektivt og oppnå mer nøyaktige resultater til en lavere pris sammenlignet med hva som kan oppnås med tradisjonelle metoder.

For mer informasjon:

Equinor Ventures
Fredrik Jebsen Bråten, Communications Manager
Telfon: +47 984 02 255
Epost: fjbr@equinor.com
www.equinor.com

Wintershall Dea Technology Ventures GmbH
Dr. Andreas Berger, Managing Director
Telefon: +49 561 301-0
Epost: Andreas.Berger@wintershalldea.com
www.wintershalldea.ventures

Sumitomo Corporation
Kenichi Hotta, General Manager of Sumitomo Corporation Global Energy Service Department
Telefon: +47 948 50 125
Epost; kenichi.hotta@sumitomocorp.com
www.sumitomocorp.com

Earth Science Analytics AS
Kjell-Erik Østdahl, Styreformann
Telefon: +47 928 72 213
Epost: contact@earthanalytics.no
www.earthanalytics.ai

Om Earth Science Analytics

Earth Science Analytics
Earth Science Analytics
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger

http://www.earthanalytics.ai