GlobeNewswire

Equinor presenterer års- og bærekraftrapportene for 2019

Del

I dag, 20. mars, presenterer Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) sin årsrapport og skjema 20-F for 2019, i tillegg til selskapets bærekraftrapport.

– Utbruddet av koronaviruset og det kraftige fallet i oljeprisen påvirker industrier og selskaper verden rundt, og forventes å påvirke Equinor i lang tid. Vi er et robust selskap med en sterk balanse og vi drar nå virkelig nytte av forbedringsarbeidet som er gjort i senere år. Gjennom denne innsatsen er vi nå bedre rustet til å håndtere volatile markeder og uventede hendelser, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ASA.

I 2019 har Equinor demonstrert sterke operasjonelle kvaliteter og satt seks nye felt i produksjon, inkludert Johan Sverdrup. Feltet ble satt i drift tidligere enn planlagt og til lavere kostnader enn forventet.

– Vi styrker vår portefølje for å understøtte en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping, i samsvar med Parisavtalen, skriver Sætre i sitt brev til sine medaksjonærer.

Samlet egenproduksjon var 2,074 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Det var nedgang i prisene og lavere marginer i bransjen i 2019.

I 2019 var kontantstrøm fra drift før skatt 21,8 milliarder USD. Equinor leverte solide resultater med et justert driftsresultat på 13,5 milliarder USD (1) og et justert driftsresultat etter skatt på 4,93 milliarder USD.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var 9,30 milliarder USD, mens årsresultatet var 1,85 milliarder USD. Resultatene er påvirket av lavere priser på gass og væsker, i tillegg til netto nedskrivninger.

Samlet kapitaldistribusjon til aksjonærene økte med 42 % til 3,78 milliarder USD, inkludert 13 % økning i kontantutbytte og innføring av et program for tilbakekjøp av egne aksjer i september 2019.

– 2019 markerte et taktskifte i fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutningen for Hywind Tampen i Norge, og vant muligheten til å bygge ut Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt, skriver Sætre.

Equinor vokser som global aktør innenfor havvind, med prosjekter under utbygging som vil tilføre ytterligere 2,8 gigawatt i fornybar kraftkapasitet. I 2026 ventes produksjonskapasiteten å ligge på 4-6 GW (2), om lag ti ganger dagens kapasitet.

Organiske investeringer for 2019 var 10 milliarder USD (3), om lag 1 milliard USD under de opprinnelige prognosene. Dette ble oppnådd ved hjelp av solide prosjektleveranser og streng kapitaldisiplin. Equinor fullførte 42 letebrønner i 2019.

For året som helhet var personskadefrekvensen på 2,5, en forbedring i forhold til 2,8 året før. Frekvensen for alvorlige hendelser var 0,6, en økning fra 0,5 året før.

– Vi må fortsette vår målrettede innsats for å hindre alvorlige hendelser og redusere antall personskader ytterligere, sier Sætre i brevet.

Klare ambisjoner og forbedring innen bærekraft
Bærekraftrapporten for 2019 gir en oversikt over hvordan Equinor følger opp sine ambisiøse mål for bærekraft og resultater av dette. Bærekraft er innebygd i Equinors strategi, og selskapet tar grep for å utvikle virksomheten i tråd med FNs bærekraftmål. Satsingen på langsiktig bærekraftig verdiskaping er i tråd med prinsippene i FNs Global Compact.

Equinor lanserte nylig et nytt klimaveikart hvor selskapet har satt høye ambisjoner, både på kort sikt og for perioden etter 2030. Målet er å oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030, og redusere netto karbonintensitet i produsert energi med minst 50 % innen 2050.

– Arbeidet er ikke begrenset til å kutte egne utslipp. Vi tar en aktiv rolle i samfunnet for å fremskynde avkarboniseringen gjennom tett samarbeid med industriaktører, kunder og myndigheter, fortsetter Sætre.

Equinor deltar i flere samarbeidsprosjekter som tar sikte på å bygge et internasjonalt marked og verdikjeder for karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) og hydrogen.

I 2019 reduserte Equinor CO2-utslippene med 303.000 tonn, hovedsakelig som følge av mange energieffektiviseringsprosjekter. Gjennomsnittlig CO2-intensitet i Equinors opererte portefølje er 9,5 kg per fat, mens ambisjonen er 8 kg per fat innen 2025, som er fem år tidligere enn forrige ambisjon.

Equinor produserte 1,8 TWh fornybar energi i 2019, en økning fra 1,3 TWh året før. 20 % av FoU-kostnadene var knyttet til lavkarbonforskning.

Siden 2015 har Equinor testet sin portefølje mot Det internasjonale energibyråets (IEA) energiscenarioer i World Energy Outlook-rapporten. For å foreta en enda nærmere vurdering av den potensielle effekten av et scenario med lav oljepris, er det også utarbeidet en sensitivitetsanalyse for en langsiktig oljepris på 50 USD per fat i 2040. Selv i et slik scenario vil våre produserende felt fortsette å generere en positiv kontantstrøm, selv om noen få felt vil stenges ned på et tidligere tidspunkt av økonomiske hensyn.

Equinor støtter økt åpenhet om klimarelatert risiko, og våre rapporteringsrutiner er i samsvar med anbefalingene som ble gitt i 2017 av G20 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

En PDF-versjon av både bærekraftrapporten og årsrapporten kan lastes ned fra Equinors nettsted, www.equinor.com, der aksjonærene også kan be om å få en trykt utgave av årsrapporten fritt tilsendt.

***

(1) Se seksjon 5.2 i Årsrapport for 2019 og skjema 20F for alternative (non-GAAP) nøkkeltall.
(2) Inkludert vår eierandel på 15,2 % i Scatec Solar ASA
(3) Investeringer i henhold til IFRS var 14,8 milliarder USD i 2019.

***

Kontakter

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791 (mobil)

***
Forbehold i forbindelse med uttalelser om framtiden
Denne pressemeldingen inneholder uttalelser om framtiden, såkalte “forward-looking statements.” Disse uttalelsene baserer seg på aktuelle syn på hendelser i framtiden, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet fordi de er knyttet til hendelser og avhenger av omstendigheter som vil skje i framtiden. Det er en rekke faktorer som kan føre til at faktiske resultater og utvikling avviker vesentlig fra det som framgår av eller antydes i disse uttalelsene.

***
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Nordisk næringsliv fokuserer på innovasjon og forbedring av kundeopplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapporten ISG Provider Lens™ viser at selskaper i regionen henvender seg til leverandører av digitale forretningstjenester for hjelp med analyse, kunstig intelligens og andre teknologier STOCKHOLM i Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Næringslivet i de nordiske landene fokuserer på å forbedre kundeopplevelsen og innovasjonen, og kontakter leverandører av digitale forretningstjenester for å nå målene sine. Dette viser en ny rapport som ble publisert i dag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), et verdensledende teknologisk forsknings- og rådgivningsselskap. Rapporten 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners for Norden viser at bedrifter i regionen omfavner teknologier som dataanalyse, kunstig intelligens, tingenes internett og blokkjeder for å levere kvalitetstjenester til kundene sine og for å skille ut seg fra konkurrenter. «Nordiske bedrifter søker transformasjonstjenester fra IT-leverandører for ikke bare å bli veiledet gje

UPM commits to UN Business Ambition for 1.5°C to mitigate climate change27.1.2020 10:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 27 January 2020 at 11:00 EET) – UPM commits to the United Nations Global Compact’s Business Ambition for 1.5°C, joining leading companies in a promise to pursue science-based measures to limit global temperature rise to 1.5°C. UPM will strive to mitigate climate change and drive value creation through innovating novel products, committing to a 65% CO2 emission reduction and by practicing sustainable forestry. The 1.5°C ambition is a response to increasing concern about the severe consequences of a failure to stop global warming. UPM is among the first global forest industry companies making this commitment. “UPM has a unique opportunity to make a positive impact and contribute to mitigating climate change by tangible actions. We innovate climate-positive products and turn them into growing businesses. At the same time, we limit risks from climate mitigation policies and physical impacts of changing climate. This is important for the long-term value of the company,” says

Valmet to supply a board machine rebuild to Umka in Serbia27.1.2020 10:00:00 CETPress release

Valmet Oyj’s press release on January 27, 2020 at 11:00 a.m . EET Valmet will supply a board machine rebuild to Umka Cardboard Mill in Serbia. The main target of the rebuild is to increase the customer’s production capacity. The start-up of the rebuilt paper machine PM 1 is scheduled for the second half of 2021. The order is included in Valmet's orders received of the fourth quarter 2019. The value of the order will not be disclosed. The total value of an order of this type is typically around EUR 15-20 million. "This rebuild is one of the most important strategic decisions we have made in the course of 80 years long history of the mill. We are pleased that this project is going to be completed by Valmet, a global leader in the supply of process technology in the paper industry. I strongly believe in the success and bright future of Umka Cardboard Mill, with planned capacity of over 200,000 tonnes, further quality improvements and wider product portfolio,” says Milos Ljusic, Managing D

Nordic Enterprises Focus on Innovation and Improving Customer Experience27.1.2020 10:00:00 CETPress release

ISG Provider Lens™ report finds companies in the region turning to digital business services providers for help with analytics, artificial intelligence and other technologies STOCKHOLM, Sweden, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enterprises in the Nordic countries are focused on improving customer experience and enhancing innovation, and they are turning to digital business service providers to achieve their goals, according to a new report published today by Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), a leading global technology research and advisory firm. The 2019-2020 ISG Provider Lens™ Digital Business – Solutions and Service Partners Report for the Nordics finds enterprises in the region embracing technologies such as data analytics, artificial intelligence, the Internet of Things and blockchain to deliver quality services to their customers and to differentiate themselves from competitors. “Nordic enterprises are seeking transformation services from IT providers to not only ta

Nordiska företag fokuserar på innovation och förbättrar kundupplevelsen27.1.2020 10:00:00 CETPressemelding

Rapport från ISG Provider Lens™ visar att företag i regionen vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för hjälp med analys, artificiell intelligens och annan teknik STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Företag i Norden är inriktade på att förbättra kundupplevelse och innovation, och de vänder sig till leverantörer av digitala företagstjänster för att uppnå sina mål, enligt en ny rapport publicerad idag av Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ett ledande företag inom global teknikforskning och -rådgivning. Rapporten Digital verksamhet – lösningar och servicepartners2019–2020 från ISG Provider Lens™ för Norden visar att företag i regionen anammar teknik som dataanalys, artificiell intelligens, sakernas internet och blockkedja för att leverera kvalitetstjänster till sina kunder och för att utmärka sig bland konkurrenterna. ”De nordiska företagen söker transformationstjänster från IT-leverantörer för att inte bara ta dem genom sina digitala r

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece