GlobeNewswire

Equinor introduserer program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder USD

Del

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) introduserer et program for tilbakekjøp av aksjer for inntil 5 milliarder USD over en periode som varer til utgangen av 2022. Den første transjen av programmet på om lag 1,5 milliarder USD starter i dag og vil avsluttes senest 25. februar 2020.

– Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer. Gjennom de siste årene har vi bygget en sterk finansiell posisjon med solide kredittratinger og en netto gjeldsgrad på om lag 20 prosent. Den nært forestående oppstarten av verdensklasse-feltet Johan Sverdrup, kombinert med flere nye felt i produksjon, gir økt trygghet for våre utsikter for produksjonsvekst og styrket kapasitet for kontantgenerering. Vi er derfor i en god posisjon til å øke kapitaldistribusjonen, samtidig som vi fortsetter å investere i vår attraktive prosjektportefølje, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.

– Som følge av sterke driftsforbedringer de siste årene har vi økt kvartalsutbyttet med 13 prosent i år. Bruk av tilbakekjøp av aksjer som et supplerende verktøy for å styrke kapitaldistribusjonen er i tråd med vår utbyttepolitikk, sier Equinors konserndirektør for økonomi og finans, Lars Christian Bacher.

Tilbakekjøpsprogrammet på inntil 5 milliarder USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske staten, skal etter planen gjennomføres i markedet fram til utgangen av 2022. Basert på sluttkursen på Equinor-aksjen og USD valutakurs den 4. september 2019, representerer hele programmet om lag 292 millioner aksjer, eller rundt 8,7 prosent av aksjekapitalen. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til en avtale mellom Equinor og den norske staten, representert ved Olje- og energidepartementet, vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer og dermed sørge for at statens eierandel i Equinor forblir uendret på 67 prosent.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli inndelt i transjer, der Equinor kjøper tilbake aksjer til en bestemt USD-verdi over en bestemt periode. For den første transjen, som går fra 5. september 2019 til senest 25. februar 2020, inngår Equinor en ikke-diskresjonær avtale med en tredjepart som vil foreta handelsbeslutninger uavhengig av selskapet. I denne første transjen vil aksjer for inntil 500 millioner USD bli kjøpt i markedet, noe som vil gi en samlet første transje på om lag 1,5 milliarder USD, inkludert innløsing av aksjer fra staten.

Gjennomføring av ytterligere transjer av programmet vil bli meddelt markedet, og er avhengig av fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer fra fremtidige generalforsamlinger, samt fornyelse av avtalen med staten. Framtidige transjer er også avhengig av råvarepriser og selskapets finansielle styrke.

Som beskrevet i utbyttepolitikken, er Equinors ambisjon å øke det årlige kontantutbyttet, målt i USD per aksje, i samsvar med den langsiktige veksten i underliggende inntjening. Som beskrevet i utbyttepolitikken kan Equinor, i tillegg til kontantutbytte, kjøpe tilbake aksjer som del av den samlede kapitaldistribusjonen til aksjonærene.

Mer informasjon om tilbakekjøpsprogrammet og den første transjen:

Den første transjen av tilbakekjøpsprogrammet er basert på fullmakten til å kjøpe egne aksjer som ble gitt Equinors styre på generalforsamlingen 15. mai 2019, og registrert i Brønnøysundregistrene 18. mai 2019. I henhold til fullmakten er det høyeste antallet aksjer som kan kjøpes i markedet 75 000 000, den laveste prisen som kan betales for en aksje er 50 NOK, og den høyeste prisen er 500 NOK. Fullmakten er gyldig fram til den ordinære generalforsamlingen i 2020, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

Som videre beskrevet i meldingen til generalforsamlingen i 2019, har Equinor en avtale med den norske stat, der staten vil stemme for kansellering av aksjer som er kjøpt i henhold til fullmakten, og for innløsing av et forholdsmessig antall av statens aksjer for å opprettholde eierandelen i selskapet. Prisen som skal betales til staten for innløsing av aksjene skal være det volumveide gjennomsnittet av prisen som ble betalt av Equinor for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, justert for eventuelle utbyttebetalinger, i perioden fram til det endelige oppgjøret med staten er fullført. Av hensyn til innløsingen av statens aksjer på generalforsamlingen i 2020, vil det under programmet ikke kjøpes aksjer i markedet i perioden fra 25. februar 2020 til etter ordinær generalforsamling i 2020.

I den første transjen vil aksjer bli kjøpt på Oslo Børs. Transaksjonene vil bli gjennomført i henhold til gjeldende safe harbour-vilkår, og som fastsatt blant annet i den norske verdipapirhandelloven av 2007, EUs kommisjonsforordning (EC) nr. 2273/2003 og Oslo Børs’ rundskriv om tilbakekjøp av egne aksjer og prisstabilisering 2/2008. Dersom den første transjen utvides til også å omfatte kjøp av aksjer på andre europeiske handelsplasser enn Oslo Børs, vil Equinor informere markedet i forkant.

Når den første transjen av programmet er fullført, vil selskapets styre foreslå for den ordinære generalforsamlingen i 2020 å kansellere de kjøpte aksjene og innløse det forholdsmessige antallet av statens aksjer. Eventuelle aksjer som kjøpes i påfølgende transjer vil følge en tilsvarende prosess med kansellering og innløsing på neste ordinære generalforsamling.

Analytikerkonferanse:

CFO Lars Christian Bacher vil holde en telefonkonferanse for analytikere 5. september kl. 08.45 CEST. Nedenfor følger telefonnumrene som kan brukes. Videre instrukser vil bli gitt av operatøren.

Norge: +47 23500243
United Kingdom: +44 3333000804
USA: +1 6319131422
Frankrike: +33 1 70750711

Pinkode: 12500895

Se Equinor.com for webcast lenke.

For mer informasjon:

Investor relations
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918 792 (mobil)

Helge Hove Haldorsen, direktør, Investor Relations Nord-Amerika,
+1 281 224 0140 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Norsk Hydro: Federal Court lifts one of two embargos on Alunorte’s deposit area DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPress release

The Federal Court in Belém, Brazil, today, September 20, lifted the embargo on Alunortes new bauxite residue disposal (DRS2) under the civil lawsuit. Alunorte is still subject to an embargo on DRS2 imposed by the same court in a parallel criminal lawsuit, but Alunorte is expecting an extension of the civil decision to the criminal case shortly. Alunorte will continue utilizing the old bauxite residue disposal area (DRS1) until the DRS2 embargo under the criminal case is lifted. The decision to lift the DRS2 embargo in the civil case against Alunorte came after Ministério Público and Alunorte submitted a joint petition to the federal court on August 30, requesting the embargoes to be lifted. “This is an important step towards resuming installation and commissioning activities of the solid residue deposit DRS2. It is a state-of-the-art deposit system, the only sustainable and long-term solution for Alunorte’s operations. Alunorte is the foundation of the aluminium value chain in Para, an

Norsk Hydro: Den føderale domstolen løfter ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPressemelding

Den føderale domstolen i Belém, Brasil, løftet i dag, 20. september, embargoen på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen. Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid. Alunorte vil fortsette å bruke det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1) til DRS2-embargoen i straffesaken er løftet. Beslutningen om å løfte DRS2-embargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter at Alunorte og Ministério Público den 30. august innga en felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoene. - Dette er et viktig steg mot å gjenoppta installasjons- og igangsettingsaktivitetene ved det DRS2. Dette er et toppmoderne avfallssystem og er den eneste langsiktige og bærekraftige løsningen for Alunorte. Alunorte er fundamentet for aluminiumverdikjeden i delstaten Pará, og jeg setter stor pris på s

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:53:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:01:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Notice of third quarter 2019 results and conference call20.9.2019 19:00:00 CESTPress release

Notice of third-quarter 2019 results and conference call Luxembourg, 20 September 2019 – Millicom will announce its third-quarter results for the period ending 30 September 2019, on 23 October 2019 at approximately 22:00 (Stockholm) / 21:00 (London) / 16:00 (Miami) via a press release. The company will host a conference call for the global financial community on 24 October 2019 at 15:00 (Stockholm) / 14:00 (London) / 09:00 (Miami). The conference call will be webcast at www.millicom.com Dial-in information: Please dial in 5-10 minutes before the scheduled start time to register your attendance. Dial-in numbers for the call are as follows: Sweden: +46 (0) 8 5069 2180 Luxembourg: +352 2786 0515 UK: +44 (0) 844 571 8892 US: +1 866 966 1396 The access code is: 9380844 Replay information: A replay of the call will be available for 7 days from 24 October 2019 at: UK: +44 (0) 333 300 9785 US: +1 (917) 677-7532 The access code is: 9380844 -END- For further information, please contact Press: Vi

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade20.9.2019 17:05:00 CESTPress release

DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Oslo, 20 September 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,900,000 own shares at an average price of NOK 14.0326 per share. Following this transaction, DNO holds 50,700,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore l